За главния прокурор, неговия избор и контрола върху дейността му

С излизането си под светлината на прожекторите новият главен прокурор започна да окупира все по-големи части от медийното пространство, застрашавайки да засенчи дори нашия пръв партиен и държавен ръководител, по съвместителство обединител на Западните Балкани и евроатлантик от най-висока проба. Ето, само през последните дни – досущ инспектор Дю-дю – въпросният главен прокурор разследва и водната криза в Перник, и аферите в БНР със спирането на „Хоризонт“ и уволнението на критично настроената към самия него съдебна журналистка Силвия Великова, и масовия внос на чуждестранна смет в китната ни родина, и работата с рецидивисткия контингент, и т.н., и т.н. Медийните му превъплъщения напомнят за дейността на друг титан на мисълта и действието отпреди десетина години – тогавашния министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. „МВР пикчърс“ е на път да бъде изместена от „Прокуратура сенчъри фокс“.

А какъв яростен спор за функциите, начина на избор и най-вече за контрола върху дейността му се беше развихрил само допреди месец! Бе се стигнало дори до идеята за промяна на Конституцията. А връх в спора бе предложението да се избере някаква допълнителна фигура с пълномощия да осъществява контрол върху дейността на главния прокурор. От което бе възникнал съвсем закономерният въпрос: „А тази мощна фигура кой ще я контролира?“ Появила се бе перспективата да се изобретяват все нови и нови фигури, контролиращи се на втора, трета, четвърта, N-та степен един друг. С който абсурд България уверено бе тръгнала към поставянето на рекорд в книгата „Гинес“.

Нещо повече, президентът на републиката дори бе започнал „широки обществени дебати“ за промяна в Конституцията, които май се ограничиха с интелектуална лакърдия на седянка в Президентството.

 

Ако прочетем какви са функциите, отредени на главния прокурор, ще видим, че те съвсем не са чак толкова големи. Някой неопитен и наивен човек дори би възкликнал, че дори са малки и че с тях е много трудно да се злоупотребява. Но цялото ни общество е единодушно и непоколебимо по въпроса, че от 1989 г. насам всички главни прокурори системно и пристрастно са злоупотребявали с властта си – и отредената им по Конституция, и присвоената от тях в хода на мандатите им – който колкото е успял да узурпира.

Възниква естественият въпрос: на какво се дължи тази неприятна закономерност? Отговорът е прост: на политическия, а не юридически характер на длъжността. Какво се има предвид под политически характер на длъжността: преди всичко начинът на подбор, а също и липсата на контрол върху дейността на избраните на този пост.

И тук се налага да дадем определение на нашата политическа система, която крайно неправилно се нарича „представителна демокрация“. Нищо подобно, тя е завършен модел на абсолютната партокрация. При абсолютната партокрация разделението на властите е имагинерно, а независимостта им – несъществуваща.

 

И така, да проследим цялата верига:

 1. Българските граждани избират законодателна власт (Народно събрание) преди всичко по партиен признак, гласувайки за листите, подредени от партийните ръководства. Дадена партия получава мнозинство в НС. Това мнозинство на практика се контролира не от избирателите, а от партийното ръководство на победилата партия.
 2. Законодателната власт по предложение на партийното ръководство на победилата партия избира изпълнителна власт.
 3. Законодателната власт – отново по предложение на партийното ръководство – избира 11 от 25 членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), който е висшият административен орган на съдебната власт в Република България. Ако дадена партия управлява 2 или повече мандата, тя има възможност да определи 22 от 25-те членове на ВСС. Останалите 3-ма членове на ВСС са председателят на Върховния административен съд (ВАС), председателят на Върховния касационен съд (ВКС) и главният прокурор, които се назначават от президента по предложение на ВСС. Ако президентът е от същата управляваща партия (такива случаи от 1989 г. насам са 3 – СДС, БСП и ГЕРБ), то на практика целият Висш съдебен съвет, до последния му член, може да бъде под пълната зависимост от управляващата партия.

 

От гореказаното – а то не може по никакъв начин да бъде опровергано – се натрапва заключението, че всъщност системата за държавно управление не е демокрация, а олигархия под формата на партокрация, която на практика тихомълком е отменила чл. 1, ал. 2 и 3 на Конституцията, където се казва:

(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.

(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

 

Следователно, ако искаме да живеем в реална демокрация, промените в Конституцията трябва да засягат не друго, а онези текстове в нея, които позволяват партиите да присвояват народния суверенитет.

Какви би трябвало да са новите текстове? Новите текстове в Конституцията би трябвало да осигурят действителното разделение на властите, тяхната независимост и самостоятелност. А това означава следното:

 • народните представители да се избират на мажоритарен принцип като независими самоиздигнати физически лица, а не като партийни кандидатури, и да работят за благото на целия народ, а не за корпоративни интереси;
 • да има отделни всенародни избори за изпълнителната власт (а не тя да бъде избирана от парламента), като на тези избори партиите следва да кандидатстват със своя програма и свой предварително посочен кабинет, без коалиции;
 • висшите длъжности в съдебната власт (главен прокурор, председатели на ВАС и ВКС, главен инспектор) също да бъдат избирани всенародно, а останалата част от Висшия съдебен съвет да бъде избирана само на колегиална основа, а не част от нея да бъде излъчвана от парламента.

 

Само и единствено мерки в този дух биха позволили реалното разделение на властите и правилното функциониране на системата за държавно управление.

 

А какво да кажем за контрола? Кой при представителната демокрация контролира изпълнението на делегираните на трите власти пълномощия? Кой и как осъществява смяната на колективните органи и лица, които нямат необходимите качества или работят не за обществено благо?

Отговорът е ясен: никой. Представителната демокрация иманентно не притежава възможност да осъществява какъвто и да било контрол върху овластените колективни органи и лица. А ако все пак понякога такава смяна настъпва, то тя със сигурност отново бива извършвана не от друг, а от партокрацията.

От което следва, че единственият начин за осъществяване на контрол върху овластените хора в системата за държавно управление е Суверенът (народът) да притежава ефективен, евтин и бърз механизъм за отзоваване и смяна на въпросните колективни органи и лица. Защото те не би трябвало да са еманация на някакви меритократични или партократични елити, а пълномощници на Суверена за изпълнението на дейности от негово име и в полза на цялото общество.

 

Това е начинът порочната пъпна връв, свързваща системата на държавно управление с партокрацията и нейните компрадорски и корпоративни интереси, да бъде прерязана веднъж и завинаги. Съществуването на тази пъпна връв е реалният проблем на държавата и обществото ни. Но никой не говори за него.

В замяна на това малоумни инициативи като тази за прокурорския супервайзер дал Господ! Не знам дали това е от ниска политическа култура, или е съвсем целенасочено възпрепятстване на крайно необходимите и адекватни политически реформи. Всеки може сам да си даде отговора на тази дилема.

 

 

 

 

 

 

 

30 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Днес се навършват 30 години от пленума на ЦК на БКП, на който бе свален дългогодишният „пръв партиен и държавен ръководител“ Тодор Живков и бе провъзгласен курс към демократизация. С тези промени започна и социалната революция в България, наречена „преход към демокрация“, а всъщност представляваща постсоциалистическо възвръщане към нормите на капитализма. При това в една доста дива форма – като при всяко първоначално натрупване на капитал. Извършена бе смяна на елитите, която се оказа много противоречива. Същото може да се каже за положението на обикновения човек. България смени геополитическия вектор и се привърза към силните на деня – ЕС и САЩ, т.е. към Глобалния Запад, с надеждата, че е направила правилен и съдбоносен избор, които ще й осигури просперитет и сигурност през следващите десетилетия.

Но нека да разгледаме нещата едно по едно.

 

Какво представляваше България през 1989 г.?

През 1989 г., 45 години след установяването на просъветска власт, носителка на комунистическата идеология, България бе развита аграрно-промишлена страна, с комасирано (макар и насилствено) интензивно земеделие, с 9-милионно население, с добро здравеопазване, още по-добро образование, достъпни за всички, с всеобща социална защитеност, с добра за мащабите на страната наука и немалки културни постижения.

Същевременно в икономически план тя бе изключително зависима от СССР (с него се осъществяваше ок. 60% от външната търговия) и страните от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), с които се реализираха още 20% от външната търговия. Промишлеността в голямата си част произвеждаше стоки, неконкурентни на международния пазар. Икономиката страдаше от липса на конвертируема валута и чуждестранни инвестиции. Стремежът на властите да осигурят бърз растеж и по-високо качество на стоките, ги караше да вземат заеми в твърда валута, които страната връщаше с големи усилия. И ако първоначално България успяваше да се справи с валутното бреме, то след петролната криза (1973-1974 г.), вследствие на която цените на петрола нараснаха 3-4 пъти, а глобалната икономика преживя тежки сътресения, в съчетание с доста неплодородни години, България започна бързо да натрупва дълг, който от ок. 1.5 млрд. долара през 1974 г. достигна до 6.6 млрд. долара през 1979 г.

Това накара ръководството на държавата да предприеме екстрени мерки: създадена бе т.нар. Валутна комисия към Политбюро на БКП начело с Тодор Живков, започнаха интензивни размени на делегации с ръководството на СССР за получаването на екстрена помощ за справяне с дълговата криза. Ставаше дума за отсрочване на значителни задължения към СССР, за получаването на нови кредити и значително по-големи количества петрол на безценица, които после в суров или преработен вид да бъдат реекспортирани на световните пазари срещу твърда валута. Така от 6.6 млрд. долара през 1979 г. външният ни дълг в твърда валута намаля до 2.9 млрд. долара през 1983 г. Но подобно още по-голямо обвързване със съветската икономика правеше България още по-зависима от нейното състояние, а също така осигуряваше един илюзорен просперитет, който при най-малко сътресение можеше да се провали напълно. Което и стана след идването на власт на Михаил Горбачов и началото на перестройката. На България бяха отказани каквито и да било помощи, а „подаръците“ на суров петрол бяха прекратени. И България само за 4 години (от 1985 до 1989 г.) увеличи дълга си до над 10 млрд. долара. Което се оказа непосилно за нашата икономика.

