Публичен регистър

1. Основни обстоятелства:

Наименование: Политическа Партия "Пряка Демокрация"
Седалище: София, ж.к.Гоце делчев 41А, бл. Б

Устав

Председател и представляващ партията:  Петър Клисаров

Зам. председател: Калин Павлов

Членове:

– Красимир Янев

– Борис Цанков

– Никола Додов

Контролен съвет:

 Никола Додов

– Красимир Стоянов

– Иван Казаков

2. Дарения и завещания

3. Социологически, рекламни и ПР агенции

Българска Национална Телевизия
Българско Национално Радио
Телевизия Евроком ООД
ТВ-1

4. Притежавани недвижими имоти (няма)

5. Разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000,00 лв. (няма)

6. Вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица (няма)

7. Годишни финансови отчети

8. Отчети за предизборни кампании

9. Дарители

10. GDPR