Въпроси към симпатизант на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ и отговорите им

Въпроси към симпатизант на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ и отговорите им

 

Здравейте г-н Клисаров,

Това са въпроси, които хората задават и бих искал да препредам вашите отговори.

 

1.  Как нискообразованите ще имат равен глас с, високообразования? В древна Гърция е имало един куп ограничения за това кой е имал право на глас.

 

Едно от най-великите постижения на политическата мисъл през Просвещението в Западна Европа е политическото равенство между хората. Върху тази аксиома се гради цялата конструкция на демокрацията. И високообразованите, и простаците живеят на този свят, имат свои интереси и естествени права, ако се върнем към Томас Хобс и Джон Лок.

Извън тази теоретична постановка най-обикновеният реализъм ни показва, че ако започнем да слагаме ограничения за политическо участие, ние неминуемо ще стигнем до изхвърлянето от обществения живот на големи групи хора. Подобен процес има естественото свойство да се увеличава непрекъснато. Това непременно води към тежки обществени конфликти.

Що се отнася до ограниченията още в Древна Гърция, едва ли си струва да се придържаме към тях. В Атина не са имали право на глас нито жените, нито метеките (свободни, но непълноправни хора), да не говорим за робите. Не повече от една шеста от населението е предопределяло политическия процес. Редно е да не архаизираме съвременната политика.

2.  Как обикновените хора ще взимат решения, които изискват експертни познания? Например енергетика, финанси, съдебна реформа и т.н.

 

Ние смятаме, че всеки човек е наясно със собствените си интереси. И няма нужда някой друг да му ги изяснява или формулира.

Специално внимание обръщаме върху следното: гласуванията на хората ще бъдат изцяло политически, а не експертни.

Като пример можем да дадем въпросите, свързани с енергетиката и най-вече – с АЕЦ „Белене“. Когато се организира гласуване за или против „Белене“, съвсем не е необходимо да се обсъждат технически въпроси. Всички страни, членки на МААЕ (а такива са огромното мнозинство в света), нямат право да строят несертифицирани от МААЕ атомни централи. А ако един тип реактори е сертифициран и проектът за строителството на АЕЦ в която и да е страна е одобрен от същата организация, това е гаранция за безопасност, съвременност и съответствие с най-високите норми за екологичност. Така че по този въпрос не може да има никакви обществени дебати.

Дебатите са единствено за икономиката на въпросната централа. На обществото е необходимо да знае само няколко параметъра:

 1. Колко ще струва централата с неизбежната ескалация във времето?
 2. Колко години ще трае строителството?
 3. Какво ще бъде финансирането – от държавния бюджет или от банкови кредити или експортно финансиране? Какви ще са процентите, ако са банкови кредити?
 4. Каква ще бъде цената на тока в периода на изплащане на централата? Какъв ще бъде този период?
 5. Каква ще бъде цената на тока в периода след изплащането на централата? Какъв е срокът на живот на централата?

И това е всичко. Всеки може да се ориентира в отговорите на тези въпроси и да си изгради мнение, при това съвсем адекватно, дали въпросната централа трябва да се строи, или не. Неадекватно в тази ситуация ще бъде само мнението на политически и икономически обвързаните експерти, журналисти и партийци.

Именно поради тях България загуби много възможности, още през 2003 г. за сумата от милиард деветстотин и деветдесет милиона долара, България можеше да има два реактора по 750 мегавата Кенду 6 от Канада, които щяха да заработят декември 2007г. Собствеността на централата щеше да е 100 % Българска. Това щеше да струва на държавата 300 милиона долара, лихвите по времето на строителството. Кредитирането беше осигурено от държавните експортните агенции на Канада, САЩ и Италия, както и най голямата частна Японска банка. Срока на изплащане щеше да е 15 години. Живота на централата 60 години с възможност за още 20. Токът щеше да е 2,5 евроцента производствена цена на киловат час (в Румъния по това време беше 1,9 вижте детайлите в книгата ми „Игрите на властта“). Персонала щеше да е обучен в Канада. Отработеното гориво щеше да се съхранява в хранилище струващо 5 милиона долара. Централата щеше да ползва за прясно гориво отработеното гориво от Козлодуй, както и имахме възможност да построим Българска фабрика за 20 милиона за производство на прясно гориво със собствено добиван уран от България. Това гориво можеше да се изнася и за други държави.

Виждате че това отговаря на всички условия описани по горе.

Дори и следващия опит бе много изгоден в периода 2009-2014 г., когато бе договорена уникалната цена от 2 млрд. долара за един реактор от 1000 мегавата от Русия, след като нормалната цена по това време беше 5 млрд.