Наред с почти безизходното икономическо положение, пораждащо недоволство и несигурност у населението, България достигна до 1989 г. с едва сдържано обществено негодувание от десетилетията на господство на една идеология, в която в края на 80-те не вярваха дори нейните апологети, с липсата на нормални човешки контакти с Развития свят, с недопускането на никакви алтернативни социални, икономически, философски, политически и културни идеи, с усещането за пълен провал на теориите за социализма и комунизма, с откритото желание у хората за радикални обществени промени, и то в посока на демократизиране и приобщаване към Западния свят.

Така икономическата криза се срещна с идейната и моралната. Получилият се от тази среща резонанс на недоволството бе отличителната черта на обстановката в нашата страна през 1989 г. България, подобно на всички останали „страни на победилия социализъм, не успя, защото имаше 3 големи липси: на свобода, частна инициатива и чуждестранни инвестиции.

 

Същината на промените – постсоциализъм, уреден от КГБ и ЦРУ.

На 2-3 декември 1989 г., на съветския лайнер „Максим Горки“, закотвен край бреговете на Малта, се проведе историческата срещу между Джордж Буш – Старши и Михаил Горбачов, с която бе ознаменуван краят на Студената война. Въпреки че не бяха подписани никакви документи и по-голямата част от договореностите не бяха оповестени, по последвалите събития можем да се досетим за какво е ставало дума. Същината бе демонтажът на социализма и повсеместното преминаване на Съветския блок към капиталистически отношения. Това безспорно включваше пълната смяна на управляващите режими и установяването на преходни правителства. За мирното извършване на тази истинска революция всички процеси в т.нар. социалистически лагер трябваше да протекат под прекия надзор на ЦРУ и КГБ. Доказателства за това има предостатъчно, но не то е същината на нашата тема.

По-интересното е как двете свръхсили виждаха бъдещата принадлежност на различните държави от бившия социалистически лагер. Несъмнено държавите от Централна Европа (Полша, Чехословакия и Унгария) трябваше да се интегрират със Запада. Нещо, за което те бяха подготвени и извършиха с удивителна лекота и бързина, без почти никакви сътресения. Югославия – като държава, възникнала по решение на Запада след края на І св. война – бе оставена извън скоби, за да се види накъде ще тръгне и дали разпадът й ще бъде неизбежен. България и Румъния бяха оставени, така да се каже, на двойно подчинение: икономическо на СССР и политическо – на Запада.

Но тъй като самият СССР 4 години по-късно се разпадна и затъна в колосална икономическа криза, той напълно разхлаби всякакъв контрол над тези страни, а в политическо отношение раздялата със социализма се изрази в развихрянето на големи битки между пребоядисалите се комунисти (социалисти) и новопоявилата се опозиция, която в немалка част се състоеше пак от бивши комунисти.

 

Уникален шанс в историята страната да вземе съдбата си в своите ръце

Същевременно тези години представляваха уникална възможност за самостоятелно развитие, за извоюването на статут на неутрална, равноотдалечена и равноприближена към всички страна, тъй като за пръв (и вероятно последен) път през най-новата ни история България се оказа на практика без опекуни, ментори и господари, и можеше да поеме съдбата в собствените си ръце. Но ако външните условия бяха налице, то вътрешни условия за подобно развитие нямаше: липсваха каквито и да било елити, осъзнаващи открилия се пред България исторически шанс, а и гражданството се оказа доста инфантилно и напълно неподготвено за застигналите го проблеми. И България продължи да затъва. Затова немалка част от активните хора предпочетоха да емигрират и да потърсят личния си шанс извън България, друга част от активното общество, образно казано, се хвана за гушите в напълно безплодни политически боричкания, а трета част се спасяваше поединично далеч от политиката и обществените страсти.

И така – до 1997 г., когато по волята на Георги Първанов, поел след Жан Виденов ръководството на БСП, въпросната партия реши да се откъсне от зависимостите си от Русия, като прототип и образен на градящо се комунистическо (социалистическо) общество, и да се обвърже с НАТО и ЕС като несравнимо по-модерна алтернатива. Решението бе логично, като се имат предвид назряващият финансов и политически колапс на Русия, и видимата безперспективност на общността с тази страна в средата на 90-те години на миналия век. Това бе решаващо за поемането ни по пътя към НАТО и ЕС.

 

Какво направиха новите елити?

Противно на ширещото се убеждение, че т.нар. преход от комунизъм към демокрация не е било нищо друго освен трансформация на старата кланова върхушка в олигархия, бих искал да изтъкна, че преходът от комунизъм към демокрация бе и си остава преминаване от едни стандарти на живот, производство, мислене и свобода към друг, по-висок стандарт във всичко това. И че този преход не бе предизвикан от върхушката на БКП, а стана вследствие на историческите процеси и под натиска на гражданството. Някои части от номенклатурата си даваха сметка, че предстоят промени, но никой от тях чак до есента на 1989 г. не си представяше, че те ще бъдат толкова драстични и всеобхватни.

След свалянето на Тодор Живков от власт нещата тръгнаха в пълно противоречие с очакванията им. Нещо повече, те бяха изпаднали в паника и смятаха, че може да има сериозни репресии към тях и семействата им, включително тежки присъди. Някои се опасяваха и за живота си. Затова и всичките им действия бяха за спасяване на поне нещичко от властта, съответно парите.

Но с течение на времето осъзнаха, че имат всички шансове да останат във властта, нещо повече, да увеличат значително личното си богатство. Причината, за да се върнат на бял кон, беше изключителната некадърност на новодошлите, които не само нямаха идея какво да правят с общество в преход. Те нямаха понятие от предмета, с който се бяха заели. Извършиха неща, които дадоха инструменти в ръцете на старата номенклатура. Ще спомена само два от тях: безумната поземлена реформа с връщането на земята в реални граници и ликвидационните съвети; невежеството как да преустроят банковия сектор.

Новобогаташите у нас съвсем не са само получилите от Луканов или Дойнов пари в куфарчета. Нещо повече, те са пренебрежимо малцинство. Основната част от новите бизнесмени дойдоха от три направления: ръководителите в селското стопанство, висшата стопанска номенклатура в туризма и промишлеността, порочната масова и касова приватизация, създаваща нов стопански елит, близък до управляващите.

СДС едва ли не натика в ръцете на управителите на ТКЗС и АПК имуществото на тези организации, докато превръщането на висшата стопанска прослойка в нова бизнес класа си беше до голяма степен естествен процес, в който бившите ръководители използваха знанията, връзките и деловите си контакти у нас и в чужбина за създаването на свой бизнес. За приватизацията няма да говоря, там всичко е ясно.

 

Оформянето на новия естаблишмънт започна не през 1989 или 1990 г., а някъде през 1992 г. при правителството на Филип Димитров. Начело застанаха новите господари на деня: сплав на част от бившите висши стопански ръководители, част от номенклатурата на БКП и ДКМС, 1 управление на ДС в съюз с избраниците на новите господари отвъд океана, олицетворявани от ЦРУ, Държавния департамент и ДЕА. И всичко това, както посочих, не без знанието на бившето КГБ.

Те успяха бързо да се наложат в новата обстановка и да овладеят всички лостове на властта: икономика, медии, силови структури на държавата, политически партии, правораздавателна система. Тази нова камарила съвсем не е единна, защото няма общ произход, общ център, обща идеология, дори и общи интереси. Борбата между отделните й кланове е често пъти крайно ожесточена. Понякога се стига и до съвместен сговор. Съвсем както при мафията.

Твърдя с убеденост, че образуването на новата камарила не беше замислено по сценарий, а възникна стихийно поради крайната некадърност на новодошлите политици в костюмчета демоде, изпълнени с увереност, че са способни да ръководят страната. Както и поради опитността и покварата на старите кадри и нейните създатели. Това бе извършено, тъй като новите управляващи не въведоха необходимите законови и административни мерки, така че да отрежат всякакъв път на старата номенклатура към властта. И го направиха не защото редиците им гъмжаха от подставени лица, а защото самите те бяха случайни хора, извадени на гребена на вълната и неподготвени за дейността, с която се бяха заели.

Така се създаде благоприятна среда част от старата номенклатура да си възвърне позициите под нова форма.

 

За разлика от Централноевропейските страни, които веднага смениха елитите, проведоха радикални икономически реформи и бърза приватизация на основните си активи само за 2-3 години, България (а и Румъния), както бе казано по-горе, затънаха в безплодно противопоставяне между политическите сили и гражданите, и в тази обстановка всякаква идея за каквато и да било реформа бе обречена. Така ние пропиляхме в безплодно противоборство цели 8 години, през които бяха извършени престъпления срещу народа ни в невиждани мащаби:

– БВП се срина с повече от 50%, доходите – с почти 70%,

– извършено бе невиждано ограбване на цялото население чрез хиперинфлация, фалити на банки, финансови пирамиди и други машинации,

– безработицата нарасна експоненциално,

– селското стопанство претърпя погром,

– малкото предприятия hi-tech бяха или продадени на безценица, или ликвидирани (напр. ДЗУ в Стара Загора),

– бе подготвена, обучена и организирана – позволете ми тавтологията – българската организирана престъпност.

След 1997 г. поехме към интеграция с Глобалния Запад и икономическият, политическият и общественият живот се стабилизираха. Икономиката ни постепенно тръгна нагоре, България получи немалки субсидии от предприсъединителните и структурните фондове, животът пое по пътя на развитието. Но за тези години и процесите през тях е писано и говорено толкова много, че е излишно и аз да се включвам в общия хор.

 

Резултати 30 години по-късно
Положителни
 • Свобода на движение и пътуване
 • Достъп до световното развитие на философски, социални, икономически, политически и културни идеи
 • Възможност за получаване на образование навсякъде по света
 • Свобода на икономическата инициатива
 • Свобода на общуване с хора от цял свят
 • Развитие на инфраструктурата
 • Развитие на екологията (пречиствателни станции, нови екологически стандарти, НАТУРА-2000)
 • Интегрираност във всички световни организации

 

Отрицателни
 • Спад на населението с почти една четвърт,
 • Обезлюдяване на цели региони, смърт на стотици населени места,
 • Драстичен спад на селското стопанство – в държава с население под 7 млн. души с възможности да изхранва (по изявления на селскостопански експерти) до 50 млн. души се внасят над 80% от храните,
 • Спад в равнището на образованието- след 50-то място в света,
 • Трудно достъпно здравеопазване – корупция и плащания дори на осигурените лица; детска смъртност, 3 пъти по-голяма от тази в развитите страни,
 • Липса на свобода на словото – 111-то място в света,
 • Образуване на компрадорски елити,
 • Изключително ниски нива на доходите, недостигащи дори равнището на стартовата година на промените – 1989

 

Нека да се обоснова за последното твърдение с данни, защото то засяга много чувствителни струни:

Средна заплата през 1990 г. – 377.75 лв.

https://www.noi.bg/images/bg/users/infomaterials/aboutpensions/SMRZ.pdf

Средна заплата през 2019 (юни) – 1253 лв.

https://www.nsi.bg/bg/content/3928/национално-ниво

Съотношение: 3.32 пъти

Инфлация май 1990 – май 2019 – 465644.8% (с деноминацията на лева – 466%, т.е. 4.66 пъти)

https://www.nsi.bg/bg/content/2539/калкулатор-на-инфлацията

Следователно през 2019 г. покупателната способност на средната заплата е ок. 71% спрямо тази през 1990 г.

