Национален политически съвет:

Председател:  Петър Клисаров

Зам. председател: Калин Павлов

Членове:

- Красимир Янев

- Борис Цанков

- Никола Додов

Контролен съвет:

- Никола Додов

- Красимир Стоянов

- Иван Казаков

Заявление за членство може да изтеглите от тук.