Подчертаваме още веднъж, че гласуванията са политически по въпроси от обществените отношения, икономиката, здравеопазването, образованието, земеделието, големите национални проекти, изискващи голямо финансиране, международните отношения, войната и мира, и т.н. Това са въпроси, засягащи всеки индивид и цялото общество. Не може да се гласува по онтологически или научни въпроси, защото е нонсенс.

 

3.  Няма ли страната да се люшка от една крайност в друга, ако установеното статукво се променя с 50%+1 мнозинство. Вижте Брекзит и поляризирането на обществото там.

 

Установеното статукво се променя с промяна в Конституцията. А в нея за редица неща се изисква квалифицирано мнозинство. С обикновено мнозинство система не се променя.

Що се отнася до поляризирането на обществото, изобщо не трябва да го смятаме за нещо непременно лошо. Най-естественото нещо както в природата, така и в обществата, е разнообразието. Във всяко общество абсолютно винаги има противоречиви представи за правилното управление, за същината на едно или друго решение и за доброто на страната. Именно в сблъсъка около тези представи се ражда и развитието. Всъщност и самата дума „партия“ означава „дял“, „част“, т.е. страна в политическия живот, противопоставяща се на други страни.

Не виждаме нищо лошо и в Брекзит, който е избор на английския народ и който възражда суверенитета на страната и увеличава международното й влияние. При всяко положение е нещо по-добро от живуркането в тотално превзетия от Deep State Европейски съюз.

 

4.  Всякакви решения ли ще се подлагат на референдум или само най-важните?

 

Първо, този модел не е система от по-често или по-рядко провеждани референдуми и плебисцити, не е и електронно правителство, а цялостна, всеобхватна система за пряко участие на Суверена във всички области на политиката, основаваща се на възможност за контрол и вземане на решения по ключови въпроси, както и за отзоваване на избраните лица на държавни постове на всички нива.

Второ, нашата система не изисква от Суверена ежедневно участие във формите на властта или политическо опекунство над действията на представителите му с делегирана власт, а намеса само в ключови моменти от политическия процес или при техни действия, които гражданството намира за спорни, неправилни или вредни; в този смисъл той не обезсилва ролята и влиянието на никоя от днес съществуващите институции, нито нанася удар по експертността при вземане на решения. Както сме казали в нашата платформа, пряката демокрация по никакъв начин не отменя нито партиите, нито парламента – те са обществените тела, призвани да формулират и осъществяват политиките. Тя не означава, че Суверенът ще обсъжда и приема всеки закон, законче и поправка в закон. Тя обаче подчинява партиите, парламента и магистратите на волята на Суверена и ги лишава от възможността да се превръщат в клики, защитаващи частни или корпоративни интереси в ущърб на Суверена. Противното би било напълно нефункционално.

 

5.  Кой ще определя кои решения ще зависят от народа и кои решения ще зависят от експертите в правителство/парламент?

 

Всички решения ще могат да бъдат контролирани, променяни или отменяни от народа по съответната процедура, но това не ще бъде необходимо за огромната част от тях, а само за онези, по които има тежки обществени противоречия или които са взети противно на основните нагласи в обществото. Инициативата за предприемане на действия по коригирането на взети от държавни органи неприемливи решения принадлежи както на правителството, така и на определен процент избиратели по принципа на петициите, като за целта в електронния портал на постоянно действащата избирателна комисия се осигурява специален ресурс, предоставящ възможността за формулиране на въпрос или искане, по който трябва да бъдат събрани определен брой гласове. По тези въпроси или искания трябва да бъде събран определен брой гласове, за да се състои и гласуване.

Ако няма някакъв тежък скандал или обществена съпротива, решенията ще се вземат от упълномощените от Конституцията и законодателството тела.

 

6.  Как ще се организира гласуването на референдумите?

 

Пак казваме, че референдуми няма, а има система с възможности за многобройни гласувания, когато това се налага.

Смятаме, че основното гласуване ще се извършва онлайн, като всеки гражданин ще има уникален гласоподавателен номер и парола, но предвиждаме за хората, не умеещи да боравят с компютри, специална стаичка във всяко кметство и читалище където се налага с възможно най-опростено машинно гласуване.

 

7.  Колко гласа ще са необходими за да е задължителен изхода от референдума?

 

50% + 1 глас от гласувалите, но гласувалите не могат да бъдат под определен процент от регистрираните гласоподаватели (конкретните проценти предстои да бъдат обсъдени). Разбира се, това важи за повечето решения и избори, но по въпроси, свързани с промяна на системата или с членството в съюзи, водещо до загуба на суверенитет, ще има много по-високи изисквания (както е сега за промяна на Конституцията).