 

Средна пенсия през 1989 г. – 116.1 лв.

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/1999/09/04/252024_pensionnata_reforma_se_nujdae_ot_raziasnitelna/

Средна пенсия през 2019 (І полугодие) – 361.61 лв.

https://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/statistics/pensii/STATB22019.pdf

Съотношение: 3.114 пъти

Инфлация: 4.66 пъти

Следователно през 2019 г. покупателната способност на средната пенсия е ок. 67% спрямо тази през 1990 г.

 

БВП 1989 – 21.99 млрд. долара

БВП 2018 – 64.53 млрд. долара

Съотношение: 2.93 пъти

Инфлация на долара – 102.3%

Реално увеличение на БВП: 1.45 пъти

 

Но, както се вижда, при увеличение на БВП 145%, покупателната способност на заплати и пенсии през 2019 спрямо тази през 1989 г. е ок. 70%. Т.е. средното равнище на доходите след 30 години дори не е достигнало кризисната 1990 г.

Това показва само едно: в чия полза са протекли всички преобразувания през последните 30 години: в полза на тънката прослойка забогатели от прехода, които бяха посочени по-горе. За останалите остават свободите.

 

Такива са според мен положителните и отрицателните страни на събитията, протекли през последните 30 години.  Всеки може да прецени за себе си какво е спечелил и какво е изгубил.

Както и какъв е балансът.

ИЗБОРИТЕ – ПОСТ-ИСТИНА В УСЛОВИЯТА НА ПОСТ-ДЕМОКРАЦИЯ

Не мога да се отърся от усещането, че пребивавам в някакъв все по-омагьосан свят, в някакъв модерен ориенталски вариант на „Алиса в страната на чудесата“. Животът като че ли си тече нормално, в отдавна прокараните си коловози, и изведнъж се сблъскваш с някакъв абсурд, на който или не можеш да дадеш обяснение, или оставаш потресен от безсмислието и вредността му, които хората пренебрегват с потресаваща лекота.

Например с твърденията на досегашната кметица на София за своята народополезна дейност. А всъщност, като погледнеш, нито един от наболелите проблеми на София не беше решен през повече от десетгодишното й кметуване: нито детските градини и ясли, нито автомобилният трафик, нито паркирането в града, нито обликът на сградния фонд, нито презастрояването, нито хармоничната градска среда, нито културното наследство, нито перспективите на развитие за града. Вместо това имаше ремонти, струващи на линеен километър повече от километър нова магистрала, удивително некадърни архитектурни решения, продължаващо унищожаване на уникалното историческо наследство в центъра на столицата, коли по тротоарите и майки с колички по пътното платно, джвакащи настилки, наводняване при малко по-силен дъжд, и т.н., и т.н. Какво би трябвало да е нормалната реакция на столичани? Не би ли трябвало да си потърсят нов човек за поста на градоначалник, от друга партия? Слава Богу, партии много. Но не би! Пишман кметицата отново води преди балотажа. Фандъкова в страната на чудесата!

Заслушваш се в дебатите по медиите и се чудиш за България ли става дума, или за някоя Аркадия. Изброяват се колосални постижения, обещават се нови градове на хълма… Идилична картина. Говори се за местни избори, а думица не се казва за обезлюдяването на цели региони, оживени и проспериращи допреди някое друго десетилетие. За изчезващите десетки, стотици села, в които вече не живее нито един човек. За десетките, стотиците села, в които живеят по 2-3-ма души и които в следващите години ще последват съдбата на първите. Наистина в тези села няма избори. Няма село, няма проблем – да перифразираме прочутата сентенция на един мустакат исторически субект. Защо да си разваляме рахата?

 

Понякога си мисля, че България е опитно поле за бъдещите модели на социално устройство, които „властелините на света“ от Deep State ни готвят. Ние сме образец за пост-индустриално общество. Не че нямаме индустрия, но тя е забележима само през някакво увеличително стъкло. Селско стопанство? Ама моля ви се, селското стопанство навсякъде в развития свят дава мизерна част от БВП. Няма значение, че България може да изхранва ок. 50 млн. души, а внася ок. 80% от храните, които потребява. Земеделие в страната на чудесата. Абсурдно ли е? Да, ама такова ни е времето. Пост-индустриално. А я вижте как процъфтяват услугите! Пълно е с брокерчета, агентчета, джобърчета, мърчъндайзерчета, пиарчета, социал-антропологчета и политологчета. Те и такива като тях ни оформят вече голямата част от БВП. За да не бъдем такива бедни и задръстени.

 

Наред с пост-индустриалното общество ние сме навлезли и храбро цапуркаме из обществото на пост-истината. Количеството на лъжи, измислици, изкривени до неузнаваемост факти, клевети и мистификации далеч надхвърля количеството на истините, които бълват електронните ни медии. А най-често срещаната и най-ефективната манипулация е изборът на новините и тяхната подредба, казаното и премълчаното. А какви са ни новините? Ето какви:

ЕС даде отсрочка за Брекзит. – Мадона си направи липосукция. – Баба наби внуче пред детска градина. – Внуче наби баба пред погледа на 5 комшийки. – При демонстрации в Ирак са загинали 100 души. – Борислав Михайлов с нова перука. – Тръмп показа кучето, което е преследвало лидера на ИДИЛ ал-Багдади. – Фандъкова: „Ще направя София кукличка“. – Путин: „Русия не се е отказала да направи България Задунайска губерния“. – Меркел подкрепя Зеленски. – Две иглолистни дръвчета засадиха деца от видинската детска градина “Синчец” в двора ѝ. И т.н. И т.н.

Служа си с известна хипербола, за да подчертая същината. Това представлява информацията, която залива драгите зрители на телевизии и слушатели на радиостанции всеки Божи ден. Е, как да реагира обикновеният човек, блъскал от сутрин до вечер и полегнал пред телевизора с ракийка и салатка? Това е тя, пост-истината. За опустошителния й ефект се бяха загрижили дори Билдербергите, които бяха включили този проблем в дневния ред на миналогодишната си среща. Какво са решили, не знаем. Но този проблем, породен от „властелините на света“, неизбежно се обръща като бумеранг и срещу тях. Защото всяко оръжие може да бъде използвано и срещу създателя си.

Като се има предвид, че отдавна се говори за пост-изкуство, пост-история (един американец с японско потекло дори беше обявил края на историята), пост-идентичност, пост-хуманизъм, би трябвало да ни е ясно, че живеем в преходна епоха, която е след всичко онова, с което хората са живели, откакто свят светува, но навлизаме в нещо, което още не е назовано и не е ясно какво е. Епоха, в която няма определеност, всичко е релативизирано, дори такива неща като биологичния пол. В тази бъркотия, в която люшкащият се наш съвременник, останал без устои и твърди ценности, блуждае, не е трудно да бъде насочван и пренасочван. Нужно е само медиите да бъдат овладени. Тогава идва възможността за неусетното налагане на определени възгледи и нагласи чрез сублиминалното (подграничното) завоалирано ежедневно повтаряне на определени образи и послания, пускането на масите потребители по улея на модите и втълпяването на политически, културни, естетически и всякакви други внушения. Тези техники са невероятно усъвършенствани през последните десетилетия. Хората промениха представите за собствената си сексуалност и национална принадлежност, та камо ли няма да променят тези за политическите партии.

 

Демокрацията е царство на словото. Тя е начин на управление, основан върху непрекъснати избори. А всеки избор е свързан с изграждане на лично и колективно мнение, с харесване и нехаресване, с предпочитане на едни личности, идеи, партии и обещания пред други. Всяко предпочитане и харесване в днешния свят възниква изцяло във взаимодействие с медийната среда. От което следва, че и най-малкото изкривяване на медийните образи в една или друга посока води до сериозни последствия в душите и умовете на хората, а следователно – и върху изборния процес.

Цялата тази атмосфера, която медиите създават, е другата форма на фалшифициране на изборите. Образно казано, със своята дейност те като че ли подменят бюлетините в тъмната стаичка, като че ли държат ръката на гласуващия да посегне не към една, а към друга бюлетина. Не е случайно, че управляващите ни задкулисни клики държат толкова силно да владеят медиите. И да насочват чрез тях общественото мнение в изгодна за тях посока.

Това, което медиите вършат, опровергава тезата, че живеем в страна с демократично управление. Защото основният стълб на демокрацията се нарича „равно избирателно право“, при което всеки може да избира и да бъде избиран. Нима е равно избирателното право, когато, отвориш ли която и да е медия, от нея потича или Йорданка Фандъкова, или Мая Манолова, или и двете? Нима е равно избирателното право, когато най-гледаните публицистични предавания в националната телевизия са само за богоизбрани и там не можеш посмъртно да се покажеш: такова предаване е „Панорама“, такова стана и „Референдум“. А предаването „Дебати“, единствено достъпно за простосмъртни като нас, бе преместено от праймтайма в 19 часа в най-мъртвото време – 16:30 часа, когато всички си тръгват от работа.

Ако демокрацията е царство на словото, то фалшифицираното слово фалшифицира изборите. Следователно това, което имаме днес, не е демокрация, а пост-демокрация. Това последният, загниващ етап в развитието на представителната демокрация. Единственият път за излизане от това положение е да се внедри повече демокрация. А за да се внедри повече демокрация, е необходимо да се върви към пряка демокрация – нещо, за което ние говорим вече няколко години. Ние сме готови с теорията на пряката демокрация, както и с необходимата промяна в медийната среда, която ще бъде призвана да се справи с пост-истината.

