fbpx

ЗА ЕВРОПА

ЗА ЕВРОПА

Сегашната структура на съюза е преходна, тоест неефективна както в икономически, така и в социален и етнически план.
По признания на самите висши еврочиновници ЕС е тромава и силно бюрократизирана структура, вземаща с голям труд и преразход на време своите решения, които често са половинчати и без мащаб.
Загубата на време е особено болезнена, като се има предвид скоростта, планомерният характер и целеустремеността, с която основният му съперник Китай осъществява своите проекти. По този начин ЕС губи стратегически икономическото съревнование с Китай.
Съществуват два модела за ефективно развитие на ЕС:
Европа на Отечествата, както беше формулирана от отците-основатели и
Европейски съединени щати по примера на САЩ
Европа на Отечествата би била радикално изменена формула на сегашния ЕС, отдаваща му единствено функциите на Митнически съюз. В Европа на Отечествата би трябвало да има свободно движение на хора, стоки, капитали и идеи, но без централизирана власт и без обща валута. Независимостта и суверенитетът на страните-членки би трябвало да се възвърне до предишните си стойности. Европа на Отечествата би запазила разнообразието и пъстрата палитра на европейските народи, което е огромна ценност. Тя би съхранила и идентичността на европейците, която все повече избледнява и се заличава.
Формулата СЕЩ би позволила постигането в перспектива на много по-голяма хомогенност, единство на властта и комплексно ръководство на съюза със своя собствена вътрешна и външна политика, с единна система на здравеопазване и образование, с бързо заличаване различията в доходите на цялата територия на съюза. Това обаче би било за сметка на богатите страни и в полза на бедните – един вид нова уравниловка на макроравнище. Този тип съюз би заличил и националните разнообразия, би ликвидирал националното самочувствие и идентичността на народите.
Двата модела имат своите плюсове и минуси, но така или иначе изборът между тях би трябвало да бъде направен, защото разкраченото положение, в което съюзът се намира сега, не може да продължава.
Нашият избор е Европа на Отечествата.

Вашият коментар