 

8.  Как ще се гарантира анонимността на вота, ако гласуването става по електронен път или по пощата?

 

Това е технически въпрос, който предстои да бъде изключително прецизно решен. Ние смятаме, че това е напълно възможно и няма нужда да бъдем плашени с манипулиране на изборите. Да не забравяме, че банките всекидневно извършват трансфери за стотици милиарди и нямат особен проблем с това. Въпрос на квалифицирано и много прецизно решение.

 

9.  Колко граждани могат да инициират референдум?

 

Смятаме, че за инициативата за всяко гласуване по решения на национални институции или за отзоваване на ръководители от националните институции, трябва да бъдат събрани минимум 10% от избирателното тяло. Ако процентът е по-малък, ще имаме нестабилност на системата и постоянни провокации на нови и нови гласувания. Ако е по-голям, ще е трудно изобщо да се стигне до гласуване. Все пак 10% по днешните стандарти са повече от 600 000 души.

За вземане, промяна или отнемане на решения, взети от местни органи, както и за отзоваването на ръководители на местно ниво гласуването ще бъде по окръзи, като инициирането на гласуването ще иска същия процент електронни подписи.

10.      Има ли страна в света където пряката демокрация да работи? И да има, защо са толкова малко държавите?

 

Има такава страна и това е Швейцария. Там също има държавни органи като правителство и парламент, но гражданите посредством петиции могат да предизвикват гласувания (votations) както по ключови въпроси (например за имиграцията или за банките, произвеждащи нови пари), така и по отношение на приети или предстоящи да бъдат приети закони.

Швейцария е единствената подобна страна поради историческото си развитие и поради кантоналната си система, изискваща съвместно решаване на общите проблеми.

Що се отнася до всички останали страни, те са рожба на Френската революция и Американската конституция, които са инициирани почти по едно и също време от едни и същи политически кръгове. И във Франция, и в САЩ чрез промените се цели републиканско управление на представителите. Чии са тези представители, не се казва, но очевидно, че това не са представителите на бедняците, а на елитите. Затова и в американската конституция изобщо липсва думата „демокрация“.

За демокрация не се говори до 30-те години на ХІХ в. и това става след публикуването на книгата „Американската демокрация“ на френския историк и философ Алексис дьо Токвил, който сравнява американската система за управление с тази в Древна Атина. След това терминът става много моден, защото средата на ХІХ в. се свързва с преоткриването на Древна Гърция. Тогава се наблюдава истински бум на интереса към нея и целият художествен и политически елит най-вече на Европа е възторжено настроен към духовните й постижения.

Сега терминът „демокрация“ е обгърнат с някаква святост  като термините „Света Тройца“ или „Възкресение“ в разцвета на християнската религия. Подобно на тези термини и той всъщност е жестоко профаниран и днес служи главно за прикритие на господстващата в Глобалния Запад система за управление – криптоолигархия с елементи на демокрация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГЛЕД КЪМ ИЗБОРИТЕ ОТ 2 ОКТОМВРИ 2022