 

А какво може да се направи сега? Какъв е резервът за справяне с партиите на статуквото, водещи корупционна, компрадорска, некадърна и безперспективна политика? Ние смятаме, че такъв резерв има, и той е в две насоки: малките партии в политическия спектър и негласувалите граждани.

Всъщност отдавна властимащите ни управляват, печелейки изборите с вот, включващ между 20 и 30% от общия брой на гласоподавателите. Нека да сме наясно: това е съвсем в правилата на представителната демокрация и управлението в такива случаи е напълно легитимно. Акцентът ми е изцяло върху факта, че дори да се вземат предвид многото мъртви души в избирателните списъци, на практика повече от 50% от хората не гласуват. По едни или други причини. Голяма част от тях го правят от пълна инертност и обществена апатия. Но навярно също толкова голяма част го правят поради това, че в съществуващите партии не виждат своя избор. Немалка част пък от гласовете, дадени за малките партии, се разпиляват.

Ето защо ние обмисляме да се обърнем с предложение към малките партии в България да намерим начин за окрупняване на силите, които сега са тотално разпокъсани. За нещо подобно в по-голям мащаб са ратували видни политически дейци през 20-те и 30-те години на ХХ в., предлагайки създаването на Балкански съюз между България, Гърция, Румъния, Сърбия и дори Унгария. Доводите им са били, че в предстоящата война, духът на която се е носел из въздуха, само държавно образувание с население не по-малко от 50-тина милиона, ще може да се противопостави на Великите сили и да отстои свободата си. И, както се вижда, са били прави. Разпокъсаните Балкани всъщност понесоха най-тежките последствия от войната – те бяха безскрупулно поделени между Великите сили, на практика изгубиха суверенитета си, бяха поставени във васално положение и си останаха апендиксът на Европа.

Как ще направим това, ще стане ясно, след като организираме поредица от срещи. Надяваме се, че лидерите на малките партии ще бъдат на висотата на своите отговорности пред обществото. Защото политическият Рубикон трябва да бъде преминат: длъжни сме да защитим демокрацията срещу пост-демокрацията и пост-истината.

 

 

МЕДИИТЕ И ДЕМОКРАЦИЯТА

Демокрацията е царство на словото. Тя е начин на управление, основан върху непрекъснати избори. А всеки избор е свързан с изграждане на лично и колективно мнение, с харесване и нехаресване, с предпочитане на едни личности, идеи, партии и обещания пред други. Всяко предпочитане и харесване в днешния свят възниква изцяло във взаимодействие с медийната среда. От което следва, че и най-малкото изкривяване на медийните образи в една или друга посока води до сериозни последствия в душите и умовете на хората.

 

Субективните, пристрастни и целенасочено обработващи публиката медии са истински бич за демокрацията. Медиите, които ежедневно, ежечасно навират в очите ни едни и същи политици, по повод и без повод, едва ли се различават от психотропните вещества. Всъщност какво означава „психотропен“? „Този, който обръща психиката“. Това означава тази дума. Нима не ни насочват нашите медии погледа и вниманието само в една посока – посоката на властимащите и на техните сателити от т.нар. опозиция? Нима не виждаме, че през целия период между изборите управляващите и „официалната опозиция“ не слизат от ефира на телевизиите и радиостанциите, от страниците на вестниците. Виждаме го. До такава степен, че ни се набива дълбоко в съзнанието.

 

А не виждаме ли, че дори в краткия период на предизборната кампания (всичко на всичко един месец) ефирът отново е запълнен с физиономиите на същите хора? На властимащи, официална опозиция и стари муцуни, на които всички им знаят и кътните зъби, и любовниците, и далаверите, и интелектуалната немощ. А всички онези, които имат някакви идеи, които смятат, че могат да предложат алтернативи, които са свежите, нови лица, са натикани като сардели в някакви формàти, в които трябва за 3-4 минути да изложат цяла концепция за управление. Да не говорим, че авторите на предаванията не си правят труда дори да ги организират тематично, а сега, в настоящата кампания, имаше случаи, в които дебатираха едновременно за различни населени места, често забравяха, че става дума за местни избори, и говореха за национални задачи, и т.н, и т.н.

 

Цялата тази атмосфера, която медиите създават, е другата форма на фалшифициране на изборите. Образно казано, със своята дейност те като че ли подменят бюлетините в тъмната стаичка, като че ли държат ръката на гласуващия да посегне не към една, а към друга бюлетина. Не е случайно, че управляващите ни задкулисни клики държат толкова силно да владеят медиите. И да насочват чрез тях общественото мнение в изгодна за тях посока. А като дългосрочна цел – да принизяват вкусовете, да опростачват младите поколения, да пропагандират пошлост, простащина, безнравственост и извратеност. Такава маса, пребиваваща на най-ниското културно стъпало, с елементарна и неустойчива ценностна система, е субстрат, крайно удобен за манипулиране. И „господарите на деня” имат своите безспорни успехи в тази насока. Неслучайно в международните класации по свобода и обективност на медиите тази година организацията “Репортери без граници” ни отреди 109-то място от 180 класирани държави.

 

Това, което медиите вършат, опровергава тезата, че живеем в страна с демократично управление. Защото основният стълб на демокрацията се нарича „равно избирателно право“, при което всеки може да избира и да бъде избиран. Нима е равно избирателното право, когато, отвориш ли която и да е медия, от нея потича или Йорданка Фандъкова, или Мая Манолова, или и двете. Че дори в праймтайма на една от трите най-големи телевизии и на двете бяха посветени дълги хвалебствени предавания, в които те трябваше да се представят като обикновени простосмъртни, да разкажат какви са семействата им, как са децата и внучетата, доколко умеят или не умеят да готвят, как се справят с ежедневието, и т.н., и т.н. Надявам се, че поне телевизията е спечелила много пари…

От което следва, че системата за държавно управление, която господства в България, би трябвало да се нарича не демокрация, а криптоолигархия с елементи на демокрация.

 

Може ли това положение да се поправи? Разбира се, че може. Поне медийната вакханалия може да спре, като националните телевизия и радио отделят на парламентарно представените партии само по едно предаване за дебати за целия предизборен период непосредствено преди изборите, и толкова. Цялото останало време, предназначено за изборите, да бъде дадено на новите кандидати, за да могат те да изложат своите виждания, и публиката да се запознае с тях.

И месец преди изборите да бъде забранено публикуването на каквито и да било социологически проучвания, тъй като тяхното предназначение е единствено да манипулира вота. Защото хората не искат да губят своите гласове и когато видят, че техният избраник ще получи примерно 1.5%, те решават да гласуват за някой друг. Така цялата картина се променя значително.

 

Но какво говоря? Нима котериите и кликите, наричащи се „политическа класа“, ще бъдат съгласни това така удобно за тях статукво да се промени? Разбира се, че не.

Но нали затова сме граждани, които според Конституцията сме основният източник на властта. От кого, ако не от всички нас, зависи да наложим нови стандарти на демокрация?

 

НЕ МЕГАПОЛИСИ, А КРАСИВИ И ХАРМОНИЧНИ ГРАДОВЕ

Само след две седмици ще се състоят редовните местни избори в България. Отново сме удавени в потоци словесна плява, които нямат никакво отношение към това, което ще бъде направено, а целят единствено да представят един или друг кандидат в онази светлина, която самият той или неговите съветници намират за благоприятна. Затова и се сипят обвинения срещу досегашните управници (не че повечето от тях не са си го заслужили) и се разказват фантасмагории за това, какво би могло да бъде направено.

На публиката й е пределно ясно, че всичко ще си продължи по старому, и затова отдавна е решила за кого да гласува: я за хубавия перчем, я за елейната реч, я за принадлежността към любима партия, я за нещо друго.

На мен пък ми се иска да посоча един-два най-важни проблеми, които съсипват българската провинция и чрез това насочват огромни човешки маси към столицата, предопределяйки пътищата за нейното развитие. Местните избори са точното време, когато би трябвало да се синтезират и оповестят неблагоприятните тенденции, за да предизвикат дебати и кандидатите за местната власт да заявят как смятат да се справят с тези предизвикателства. Но засега нищо подобно не се наблюдава.

 

И тъй, какво става в провинцията?

Тя чисто и просто се обезлюдява. И обезлюдяването върви със страшна сила. Всяка година от картата на България изчезват десетки села, защото в тях вече не живее нито един човек. Огромната част от селата са оставени на доизживяване и са населени с възрастни хора, които не желаят или нямат възможност да се преселят другаде. В процес на залиняване и изчезване са и малките градчета. Цялото население се събира в няколко големи града, които набъбват безконтролно и се задъхват в проблемите на инфраструктурата, уличните артерии, жилищното и индустриалното строителство, екологията. На ръба са социалните системи като здравеопазване, образование, пенсионна система, помощ за хора с увреждания, и т.н. Често дори големите градове не могат да се справят с тях и предизвикват вторичен отток към София. Достатъчно е човек да влезе сутрин в някоя от големите болници, в които чакат стотици хора от провинцията, за да получат адекватна медицинска помощ. Същото е с потока коли от близката провинция, нахлуващи всяка сутрин в София, за да докарат гастарбайтерите, които привечер ще си тръгнат в обратната посока.

 

 

Какви са причините за това?

Преди всичко, разбира се, това е развитието на производителните сили, които направиха така, че едно землище да може да се обработва от десетина вместо от няколкостотин или дори хиляди души. Това е световен проблем и неслучайно, ако в средата на миналия век със земеделие са се занимавали ок. 50% от хората в трудоспособна възраст, отдавна този процент е 2-3%.

На второ място, това е сривът на местната промишленост след промените. Тази промишленост се оказа безперспективна в новите икономически условия и принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си в търсене на препитание.

На трето място, безумният начин, по който земята бе преразпределена и вместо крупните кооперативни дружества на акционерен принцип, както това бе направено в бивша Чехословакия, предишните ТКЗС-та бяха разграбени, а земята разпарчетосана, след което изкупена на безценица от хората с пари и положение, за да се владее сега една огромна част от нея от шепа латифундисти. Техните интереси налагат изцяло машинното обработване на земята и засяването само на култури, подлежащи на такава обработка. По този начин се сеят само технически култури като царевица, рапица, слънчоглед, житни култури, а към отглеждането на лозя, плодове и зеленчуци (които изискват и много повече работна ръка) на практика няма нито интерес, нито условия.

