fbpx

„Пряка Демокрация“ социална партия ли е, лява ли е, или дясна.

„Пряка демокрация“ социална партия ли е, лява ли е, или дясна.

Когато непрекъснато се питаме защо десните се държат като леви и обратно, трябва да разбираме, че това не е въпрос на политическо предателство или некомпетентност, а следване на духа на времето. Доказателство за наличието на тази конвергенция са периодично възникващите „широки коалиции” в европейските страни. Един от най-пресните примери е правителството от леви и десни в Германия, където все още се делят по архаичния начин, но работят заедно. Въпрос на време е този отживял модел на противопоставяне  на една част от обществото срещу друга да се промени.

Деленето на леви и десни партии е въпрос на инерция и политическо късогледство. Светът е станал различен. Партиите не могат да провеждат политики в полза на социално слабите за сметка на бизнеса или обратно. Изборът на политика е или да се движат по течението (нещо, което правят българските партии от 1989 г. насам, подчинявайки се на желанията на новите си господари и на задкулисните бизнес кръгове), или да извършват реформи, водещи към модерна политика.

А модерната политика представлява комплекс от мерки, осигуряващи приобщаване към съвременните световни, регионални и национални тенденции, развитие на собствените производства, водене на умела и дългосрочна борба за дял в световното разпределение на труда, драстично повишаване на образователния статус на населението с оглед на новите тенденции, и т.н., и т.н.

Модерните партии могат да бъдат или партии на статуквото, или партии на прогреса. И това не зависи от начина, по който те се афишират, а от реалните им програмни намерения и действия.

Вашият коментар