ПОГЛЕД КЪМ ИЗБОРИТЕ ОТ 2 ОКТОМВРИ 2022

 1. Поредният крах на българската политическа система.
 2. Може да не сме влезли в парламента, но сме увеличили почти тройно гласовете за нас, а освен това би трябвало да триумфираме, защото всичките ни предсказания се сбъднаха до едно и със 100% пълнота.
 3. Ние многократно заявявахме, че системата за държавно управление, наречена „представителна демокрация“, не работи, пречи на възходящото развитие навсякъде по света и представлява механизъм за въздействие върху народите на онова, което след американците и ние наричаме DeepState.
 4. Ние не само сме говорили за това, но и сме го обосновавали всеки път. Ако трябва, да го направим още веднъж:
 • Излъченото представително тяло се откъсва от тялото на Суверена и започва да води свой живот, понякога в пълно противоречие с интересите на излъчилите го, които нямат никакви права и възможности да му въздействат, независимо дали избраниците му работят в интерес на народа, или в интерес на своята партия, на други групи и котерии, или в свой личен интерес.
 • По принцип не съществува обществен механизъм, по който избирателите да овластят идеалния кандидат. Никога не е възможно обещанията на кандидатите да съвпаднат 100% с желанията на избирателите. Обикновено това съвпадение рядко надхвърля 50-60% и в най-често срещаните случаи избирателите избират част от кандидатите по-скоро по симпатии и други странични критерии. След това обаче, когато избраниците им вършат неща, с които те не са съгласни, избирателите нямат механизъм да им повлияят и прекратят техните своеволия.
 • При представителната демокрация Суверенът по принцип прави еднократен избор на свои представители и с това се изчерпват неговите възможности за политическо въздействие. Той не може да взема политически решения, да дава насоки в политиката както в най-общ план, така и в отделните сектори, не може да се произнася нито по конкретни казуси, нито по стратегически и дългосрочни политики.
 • Днес всички големи световни медии са престанали да бъдат независими, а са под пълния контрол на Deep State. Същото е и с националните медии. А демокрацията е царство на словото. Затова и институциите на Словото (медии, образователни институции, видеоизкуства), трябва да бъдат инструменти не на манипулации, мащабно промиване на мозъци или създаване на паралелна реалност, каквато е квинтесенцията на днешната им употреба, а средство за постигане на адекватно обяснение и точна оценка за събитията, тенденциите, проблемите и развитието. Те трябва да бъдат система, осведомяваща обществото и донасяща до него истината за действителността, за да може то от своя страна да взема правилните решения за бъдещето на страната си. А днес наблюдаваме точната му противоположност.
 • През последните почти 50 години Deep State успя да проникне в дълбочина във всички основни политически партии в Глобалния Запад, да промени напълно идеологията им, да подчини с различни похвати състава им и да ги превърне в свое послушно оръдие за управление на държавите. Компрадорското послушание стана повсеместно, което неминуемо доведе до изчезването на някога управляващи партии, до обезценяването на други и до тежкото им фрагментиране, което води до любимия похват на Deep State в политиката – коалиционните правителства, които са аморфни, безпомощни и все по-непригодни. Така че процесите на партийна фрагментация и у нас са част от световните процеси.

 1. Питаме се кога най-сетне нашето общество ще се вгледа в горепосочените недъзи и вредното въздействие на представителната демокрация върху развитието на нашата държава и ще обърне внимание на готовия модел на дълбоко променена система за държавно управление, годен да се справи с неотклонния упадък на нашето общество и държава. Ние говорим и пишем от няколко години за него, но нямаме нито трибуна, нито особени възможности да го пропагандираме пълноценно.

 1. Ако трябва с няколко думи да анализираме резултатите от настоящите избори, трябва да кажем, че те в общи линии повториха това, което бе постигнато през ноември 2021 г. Но с някои нюанси:

 • ИТН изчезна от хоризонта, след като само преди година и три месеца бе първа политическа сила. Уникално постижение, рекорд за книгата на Гинес.
 • БСП е на път също да изчезне и това ще е напълно заслужено с оглед поведението на „лъжливото овчарче“, което тя провежда от доста време и особено в рамките на четворната коалиция, а също и с все по-голямата си идеологическа аморфност.
 • ГЕРБ прояви огромна устойчивост благодарение на две неща: 1. местната администрация и присъдружното й множество в големите и средните градове (основата на нейното влияние); 2. Българския манталитет, който просто си харесва типажи като Бойко Борисов, независимо от афери тип „Ало, Ваньо“, „прокурор Кокински“, „кюлчета в шкафчето“, „стотици милиарди за непостроени пътища“ и още десетки други. Борисов може да е аферист, но си ни харесва.
 • „Възраждане“ удвои представителството си, но не постигна онова, за което тръбеше председателят й – изборите да се превърнат в референдум за ЕС и НАТО. Прибързаните протуберанси в една толкова напрегната и крехка обстановка ограничиха успеха на партията и е възможно на предстоящите избори тя също да тръгне надолу.
 • ДПС с характерната си наглост продължава своя възход, който сегашната политическа камарила не е в състояние да ограничи.
 • Десните взеха толкова, колкото заслужават.
 • Появи се още една партия – еднодневка, която е „черна котка в тунел“ – обществото не знае нищо за нея.

 1. Специално за „Продължаваме промяната“. Десет години ние бяхме управлявани от партия, креатура на Германия, респективно ЕС.
 2. А ПП, както е известно, е в тесни връзки с американското посолство в София.

Така че всъщност САЩ изместиха безцеремонно Европа в партийното строителство у нас.

Веднага след обявяването на изборите изведнъж всички придворни и не дотам придворни социолози, журналисти, политолози и други екранни бърборковци дружно заговориха за голяма коалиция между ГЕРБ и ПП като единственото спасение и начертаха страшни картини, ако това не стане – нещо, което преди не бяха правили. Очевидно, с идването на фон дер Лайен за откриването на газовата връзка с Гърция е имало и голямо политическо въздействие за съставянето на правителство. Така да се каже, заповед по гарнизона. Ала също толкова очевидно е, че на „Козяк“ 16 не мислят така. Затова и думите на Петков и Василев, свряни до стената на улицата край партийния им дом пред грачещата тълпа журналисти, че ще си спазват обещанията и в никакъв случай няма да се коалират с ГЕРБ, бяха за екранните бърборковци пълна изненада, която така и не можаха да асимилират.