На четвърто място, това е принципът, по който се разпределят европейските земеделски субсидии, които стимулират съществуващия модел, а не интензивното земеделие.

На пето място, пълното отдръпване на държавата, която нехае за ставащото и с нищо не стимулира промяната на модела, а също и изграждането на преработваща промишленост, която да увеличи приходите и създаде работни места в регионите.

На шесто място, това е върлуващата циганска престъпност, която е до голяма степен и социална, защото тези хора на практика нямат никакво друго препитание освен кражбите. Това накара десетки хиляди дребни производители да изоставят нивите и лозята си и да се преместят на друга работа в градовете.

На седмо място, цялата търговия на едро със земеделски продукти бе овладяна от мафиотски структури или от лица, намиращи се в сивия сектор, и това също доведе до масовото разоряване на дребните производители, а в резултат от това – и до преместването им в градовете.

В крайна сметка – по признанието на редица висши чиновници от министерството на земеделието – България от две десетилетия купува повече от 80% от храните си на международния пазар, което е истинско престъпление срещу традициите, възможностите и природните дадености, с които нашата земя разполага.

 

Но да се върна към началото на статията: безконтролното нарастване на градовете и обезлюдяването на провинцията. Някой може да каже, че това е световна тенденция. Да, така е. Някъде (например в Китай) това се прави съвсем съзнателно, защото жизненото равнище на селяните в Китай е плачевно. А създавайки хиперполиси (предвижда се подобен полис между Пекин и Шанхай със 130-милионно население), се създават и множество нови потребности, които на село не съществуват: транспорт, огромна инфраструктура, магазинна мрежа, многобройна полиция, аварийни служби, куриерски служби, и т.н., и т.н. Всички те изискват несравнимо повече работна ръка и това за Китай е благоприятно, защото увеличава вътрешното търсене и намалява натиска за реализация на БВП чрез международната търговия.

Но съществуват и много държави, които се стремят да запазят човешкото покритие на своята територия. Такава държава е например Франция. И навярно мнозина ще се учудят, че Париж наброява само 2.1 милиона души, направо паланка в сравнение с десетки световни градове. Разбира се, той има много предградия, но не се превръща в стандартното море от сгради като повечето мега и хиперполиси, а ги развива като островчета сред зеленина, природа и обстановка, в която човекът се чувства уютно, а не като прашинка на вятъра.

На България й предстои да обсъди задълбочено този въпрос и приеме ключови решения, защото от това ще зависи дали ще се развива като нормална държава, или ще изпада във все по-голяма зависимост по такъв стратегически въпрос, какъвто е изхранването на собственото население.

 

Много ми е интересно дали бъдещият кмет на София ще осъзнае тези проблеми, които са същевременно и възможности, и ще сезира държавата да направи необходимото за създаването на поминък и модерна инфраструктура, които биха позволили на хората да живеят в провинцията със стандарт, не по-лош от този в града, а столицата и големите градове –да планират своето развитие не като разширение и набъбване, а като усъвършенстване и естетизация.

 

За мен, като кандидат за кмет на София, това е най-добрият начин на развитие.

И ако сегашните местни и централни власти не тръгнат да го правят, ще започнем да го правим ние, хората от партия „Пряка демокрация“.

Радио „София“ „Децентрализирано управление на столицата и политиките за районите на София” – водещ Златина Йовкова.

Много ми е странно, че терминът „децентрализация“ почти винаги се употребява в много положително отношение. А всъщност той е амбивалентен – важи и в едната, и в другата посока. В едни случаи децентрализацията е положително явление, в други случаи – отрицателно.

За да има полза от децентрализацията, всички новообразувани субекти трябва да имат достатъчен капацитет да се справят сами с управлението и – особено подчертавам – финансирането. Няма ли ги тези две непременни условия, нямат ли раздробените администрации ресурс, по-добре е да се отиде към централизация.

И нека да не забравяме, че при децентрализацията административният апарат, т.е. чиновничеството задължително нараства. Закономерност!

Отнасяйки този ред на мисли към София, смятам, че – точно обратното – София трябва да бъде централизирана. На нея не й трябват 24 районни кметства, във всяко от които работят поне 50-60 души (т.е. общо 1200 – 1400 души), а максимум 5 кметства – едно централно и 4 по четирите посоки на света, като общият брой чиновници едва ли трябва да надхвърля 500.

Със сигурност окрупнените кметства ще имат много по-голям финансов капацитет да управляват големи проекти, каквито ние от партия Пряка демокрация предлагаме:

90% от административните услуги – по интернет,

нови детски градини и училища,

детски зони, и т.н.

свръхмодерни болници и поликлиники,

транспортни артерии и оптимизирано движение по тях,

мрежа от многоетажни паркинги,

мрежа за захранване на електромобили,

 

Така че ние сме за една умерена, много обмислена, рационална и ефективна централизация. За да подкрепите нашите идеи можете да гласувате с бюлетина номер 11.

Интервю с Петър Клисаров кандидат за столичен кмет

Биография

Въпрос: Здравейте, г-н Клисаров! Мнозина Ви знаят в някаква степен от предишни Ваши изяви, но мнозина не Ви познават. Бихте ли се представили накратко?

Отговор: Здравейте. Роден съм в София през 1968 година. Средното си образование преминах първо в 7-мо основно училище до VІІІ кл., а след това в 121 ЕСПУ „Лилия Карастоянова“ (сега „Георги Измирлиев“). През 1990 г., след като отбих военната си служба, емигрирах в Канада. Там се отдадох на бизнес дейности, но и завърших специализирани курсове в колежите “George Brоwn college” и  “Toronto school of Business”.

От 2001 до 2005 г. бях представител на канадската държавна корпорация AECL(Atomic Energy of Canada Limited), основен участник в размразяването на АЕЦ „Белене“ с цел построяването на два реактора тип CANDU в България.

От 2006 до 2011 г. бях представител и генерален директор за България на AECOM (най-голямата международна инженерингова консултантска корпорация в света с над 45 000 служители, в момента с 250 000), като основен консултант при изготвянето на ключови за България проекти:

 • 2007 – интермодален терминал „Подуяне“ – София
 • 2008 – генерален транспортен план на България, за всички видове транспорт, пътища, ж.п., воден, въздушен
 • 2010 – водоснабдяване на Пловдив от язовир „Въча“
 • 2010 – проверка и корекция на апликационните форми в сектор „Околна среда“ за еврофондовете.

Междувременно се сдобих с магистърска степен по философия и реторика в СУ „Климент Охридски“.

Специално искам да обърна внимание върху факта, че съм ръководил големи екипи от специалисти с най-висока квалификация и световно CV, които са работили върху крупни, с национално значение проекти, включително и в София.

Бих искал да знам кой от моите конкуренти притежава такъв опит. Защото за доброто управление на такава сложна система като столичния град от ключово значение е именно подобен опит.

 

Взаимодействие с гражданите

Въпрос: Кой би бил най-големият Ви приоритет, ако бъдете избран за кмет на София?

Отговор: Най-големият ни приоритет е въвеждането на такава система, която преодолява слабостите на съвременните системи на управление, и я намираме в модерния вариант на пряката демокрация, който наричаме „дигитална пряка демокрация“. Събитията от последните години показват, че хората все повече желаят да поемат съдбата си в свои ръце – примери за това могат да бъдат посочени много. Все повече стават гражданите, на които е пределно ясно, че докато това не стане, никой не бива да храни никакви илюзии, че нещо у нас или другаде по света ще се промени!  Тази усъвършенствана система за държавно управление изисква ключово взаимодействие между управляващи и управлявани.

Какво се изисква от управляващите? Визионерство и стриктност при реализацията на взетите и одобрени от гражданите решения.

Какво се изисква от гражданството? Интерес към предлаганите партийни платформи, верен електорален избор и подкрепа за избраните да управляват при осъществяване на намеренията им. Когато обаче е необходимо, гражданите следва да се намесват, за да коригират някои взети от властта погрешни решения.

За всичко това обаче е необходим подробно разработен и прецизен механизъм за държавно управление, какъвто ние от партия „Пряка демокрация“ създадохме и имаме.

На именно такова взаимодействие с гражданите на София разчитаме, когато им предлагаме да изберат нашата платформа, и заявяваме готовност да го налагаме, ако бъдем избрани да управляваме.

За да функционира добре една система на управление, тя не трябва да е податлива на въздействие, увреждащо най-важните й механизми. Най-добрата система е самопречистващата се система. А това може да стане само ако нейният ползвател е цялото гражданство с присъщите му общочовешки ценности и само ако то има възможност за пълноценна и най-важното – двупосочна (многопосочна) комуникация с всички фактори в обществото.

И отново искам специално да подчертая: призовавам гражданите да престанат да си избират управници, ръководейки се от емоциите си, а по платформите, в които са защитени идеите им за управление.

 

Администрацията

Въпрос: Това навярно ще се отрази в немалка степен върху администрацията?

Отговор: Напълно сте прав. Първостепенна по важност задача ще бъде максимално бързото въвеждане на електронна администрация с няколко ключови задачи:

 1. В рамките на един мандат да бъде постигната целта 90% от административните услуги да бъдат извършвани онлайн;
 2. Установяването на електронна обратна връзка с гражданите, която да включва:
 • допитвания във връзка с вече взети или предстоящи решения на управата;
 • анкети,
 • предложения на гражданите;
 • пълна и подробна информация за всичко, което администрацията върши, и за услугите, които осигурява, за финансите, изпълнението на годишните програми, и т.н.;
 • страница за оценка на работата на местната администрация, и т.н.;
 • онлайн-рейтинг на общинските служители от всички категории (при рейтинг под 35% служителите биват подменяни, а изборните длъжности биват приканвани да си подадат оставките);
 • страница за коментиране, похвали и оплаквания за работата на заведения, търговски обекти и хотели, включително и за отражението й върху околната среда.
 1. Идеи и проекти за развитието на града.

Разбира се, има и други неща, като нов график на работното време, сайт за връзка с районните полицейски управления, и т.н. Но това са подробности, които трябва да се прочетат в платформата ни.

Едно нещо обаче искам специално да отбележа: когато има обратна връзка с гражданите и когато има ясни принципи на управление, корупцията, за която всички се надпреварват да говорят и на която люто се заканват, не може да вирее. Затова няма да се кълна като другите, че ще я изкореня и ще вкарам крадците в затвора. С установяването на правилата, за които става дума, всичко това ще стане от само себе си.

