Национален политически съвет:

Председател:  Петър Клисаров

Зам. председател: Калин Павлов

Членове:

- Красимир Янев

- Бисер Андонов

Контролен съвет:

- Виктор Ставерв

- Никола Додов

- Борис Цанков