Но е факт: приоритетите на САЩ са други и техните хора действаха по други предписания, проявявайки крайно похвална принципност. Стига, разбира се, да е автентична, в която би трябвало силно да се съмняваме.

 1. Накрая, няма как да триумфираме с нашата правота пред лицето на поредната национална катастрофа с оглед миналогодишното преброяване. За тази катастрофа сме говорили десетки пъти и тази, и миналата година, когато излязоха публично частични резултати, показващи, че ок. 344 000души са емигрирали, а 501 000 души е разликата между умрелите и родените.

Родината ни е на път да изчезне, както за десет години населението е намаляло с 11.5% и са изчезнали 199 села. Дори и по време на война такова разорение не е възниквало.

Какво още трябва да стане, за да се сепнем и погрижим за оправянето на българската държава? Защото с увеличаването на разликата в благосъстоянието между богатите държави и нас хората неминуемо ще емигрират, и то най-вече тези във фертилна възраст. Значи, всичко опира до системата за държавно управление, каквато реформа предлагаме единствено ние.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕТО НА НАНСИ ПЕЛОСИ В ТАЙВАН И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ПОСЕЩЕНИЕТО НА НАНСИ ПЕЛОСИ В ТАЙВАН И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

МОТИВИ НА ПЕЛОСИ ДА ПОСЕТИ ТАЙВАН

Изявление към Пелоси: Посещението не противоречи на дългогодишната политика на един Китай, преследвана съгласно Закона за отношенията с Тайван от 1979 г., съвместните американско-китайски комюникета и шестте гаранции. САЩ продължават да се противопоставят на едностранните усилия за промяна на статуквото. В целия континент ККП продължава да заплашва демокрацията и да нарушава човешките права, включително в Тибет, Синдзян и Хонконг. Отивам в Тайван, защото Съединените щати са ангажирани с демокрацията – свободите на Тайван и всички демокрации трябва да се зачитат.

ОСНОВНИ ДАТИ В ИСТОРИЯТА

12 век – китайски търговци и пирати посещават острова.

17 век – заселен от китайци; нидерландци, испанци и португалци превземат Тайван и го наричат Формоза (красив).

1887 – обособен е в отделна китайска провинция по време на династията Цин.

1895 – 1945 – Тайван е под властта на Япония.

1945 – след капитулацията на Япония е върнат на Република Китай.

1949 – след победата на комунистите в третата гражданска война в Китай (1946 – 1949 г.), о. Тайван (заедно с още няколко малки острова) остава единствената територия под контрола на Република Китай (Гоминдан на Чан Кайши)

НОВИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ САЩ И КИТАЙ

(ТРИТЕ КОМЮНИКЕТА)

„Трите комюникета“ са набор от три съвместни изявления, направени от правителствата на Съединените щати и Китайската народна република: (1) Комюнике от 28 февруари 1972 г. (Шанхайско комюнике), (2) Комюнике относно установяване на дипломатически отношения и (3) Комюнике от 17 август. Трите съвместни комюникета остават важна основа за развитието на китайско-американските отношения и до днес.

През февруари 1972 г. американският президент Ричард Никсън, по покана на китайския премиер Джоу Ънлай, пристига в Пекин на посещение в Китай. Контактите между Китай и Съединените щати се подновяват с пълна сила. На 28 февруари страните издават „Съвместно китайско-американско комюнике“ в Шанхай. Това бележи началото на нормализирането на китайско-американските отношения.

На 16 декември 1978 г. правителствата на Китайската народна република и Съединените щати издават „Китайско-американско комюнике за установяване на дипломатически отношения“, в което се посочва, че от 1 януари 1979 г. правителствата на Народна република Китай и Съединените щати ще признаят взаимно официалния си статут и ще установят дипломатически отношения между двете страни. Американският президент Картър също обявява изтеглянето на целия американски военен персонал от Тайван и края на Китайско-американския договор за взаимна отбрана (Sino-American Mutual Defense Treaty), подписан през 1955 г. с Китайската република (Тайван). Вместо него се приема Закон за отношенията с Тайван (Taiwan Relations Act).