 

Децата

Въпрос: Видях, че на челно място в платформата си поставяте децата. Вярно ли съм Ви разбрал?

Отговор: Съвършено вярно! И ние, както всички останали кандидати, ще кажем, че до края на мандата си ще построим достатъчно детски градини, за да прекратим сегашния недостиг на такива учреждения.

Но ние имаме много по-обхватна, много по-ключова идея за живота и развитието на децата. Тя се отнася до естествената среда, в която те пребивават.

За съжаление съвременните градове навсякъде по света създават дълбоко враждебна среда за децата. На тях им е отнета всякаква възможност да играят и общуват в естествени условия, а единствено във форми, организирани от възрастните, като детски градини, училища, курсове, школи и клубове. Това обаче не може да замени нормалното общуване и израстване.

Затова партия „Пряка демокрация“ ще разработи и започне прилагането на дългосрочна програма за създаване на условия децата да общуват и играят в близост до домовете си. За целта ще бъдат обособени специални детски зони с възможности за игра на децата от най-малките до юношите на 15-16 годишна възраст. Те ще включват както зони, богати на зеленина, оборудвани с катерушки, люлки, пясъчници и други конструкции за игра, отговарящи на най-високите критерии за екологичност и безопасност, така и игрища за футбол, баскетбол, волейбол, ледени пързалки, тенис кортове, тенис на маса и др.

Понеже в съвременната градска среда липсват необходимите пространства за тези цели, първоначално изискванията за такива зони ще станат задължителна част от устройствените планове на новите квартали и застройки. Същевременно ще бъдат набелязани и подходящи места във вече застроената част, които с развитието на града, с обновяването на сградния фонд и бъдещите преустройства на града ще бъдат отчуждавани и пригаждани за гореописаните цели. Става дума за много дългосрочна политика в рамките на минимум половин век. Но тази политика трябва да бъде формулирана, осъзната от обществото и провеждана последователно от всички бъдещи градски управи.

Смятам, че този акцент е достатъчен за целите на това интервю.

 

Здравеопазването

Въпрос: Здравеопазването е друг голям проблем. С него как ще се справите?

Отговор: Ще Ви отговоря малко схематично поради липса са време.

 1. Болници за активно лечение. Следвайки европейските стандарти за болнично обслужване спрямо броя на населението, ще поддържаме 4 болници за активно лечение в София, които ще бъдат оборудвани по последната дума на медицинските технологии. Всеки гражданин трябва да може да получи пълен набор от медицински услуги, така нареченият „основен пакет”, с еднакво качество във всяка от тях.
 2. Болници за специализирано лечение. Паралелно с многопрофилните болници ще поддържаме и необходимия брой специализирани медицински заведения – онкологични, психиатрични, за заразни болести и други такива, като ще си взаимодействаме с държавата за покриване нуждите на София, а при необходимост – и на по-широк географски район.
 3. Болници за долекуване и санаториуми. Един от най-големите недъзи на сегашното здравеопазване е, че цялото внимание на системата е обърнато към интензивното лечение в рамките на няколко дни, но не и на окончателното излекуване на пациентите. Затова ще бъдат създадени две болници за долекуване и ще бъдат поддържани три санаториума за профилактика и лечение на хронични болести за столичното население.
 4. Спешна и неотложна помощ. Спешна помощ трябва да предлагат всички болници за интензивно лечение наред с Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов” като водещо звено в тази област, финансирано и управлявано от държавата. Освен в болниците трябва да има екипи, базирани на рискови места като: изходи на метро, централна гара и летище „София“, както и на други места, предполагащи дейности с потенциално висок травматизъм.
 5. Поликлиники. Предвиждаме да възродим пълноценното поликлинично лечение и диагностика, като поемем издръжката на поликлиники с всички необходими специалисти и улесним достъпа на гражданите до специалисти, без задължително да преминават през личния лекар. Ще създадем и условия за пълноценно амбулаторно лечение за по-леки случаи.
 6. Лични (семейни) лекари. Възнамеряваме да насочим дейността на общопрактикуващите лекари към профилактика със задължителен комплексен преглед на всички регистрирани при тях граждани поне веднъж годишно. Тези прегледи ще бъдат едно от най-важните задължения на общопрактикуващите лекари, които ще водят регистър на прегледите и ще правят годишен отчет за здравословното състояние на своя контингент с предвиждания нуждите му и потенциалните разходи за следващата година.

Второто основно задължение на общопрактикуващите лекари ще бъде посещението по домовете на хронично болните, инвалидите, болните с временна нетрудоспособност и заразно-болните.

 1. Управление на човешките ресурси. Посредством точкова система ще бъдат формирани възнагражденията на лекарите и медицинския персонал. Ще се отчитат медицинската област, сложността на дейността, степента на риска, степента на иновативност на използваните технологии, квалификацията, качеството и количеството на положения труд.

 

Градоустройството

Въпрос: За проблемите, които засегнахте, а вероятно и за проблемите във връзка с транспорта и трафика, вероятно ще има нужда от голяма промяна в градоустройството. Така ли е?

Отговор: Точно така е. Ние държим да подходим към градоустройствените проблеми по възможно най-професионалния начин, защото само чрез него може да се изгради удобен, красив и функционален град.

Ние бихме искали да преразгледаме Генералния план на София в две направления:

да открием тесните места, проблемните зони и да набележим дългосрочен план за решаването им;

да набележим дългосрочен план за развитие на града във всички направления, за да създадем условия за хармоничното му развитие в близка и средносрочна перспектива.

 

Когато се разсъждава от тази гледна точка, възникват въпроси в няколко направления:

А) Оформяне на софийско „сити“.

Б) Бъдеще на софийското летище.

В) Бъдеще на софийската централна гара.

Г) Перспективни територии за бъдещо застрояване.

Д) Генерален транспортен план на София с изграждане на нови артерии, съобразени с градския транспорт и количеството автомобили, преминаващи през тях.

Е) Изграждане на система от велоалеи из цялата столица.

Ж) Изграждане на система от големи паркинги из целия град.

З) Изграждане на автоматизирана система за регулация на автомобилните потоци чрез видеонаблюдение и компютризирано управление, включително с изкуствен интелект.

И) Пълноценно използване на дебита на р. Искър.

 

За съжаление, поради липса на време само маркирам основните направления на бъдещите ни действия. За подробности ще моля интересуващите се да прочетат нашата платформа.

 

Екологията

Въпрос: Предполагам, че не сте забравили екологията?

Отговор: Разбира се. Специално внимание сме отделили на парковете, зеленината и водните площи.

Искаме и да възстановим зелените коридори, привличащи низходящи въздушни маси от Витоша, които прочистваха и освежаваха въздуха в София.

Набелязали сме програма за пълно преминаване на обществения транспорт (включително такситата) на електрическа тяга.

Разглеждаме като останка от някакви варварски времена горенето на автомобилни гуми и дрехи за отопление, наблюдавано през зимата и представляващо лъвския пай от сезонното замърсяване.

Смятаме да инвестираме средства в третирането на отпадъците с оглед пълното избягване на всякакъв горивен цикъл, който дори с най-модерните филтри не спира канцерогенните фурани и диоксини.

 

Културата

Въпрос: А как стои въпросът с културата?

Отговор: За съжаление и тук ще бъда съвсем схематичен:

 1. Ще поддържаме всички общински театри, кина, читалища, галерии и други културни институции, като осигурим достойно заплащане на работещите в тях и решим всички материални проблеми.
 2. В сътрудничество с държавата ще превърнем НДК в истинско културно средище, каквато е била и целта при изграждането му. При това не само градско, а национално и международно.
 3. Ще построим ново крило на Народната библиотека.
 4. Ще помислим и за създаването на голяма културна арена на открито от рода на амфитеатъра „Валдбюне“ в Олимпиапарк, Берлин.
 5. Ще започнем строителството на нов закрит цирк.
 6. Ще превърнем площада около катедралата „Св. Александър Невски“ в пешеходна зона с красиви павилиони за търговия с изкуство и антики.
 7. Ще стартираме мащабна програма за разкопаването на амфитеатъра в центъра на София и превръщането му в основен туристически обект на столицата. Едновременно с това ще намерим и място за строителството на нов, модерен национален исторически музей, който да предоставя място за много по-голяма и по-пълна експозиция на съхраняваните в хранилищата му археологически ценности.

 

Заключение

Въпрос: Желаете ли да кажете нещо в заключение?

Отговор: София има потенциала да бъде един от най-интересните и красиви градове в Европа и света. Тя има и огромна история, и прекрасно местоположение, и природни богатства като реки и минерални извори. Тя може да съчетае образа на историческото си минало с образа на съвременността и модерността.

От нас зависи дали ще постигнем всичко това, или ще продължим да живеем в град, изглеждащ като от Третия свят.

 

 

НАЗНАЧАВА ЛИ ВЛАСТТА ЦЕЛИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ?

Веднага след изборите за Европейски парламент мои приятели от чужбина ми казаха, че някои от изборните комисии в страните, където живеят, са съставени почти изцяло от хора, назначени от Министерството на външните работи. Тази новина изключително много ме изненада и реших да проверя дали отговаря на действителността, а ако отговаря, дали действията на МВнР и ЦИК са законни.

За тази цел в качеството си на председател на партия „Пряка демокрация“ изпратих запитвания до ЦИК и до МВнР. И двете институции бяха коректни да ми отговорят. Според отговорите им секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно РЕШЕНИЕ № 251-ЕП- 03.05.2019 на ЦИК, са били общо 191. От тях:

 • 16 Комисии са с 6 членен състав (всички в ЕС);
 • 10 Комисии са със 7 членен състав (всички в ЕС);
 • 2 Комисии са с 9 членен състав (всички в ЕС);
 • 163 Комисии са с 5 членен състав (57 извън ЕС и 106 в ЕС).

Общият брой на членовете на всички комисии извън страната е 999. От тях според отговора на МВнР предложените от МВнР и съответните консулски и дипломатически представителства са 866, а предложените от партии и коалиции – 133.

Броят на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата), е 25 709.

 

Веднага трябва да кажем, че нито ЦИК, нито МВнР са нарушили закона. Напротив, те са се придържали стриктно към неговите разпоредби. Въпросът е в това, какво гласи самият закон и отговаря ли то на разпоредбите на Конституцията и на основни принципи в изборната практика.

