Световната енергетика и отражението на процесите в нея върху България

Световната енергетика и отражението на процесите в нея върху България Бих искал да представя на уважаемата публика моите виждания за състоянието и развитието на световната енергетика, както и отражението им върху българската енергетика. И тъй като не съм тесен специалист в тази област, ще ви представя енергийните процеси в тясна връзка с политиката. За всички …

Световната енергетика и отражението на процесите в нея върху България Read More »