На 17 август 1982 г. правителствата на Китайската народна република и САЩ издават съвместно комюнике за постепенно и окончателно разрешаване на въпроса с продажбата на оръжие на Тайван. Това комюнике е известно още като Комюникето от 17 август. В комюникето правителството на САЩ направи три обещания: първите оръжия, които продава на Тайван, както по качество, така и по количество, няма да надвишават нивото на оръжията, предоставени през последните години след установяването на дипломатически отношения между КНР и САЩ. Второ, тя е готова постепенно да намали продажбите на оръжия за Тайван. Трето, окончателното разрешаване на този въпрос ще се случи след определен период от време.

И в трите комюникета се подчертава принципът “един Китай”, който е важна политическа основа за нормалното развитие на отношенията между Китай и Съединените щати. Стигна се дори дотам, че през 2007 г. историкът Нийл Фъргюсън и икономистът Мориц Шуларик предложиха концепцията за Чаймерика (съчетание между английското название на Китай – Чайна и Америка по подобие на митологичната Химера), описваща бъдещи симбиотични отношения между двете свръхсили, а през 2009 г. беше лансирана идеята да бъде оформен по някакъв формален начин статусът на САЩ и Китай като Г-2 (Голямата двойка).

Но след 2010 г. отношенията постепенно охладняват поради няколко причини:

 1. Все по-големите продажби на все по-модерно оръжие за Тайван.
 2. Непрекъснато увеличаващият се профицит във взаимната търговия в полза на Китай.
 3. Непрекъснатите кражби на технологии от страна на Китай.
 4. Задълбочаването на сътрудничеството между Китай и Русия.
 5. Състояние на правата на човека в Синдзян-Уйгурския автономен окръг.

Но основната причина за увеличаващото се напрежение между двете страни е и ще продължава да бъде непрекъснато нарастващата икономическа, военна, финансова, научна, технологична и политическа мощ на Китай, заплашваща да измести САЩ от позицията му на световен хегемон.

ШЕСТТЕ УВЕРЕНИЯ НА САЩ КЪМ ТАЙВАН

Шестте уверения (гаранции) са шест ключови външнополитически принципи на Съединените щати, регулиращи отношенията между САЩ и Тайван. Те бяха предадени като едностранни разяснения на САЩ към Третото комюнике между Съединените щати и Китайската народна република през 1982 г. Те имаха за цел да уверят както Тайван, така и Конгреса на Съединените щати, че САЩ ще продължат да подкрепят Тайван, дори ако по-рано са редуцирали официалните дипломатически отношения.

Гаранциите първоначално бяха предложени от тогавашното правителство на Гоминдан (Китайската националистическа партия) на Република Китай в Тайван по време на преговорите между САЩ и Китайската народна република. Администрацията на Рейгън в САЩ се съгласи да даде подобни уверения и информира Конгреса за тях през юли 1982 г.

Днес Шестте уверения са част от полуофициални принципи, използвани при поддържането на отношенията между САЩ и Тайван.

Разсекретени телеграми, изпратени през 1982 г. от Държавния департамент, цитират Шестте уверения. А те са:

 1. Съединените щати не са се съгласили да определят дата за прекратяване на продажбите на оръжие на Тайван.
 2. Съединените щати не са се съгласили да се консултират с КНР относно продажбата на оръжие на Тайван.
 3. Съединените щати няма да играят посредническа роля между Тайпе и Пекин.
 4. Съединените щати не са се съгласили да преразгледат Закона за отношенията с Тайван.
 5. Съединените щати не са променили позицията си по отношение на суверенитета над Тайван.
 6. Съединените щати няма да оказват натиск върху Тайван да започне преговори с КНР.
ХОД НА СЪБИТИЯТА НА 2 И 3 август

ВОЕННИ ХОДОВЕ

 • Военноморските сили на САЩ разположиха четири военни кораба, включително самолетоносач, на изток от Тайван, докато Пелоси приближаваше острова (Reuters).
 • Сайтът на президентската администрация на Тайван е подложен на кибератака (Ройтерс).
 • В Тайван сайтовете на правителствените агенции започват да се изключват, сайтът на Министерството на външните работи не работи.
 • Китай затваря района на Тайванския пролив за граждански самолети.
 • Тайванската телевизия обявява въвеждането на второ ниво на бойна готовност в страната.
 • ВВС на Китай изпращат изтребители Су-35 в Тайванския проток (портал Yuyuan tantian).
 • „В източнокитайската провинция Джъдзян, северно от остров Тайван, ще се проведат военноморски учения с стрелба в Източнокитайско море на 3-5 август“ – съобщава провинциалният отдел по морските въпроси.

Ученията ще се провеждат всеки ден от 06:30 до 18:30 часа местно време. В съответната акватория е забранено корабоплаването. По-рано китайската администрация за морска сигурност съобщи, че Народната освободителна армия (НОА) е започнала учения в Южнокитайско море във вторник.