Според нас някои членове на Изборния кодекс влизат в противоречие с Конституцията, където е казано:

Чл. 10. Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

Чл. 11. (1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.

(2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.

 

А в Изборния кодекс пише следното:

Предложение от министъра на външните работи

Чл. 103. (1) Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

 Попълване на незаети места

Чл. 104. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато партия или коалиция по чл. 102, ал. 6 или 7 не е направила предложение, Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.

 

А сега нашият коментар:

Както министърът на външните работи, така и членовете на дипломатическите и консулските представителства са органи наизпълнителната власт, което означава, че са назначени отуправляващата партия.

Как в такъв случай се спазва провъзгласеният в чл. 11, ал. (1) принцип, че политическият живот се основава на политическия плурализъм, след като голяма част от избирателните комисии и наблюдателите (най-важната институция в изборния механизъм) не се определят от борещите се за властта партии, а от самата власт?

Очевидно е, че в Изборния кодекс са заложени текстове, които пряко противоречат на българската Конституция, но никой не се е погрижил да сезира Конституционния съд по въпроса.

Отговорите на Министерството на външните работи показват, че в почти всички секционни комисии в чужбина изборите са протекли с преобладаващо участие на предложени не от партиите, а от дипломатическите и консулските представителства лица, които после ЦИК е утвърдила, без изобщо да се замисли това редно ли е, или не е.

Всъщност защо да се замисля, като законът й дава това право? Нещо повече, задължава я да действа именно по този начин. Пореден случай, в който законът е написан така, че права и принципи, провъзгласени в конституцията, се обезсилват. Подобни практики опорочават изборите. И най-лошото е, че те са законосъобразни, но недемократични. Защото принципите на демокрацията не допускат в секционните избирателни комисии, т.е. именно там, където се извършват най-важните действия в избирателния процес, управляващата партия да има на практика монополно присъствие и влияние. Защото ако от 999 членове на секционните избирателни комисии 866 са назначени от властта, това означава 6.5:1 надмощие на представителите на властите над представителите на партиите.

Някой би могъл да ни опонира, че в тези секции са гласували едва 25 709 души и че те са незначителен брой спрямо гласувалите общо 2 095 575 избиратели. На подобно твърдение бихме отговорили, че това изобщо няма значение и че става дума за нарушен принцип, а не за нечия зла воля. От друга страна, няма съмнение, че организирането на избори в чужбина е трудна работа и че се появяват множество неудобства и почти неразрешими проблеми най-вече поради това, че партиите нямат ресурсите да изпратят навсякъде свои представители, които да следят за изборния процес. Но това не означава, че при решаването на едни проблеми трябва да се създават други, по-големи.

 

Съвършено очевидно е, че по досегашния начин на провеждане на избори тези проблеми никога няма да бъдат решени, защото или ще има подобна намеса на държавата (т.е. на управляващата партия), или няма да могат да бъдат проведени никакви избори в чужбина поради невъзможността на партиите да изпратят свои представители в комисиите и като наблюдатели. Единственият изход е кардинална промяна в изборния процес чрез въвеждането на онлайн гласуванес възможности това да бъде сторено от всяка точка на земното кълбо.

Известни са ни потенциалните възражения, състоящи се главно в това, че подобно гласуване би било уязвимо за хакерски атаки. Подобни възражения веднага биха били аргументирани и с последните Радини вълнения около изтеклите данни от НАП, а и преди това със сривовете в различни чувствителни системи като Търговския регистър, Агенцията по вписване и др. Такива аргументи обаче се наричат „възвратни аргументи“, защото могат да се използват с пълна сила и срещу използващия ги. Ако изборите могат да пострадат от хакерски атаки и поради това електронното онлайн гласуване не бива да съществува, то не бива да съществуват и електронни онлайн търговски регистри, електронни онлайн бази данни и портали на всевъзможни институции, електронно банкиране и системи като SWIFT, и т.н. Но те съществуват. И никой не се кани да ги закрива.

Защото проблемът не е в хакерските атаки, а в некадърността на властите да се справят с тях. Или пък липсата на управленска воля за това. Аргументите срещу електронното онлайн гласуване са всъщност аргументи срещу кардиналното улеснение на всички работещи, намиращи се извън местата по постоянна регистрация, пътуващи и намиращи се извън страната активни хора, които при сегашната система са лишени от възможности да гласуват. А тези хора с оглед динамиката на съвременния свят никак не са малко.

 

Да не говорим за възможностите на нашите сънародници с българско гражданство, живеещи и работещи в чужбина (както се разбра напоследък, те са повече от 2.4 милиона), да участват в различните избори поради непреодолимите трудности да се доберат до изборна секция в страните, където живеят, и поради твърде недомислените правила за уседналост, които са в сила сега. Това законово положение отрязва на практика почти всички хора с българско гражданство, живеещи или работещи извън ЕС.

Според нас това е погазване на конституционно гарантирани граждански права. Да, някакъв вид правила за уседналост може би е редно да съществуват, но те трябва да съдържат съвсем различни срокове и съвсем различни принципи на действие.

Ясно е защо днешната система на уседналост е в този вид – от една страна, заради нежеланието на властимащите в България да взаимодействат с българските граждани, живеещи в чужбина. Властимащите винаги са се чувствали заплашени от волята на тези хора. Другата причина за уседналостта в този вид е подмолното действие на партията ДПС, която си организира платени избиратели от Турция, без последните изобщо да знаят за кого и защо гласуват. Но ако действията на ДПС са укорими, дваж по-укорими са действията на българските власти, които пишат негодни закони.

 

Ако човек се вгледа в политическия живот и управленските практики дори само през последната година, ще види уникални безобразия, които до не съвсем отдавна биха извели десетки хиляди хора на улицата:

 • Грозни схеми за масово лично облагодетелстване на властимащите чрез използване на служебното си положение (апартаментгейт);
 • Гласуване на решения от парламента, които след това с лекота се потъпкват от изпълнителната власт под неприкрития натиск на чужди сили (конкурси и договори за 8-те изтребители), при което се купува несъществуваща все още техника с първоначален дизайн от края на 60-те години на баснословни цени;
 • Тотална манипулация на изборите за Европейски парламент, защото до 10 май тази година почти всички агенции даваха или малка преднина на БСП, или равенство, а само след две седмици, без през това време да са избухвали някакви невероятни скандали или да има някакви форсмажорни събития, резултатът беше разлика от 6.81% в полза на корумпираната и нагла власт. Вярата, че подобни резултати са възможни и естествени, е привилегия само на хора с неподражаем наивитет и IQне повече от 50, или на напълно корумпирани индивиди. Както биха казали римляните, tertiumnondatur.

 

Заключението е, че по всички линии държавното управление в България е съпроводено с безпринципни нарушения, противозаконни решения, безочливо лично облагодетелстване, безхаберно администриране и своеволно погазване на всякакви демократични управленски принципи. Резултатът, както бе съобщено в началото на този месец, е, че на всяко новородено в България съответстват трима починали. И на никое от всички тези неща няма адекватна обществена реакция.

 

Всъщност истинският патос и най-важният въпрос от всичко казано дотук може да се формулира с едно изречение:

Докога ще търпим некадърници и корумпирани до мозъка на костите хора да ни управляват?

Заключителни думи в края на кампанията за Евроизбори2019 на Петър Клисаров.

Добре би било в края на предизборната кампания да се направи едно обобщение и да се посочат глобалните цели на едно евентуално участие в работата на Европарламента.
Защо? Защото се тръгва от общото към частното, от общата рамка към подробностите, от ескизния проект, преминавайки през идейния и свършвайки с работния проект (както е в архитектурата, в машиностроенето, в космонавтиката, пък и във всяка човешка дейност, в което съществува понятието „проект“).
Само когато сме изяснили и одобрили най-важните, кардиналните насоки на модела на ЕС и потенциалното му развитие, ние ще можем да говорим и за детайли. А всъщност всички правят точно обратното: говорят за някакви дейности, някакви решения, някакви промени… Всички на парче, без да се съобразяват с цялостната конструкция и без да е ясно до какви последствия тези промени и дейности ще доведат.

Затова ние говорим за 3 генерални области на промени в ЕС, за които ще работим:
1. Завършен модел на ЕС.
2. Демократизация на избора, функционирането и вземането на решения от страна на институциите в ЕС, обратната връзка с гражданите, допитвания тях за всички важни решения.
3. Мерки за превръщане на ЕС в световна Велика сила – четвъртия играч на световната политическа сцена наравно със САЩ, Китай и Русия

И тъй, да развием малко горните 3 точки:

1. Възможни модели на развитие и избор на модел за ЕС.
Възможните модели на развитие са много, но ще се огранича с най-важните:
• Съединени европейски щати.
• Европа на постоянното разширение – хлабав съюз за активно взаимодействие с периферията: страни от бившия СССР, Северна Африка и Турция.
• Европа на различните скорости.
• Европа на различните ядра.
• Европа на Отечествата.
• Разпад на ЕС.

Всички анализи сочат, че вариантите от 2 до 4 водят в перспектива до разпад – резултат, който ние най-малко желаем. Ако се придържаме към най-важните критерии: решаването на противоречието център-периферия и високата ефективност, ни остават 2 варианта: СЕЩ и Европа на Отечествата.

Защо не СЕЩ?
В края на 2017 г., в края на мандата си като председател на Европарламента, Мартин Шулц предложи да бъде изработен “конституционен договор”, по силата на който ЕС да стане политически съюз до 2025 г.
Веднага фирмата на политически и маркетингови проучвания YouGov проведе анкета в 7 страни (Германия, Франция, Швеция, Финландия, Дания, Норвегия и Великобритания) за приемливостта на подобна идея. Оказа се, че положително идеята се посреща от твърде малък брой хора в 5 от 7-те страни (твърдо „да“ плюс „може би“ не надхвърлят 25%) . Едва ли в страни като Полша и Унгария резултатите ще бъдат по-различни. От всичко казано следва, че този вариант не е актуален на сегашния етап.

Защо бихме били съгласни и на модела Европа на Отечествата, и на СЕЩ?
Бихме искали да дадем много ясна мотивировка защо няма противоречие, когато говорим, че сме съгласни и на Европа на Отечествата, и на СЕЩ. Общото между тях е ефективността. Само ефективността може да доведе до силна, богата и просперираща Европа. Всичко останало означава Европа да обеднява, а обедняването неминуемо води до тежки противоречия, социално недоволство, междуетнически конфликти и обща нестабилност.

