Набиране на средства

Банкова сметка:

Политическа партия Пряка Демокрация

IBAN: BG91 BPBI 7942 1019 0173 01

BIC: BPBIBGSF

Юробанк И Еф Джи България АД  

бул. Раковски №137,  София 1000

Декларация за дарителство на физически лица можете да изтеглите от тук.  
Пряка Демокрация - www.directdemocracy.bg