Публичен регистър

1. Основни обстоятелства:

Наименование: Политическа Партия "Пряка Демокрация"
Седалище: София, ж.к.Гоце делчев 41А, бл. Б

Устав

Председател и представляващ партията:  Петър Клисаров

Зам. председател: Калин Павлов

Членове:

– Красимир Янев

– Бисер Андонов 

Контролен съвет:

 - Виктор Ставерв

 - Никола Додов

 - Борис Цанков

2. Дарения и завещания (няма)

3. Социологически, рекламни и ПР агенции

Българска Национална Телевизия
Българско Национално Радио
Телевизия Евроком ООД
БГНЕС-ГРУП ЕООД
168 Часа ЕООД
Сега ЕАД

4. Притежавани недвижими имоти (няма)

5. Разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000,00 лв. (няма)

6. Вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица (няма)

7. Годишни финансови отчети

8. Отчети за опредизборни кампании