2. Демократизация на ЕС
ЕС е всичко друго, но не и демократична организация. Най-важният й орган – Европейската комисия – се излъчва с продължителни тайни задкулисни договорки между европейските (а защо не и световните) елити, а европейските граждани нямат никакво влияние нито върху формирането, нито върху функционирането, нито върху вземането на решения, нито върху отчетността (която липсва) на този орган.
Пък и царството на бюрокрацията, каквото представлява ЕС, всички останали институции на управлението, като Европейския съвет или Европейския парламент са по-скоро фасадни, отколкото същностни ръководни органи.
Докато гражданите на Европа не вземат в свои ръце избора, ключовите решения и контрола върху избраните ръководители, ЕС никога няма да функционира изцяло в интерес на 500-те милиона граждани.

3. Как ЕС да стане световна сила?

3.1. Чрез дългосрочни мегапроекти и вдъхновяващи цели на развитие (така, както правят в Китай, САЩ и Русия):
•​пробив в термоядрения синтез за осигуряване на човечеството с неограничени количества енергия,
•​европеец да е първият човек, стъпил на Марс,
•​Европа да е първият континент без промишлени емисии на въглероден двуокис,
•​Европа да е първият континент, произвеждаща поне 50% естествени храни без химия и ГМО,
•​Европа да е континент без зони на бедност.

3.2. Придобиване на собствена военна мощ, мощна общоевропейска войска и собствен военно-промишлен комплекс, конкуриращи големите трима: САЩ, Русия, Китай. За целта няма как да не се стигне до разпад на НАТО.
3.3. Организиране и мотивиране на огромния научен потенциал, който Европа притежава. Всъщност именно Европа е родината на съвременната наука и модерните технологии, завладели целия свят. Тук е родината на великата научна и инженерна мисъл, позволили й да покори целия свят. Защото именно Европа владее целия свят от ок. 500 години. Но за съжаление силно сдаде позициите си първо след двете световни войни, а сега и след подчинението си на глобализацията, зад която стоят транснационалните корпорации (ТНК).

Най-важното:
1. Единственият начин да се решат проблемите, които като лавина затрупват ЕС, е да се премине към нов модел.
2. Този модел трябва да отговаря на едно най-важно условие – ефективност.
3. Възможните ефективни модели са два: Европа на Отечествата и СЕЩ.
4. Социологическите проучвания показват, че в повечето страни-членки хората категорично не искат да се преминава към СЕЩ.
5. Значи, остава единствено завръщането към прекрасния модел на Европа по договора от Маастрихт 1991 г., когато Европейската икономическа общност се трансформира в Европейски съюз. Но това си беше ЕС на нациите.

6. Този нов модел трябва задължително да се основава на принципите на пряката демокрация. За да не взема решения, противоречащи на волята на гражданите, за да води политика, увеличаваща благосъстоянието и намаляваща неравенствата, за да си поставя дългосрочни вдъхновяващи цели, за непрекъснато постъпателно развитие изключително в интерес на гражданите.

Ето защо накрая бихме искали да кажем специално няколко думи за демокрацията и по-точно – за пряката демокрация

Живеем в преходна епоха. Вървим:
-​от капитализъм към посткапитализъм, от модернизъм към постмодернизъм, от индустриална към постиндустриална епоха,
-​от форми на демокрация към форми на мека (а може би и не съвсем мека) диктатура,
-​от „свобода, равенство и братство“ към Оруелова антиутопия с тотален контрол върху индивида,
-​от всеобща и възпитавана от първите години на детството трудова етика към етиката на подаянието и безусловния базов доход, от всекидневното усилие към безделието,
-​от отечества на градове и села с човешки измерения към глобално пространство с мегаполиси, в които живеят десетки, а скоро и стотици милиони хора,
-​от семейства с майки, бащи и деца към родител 1, родител 2 и деца, обучавани да избират пола си,
-​от епоха с изкуства, разказващи ни за любов и омраза, добро и зло, амбиции и безволие, светли пориви и низки страсти, героизъм и подлост, вярност и предателство, красота и уродливост към епоха с изкуства, на извратеността, хаоса, безчовечността и примитивизма,
-​от индивиди от плът и кръв към постчовеци, хибриди между биология и машина.

Вече не можем да се крием, да отлагаме, да се уповаваме, че нещата някакси ще се оправят. Защото бъдещето постепенно се превръща в настояще и новата епоха ни засмуква неумолимо в себе си.
Възможно ли е да се противопоставим срещу дебнещия ни хаос в душите, тоталния контрол от страна на властта, обезсмисленото съществуване и новия световен ред, в който „дълбоката държава“ (Deep State) управлява всичко – като се започне от биологичната ни същност и се стигне до плен на съзнанието ни.
Да, напълно е възможно! Възможно е, ако вземем съдбата в собствените си ръце. А съдбата се взема под контрол само чрез смяна на системата за управление, чрез драстично увеличаване на свободата и на възможността всеки да участва във вземането на решенията как да се управлява обществото и държавата.
Преведено на политически език, това означава повече демокрация. Това означава демокрацията да бъде драстично усъвършенствана и доведена до своята завършена и висша форма. Тя се нарича „пряка демокрация“.
Пряка демокрация, разбирана не като система от референдуми и плебисцити, не като масово политиканстване, при което народът съвместно обсъжда и приема всеки закон, законче и поправка в закон, не като аморфно управление без институции като парламент, правителство и местна власт, не като анархия без партии и политически сдружения, а като система, осигуряваща изява на народната воля по всеки ключов въпрос и подчиняваща партиите, парламента и магистратите на тази воля. Като придаване на нова форма, нов живот и ново подчинение на съществуващите и сега институции. За да не могат те да се превръщат в клики, защитаващи частни или корпоративни интереси в ущърб на гражданите.
Система, осигуряваща интересите на народите, а не на транснационалните корпорации, на банките и задкулисната власт на могъщите обитатели на Deep State.

От нас зависи какъв свят ще наследят децата и внуците ни. Дали свят на киборги, живеещ в нечовешки измерения, или уютен свят на човеци с емоции, радости и мечти. Дали свят на пролетарии, жадни за „хляб и зрелища“, или свят на хора, копнеещи да осъществят своя творчески потенциал. Дали свят на свободни индивиди, или свят на нов вид закрепостени създания, разчитащи на необходимото за преживяване от властимащите.
От отговора на тези въпроси зависи какво бъдеще можем да очакваме. Няма кой да спре разрушителните процеси, протичащи в целия свят, освен нас, всички нас.
Имаме възможност да построим света такъв, какъвто желаем да бъде. Тази възможност се нарича „пряка демокрация“. Изпуснем ли я, утре ще бъде късно. Ще бъдем лишени от нея.
Всеки решава кое е по-добро.

С което искаме да благодарим на всички, които са проследили нашето участие и са се заинтересували от нашите идеи.
Това е първият ни опит за представяне пред българското общество и за евентуално участие във властта. Предстоят местни и парламентарни избори, в навечерието на които ще разгърнем идеите ни за развитие на България.
Ще бъдем много щастливи, ако много хора харесат целите ни и ни подкрепят. Със сигурност няма да сбъркат.

На тези избори – бюлетина № 17!

Единен европейски транспорт и инфраструктура

Единен европейски транспорт и инфраструктура

Транспортът и инфраструктурата са от малкото области, в които ЕС има важни функции и прерогативи. Няма съмнение, че в тези области в развитата част на Европа нещата стоят на много високо равнище, а в развиващата се е налице постоянен напредък. И това е може би сферата с най-голям напредък в сравнение с всички останали области, в които ЕС по Лисабонския договор има значителни прерогативи.
Но същевременно има и значителни проблеми. Един от тях е свързан с България и се вижда с невъоръжено око: международният път, който започва от Португалия и завършва в Иран, основната магистрала, свързваща Европа с Близкия изток и Южна Азия като цяло, има тясно място на наша територия – пътят от Калотина до София. На практика единственото място, задръстващо могъщия трафик по този път. Едни 55 км, на които никой не обръща внимание. Едва в края на миналата година, почти 12 години след влизането ни в ЕС, МС на България взе решение да се строи магистрала.
Това показва нехайството, некомпетентността и чиновническия подход на бюрокрацията в Брюксел към проблемите на европейската транспортна мрежа и е просто смайващ пример за недалновидност и, откровено казано, глупост. Защото това е най-важният коридор, обслужващ интересите не само на европейския, а и на азиатския континент.
Друг проблем на хората в ЕС, ръководещи тези направления, е пълната липса на визионерство и стратегическо мислене. Няма идеи за междуконтинентални свръхбързи влакове, Ние ще инициираме нов мега проект за скоростен влак (500км.в час) от Шанхай през Истанбул, София, Виена до Франкфурт с възможност за надграждане на магнитна скоростна линия над релсовата. Мощни интермодални центрове (това са места, където идват влакове, спират за кратко време, от тях се разтоварват и товарът контейнери от 150км радиус, един вид совалки, идеята е да се разтоварят пътищата от тежкотоварни камиони) в невралгични пунктове на Европа, позволяващи значително подобрение на транспорта и логистиката, и т.н.
Към това се прибавят и срамните решения за ограниченията, засягащи най-вече превозвачите от периферията. Поредна проява на егоизъм и високомерие, отразяващо се на най-бедните.
Друг голям проблем е че в много близкото бъдеще с навлизането на камиони със самостоятелно управление (без шофьори) голям брой шофьори ще останат без работа. За тях трябва да се подготвят много сериозни програми за заетост.
Не е възможно да се решат проблемите на отделните сектори, какъвто е транспортът и инфраструктурата, без да бъдат решени глобалните проблеми на ЕС – 1. Общ модел на съюза (Европа на Отечествата или СЕЩ); 2. Дългосрочна визия по глобалните тенденции в новата технологична епоха, в която навлизаме (роботизация и безработица, трансхуманизъм и хибрид човек-машина; климат и екология; изкуствен интелект, и т.н.); 3. Демократизиране на всички процедури, институции и начин на избор и начин на вземане на решения.
Анализът на първите 2 изброени глобални проблема навярно ще даде съвсем различни схеми и направления в развитието на пътищата и инфраструктурата, а на последния – нови стандарти за вземане на решения и управление на отрасъла.