 • Китай обявява военни учения от четвъртък до неделя в шест района на морето около Тайван от 4 до 7 август.
 • Китайско източно военно командване: „Ще проведем съвместни военноморски и въздушни учения във въздушното пространство на север, югозапад и югоизток от остров Тайван. Ще проведем бойни стрелби на далечни разстояния в Тайванския пролив, тези военни операции са насочени към последните действия на САЩ по Тайвански въпрос. КНР също ще проведе бойни стрелби във водите край източното крайбрежие на остров Тайван.
 • Източната бойна командна зона на китайската армия обявява, че ще извърши изстрелвания на неядрени ракети край морето източно от Тайван вечерта на 2 август (RT).
 • Министерството на отбраната на Тайван осъжда предстоящите учения на КНР близо до острова, като ги нарича цел за “психологическо сплашване на гражданите”
 • 21 китайски военни самолета навлизат в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Тайван, според Министерството на отбраната на острова.
 • Китай ограничава полетите около Тайван по време на учението. Ограниченията ще бъдат в сила от 10:00 GMT 4 август до 10:00 GMT на 7 август.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ХОДОВЕ

 • Министерството на външните работи на Китай привиква посланика на САЩ, за да протестира срещу посещението на Пелоси в Тайван.
 • ООН се придържа към политиката на “единен Китай” (Кабинет на Генералния секретар на ООН).
 • Китайските власти обещават на лидера на Тайван “ускорен колапс” и “голяма катастрофа”: „Разрушителните действия на управляващата Демократична прогресивна партия на Тайван и нейните опити да изолира острова от Континентален Китай под прикритието на чужди политически сили ще ускорят рухването на управлението на ръководителката на тайванската администрация Цай Ингуен и потапянето на региона в състояние на дълбока криза“, казва в сряда Ма Сяогуан, говорител на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет на Китайската народна република. Както подчертава Ма Сяогуан, Цай Ингуен и нейното обкръжение „се ръководят от тясно лични и егоистични партийни съображения, търгувайки в интерес на своя народ“. “Тези опити са обречени на провал” – заявява говорителят. – „Никой човек, нито една политическа сила не трябва да подценява решимостта, с която Китай ще защитава суверенитета и териториалната цялост“.
 • САЩ надхвърлят позволеното, Китай ще лиши сепаратистите и техните съучастници от най-малкия шанс за независимост на Тайван (МВнР на КНР).
 • Истинската криза около Тайван може да започне, след като Пелоси отлети за САЩ (Washington Post).
 • Австралийският премиер Антъни Албанезе обявява в сряда началото на първия тест за готовност на австралийските въоръжени сили от 10 години на фона на нарастващи заплахи за сигурността (SBS).
 • Южнокорейският президент Юн Сук-юл не възнамерява да се срещне с Пелоси като част от азиатската си обиколка, тъй като президентът в момента е на почивка. Страната призовава за диалог между Китай и Съединените щати за поддържане на регионалния мир и стабилност на фона на Нанси Пелоси посещение в Тайван (CNA).
 • ШОС се противопоставя на намесата на външни сили във вътрешните работи на своите държави-членки (Джан Мин, генерален на ШОС).
 • КНР убеждава азиатските страни, че САЩ са далечна и отслабваща сила с разбита политическа система, обречена да загуби влияние в Азия.
 • Ръководителят на германското външно министерство обещава да помогне на Тайван в борбата срещу Китай. В случай на “агресия” от Китай, Германия ще помогне на Тайван, заявява германският външен министър Аналена Бербок на 2 август на конференция на ООН в Ню Йорк. Тя подчертава, че агресивните действия на Пекин ще бъдат разглеждани като нарушение на международното право.
 • Русия е солидарна с Китай и разбира чувствителното му отношение към въпроса за Тайван – Песков
 • Москва разглежда посещението на Пелоси в Тайван като явна провокация – руското външно министерство
 • Арабската лига изразява подкрепа за Китай в ситуацията с посещението на председателя на Камарата на представителите Нанси Пелоси в Тайван – The New Arab.
 • Това посещение на Нанси Пелоси не променя нищо в американската политика по отношение на Китай. Вашингтон няма официални дипломатически отношения с Тайван и признава Пекин за легитимен представител на Китай (говорителят на Съвета за национална сигурност на САЩ Джон Кърби).

ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ

 • Китайските власти спряха вноса на редица хранителни продукти от Тайван. Според Централната информационна агенция на острова, позовавайки се на Тайванския комитет по земеделие, мерките се тълкуват като ответен ход за вероятно посещение в Тайпе от страна на председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси.
 • Китайската интернет компания Sina и сайтът за социална мрежа Weibo затвориха тайванските платформи на фона на нарастващото геополитическо напрежение заради възможно посещение на Пелоси.
 • Китайската CATL реши да отложи обявяването на многомилиарден завод в Северна Америка за доставки на Tesla Inc., Ford Motor Co. поради напрежението, причинено от пътуването на Пелоси до Тайван. CATL, най-големият производител на батерии за електрически превозни средства, разглежда най-малко две места в Мексико близо до границата с Тексас, както и места в САЩ, за да построи завод (Блумбърг).
 • Американските власти искат да създадат бариери пред производството на NAND чипове с памет в Китай, за да подкрепят американските компании, работещи на този пазар, и да овладеят нарастващия китайски пазар.
 • САЩ планират да забранят износа на оборудване за производство на чипове памет за Китай.
ЗАЩО САЩ И КИТАЙ СА СЕ СЧЕПКАЛИ ЗА ТАЙВАН

Тайван е малко по-голям от Крим. Населението е 23 милиона души – малко повече от половината Украйна. Но за Китай, с неговите 1,5 милиарда, това е капка в морето.

Как се стигна до разделението: през 1949 г. армията на Мао Дзъдун победи войските на генералисимус Чан Кайши и той избяга в китайски Тайван със свитата си, като взе със себе си около 2 милиона мигранти. Оттам той обяви, че сега е главен върховен владетел на цял Китай с център за вземане на решения в Тайван и страната ще се нарича Република Китай.

Това е първата причина, поради която Тайван е толкова важен за Китай. За Пекин това е въпрос на престиж. Тъй като Тайван все още се позиционира като “правилен и демократичен Китай”, и представя големия Континентален Китай като “грешен, комунистически и тоталитарен”. Съответно, за да се докаже правилността на пътя на Континентален Китай, фалшивият остров “Китай” трябва да бъде върнат в лоното на историческата родина.

Но втората и основната причина е друга.

Сега стратегията на Китай е насочена към установяване на господство в Източнокитайско и Южнокитайско море. Въпреки това пълното господство е невъзможно, докато Тайван не стане част от Китай. В крайна сметка товарните потоци от Япония към Африка, Азия и Европа минават през Тайван.

Какво е толкова специално за Тайван, че Китай е толкова нетърпелив да си го върне?

 • Ширината на Тайванския проток, който разделя Китай от Тайван, достига 130 км в най-тясната си точка. Тъй като териториалните води и прилежащата зона заедно са 44 мили или 75 км, се оказва, че водите на двете държави се пресичат. Това означава, че е невъзможно ясно да се дефинира кой притежава Тайванския проток и кой контролира преминаването на кораби през него. Сега Тайван и Китай начертаха условна линия по средата и устно се договориха да не я пресичат.
 • Има и алтернативен коридор, през който могат да преминават корабите на Япония, Корея и цяла Югоизточна Азия, без да нажежават и без това сложните отношения между Тайван и Китай. Спомняме си, че Тайван е активно подкрепян от Съединените щати, поради което търговски кораби с карго на стойност милиони долари минават през китайски води.

Трето, което е по-важно, производството (не експортът!) на полупроводникови чипове в Тайван е около 21% от световното. Около 24% от чиповете се произвеждат от Континентален Китай. При евентуално обединение Китай ще произвежда почти 50% от чиповете в света. Наистина, без тези чипове вече е невъзможно да се произвежда почти нищо.

Без микросхеми няма микроелектроника, няма компютри, няма съвременни домакински уреди и луксозни автомобили, няма спътници в космоса, няма телекомуникации, включително мобилни комуникации и интернет, няма съвременни оръжейни системи – от самолети до ракети. Още преди десет години, когато мнозинството все още сляпо вярваше в американското господство, китайските микросхеми бяха в американските ракети.

Ако Китай поеме контрола над Тайван, това може да породи огромни проблеми за САЩ в развитието на голям брой индустрии. А опитите за създаване на собствено заместващо производство ще се сблъскат не само с недостиг на квалифициран персонал и оборудване, но и с липса на суровини. Тъй като лъвският пай от добива на редкоземни елементи също се пада на Китай. По-специално на Синдзян-Уйгурския автономен регион, откъдето Съединените щати забраниха доставките за себе си в скорошен пакет от санкции, грациозно прострелвайки се в поне единия крак.

Присъединяването на Тайван по същество ще започне формирането на икономическия център на света, чиято централа ще бъде разположена в Китай.

Редно е да се отбележи, че по БВП (по паритет на покупателната способност – ППС) Тайван е на 19-то място в света, изпреварвайки например Швейцария. Не изостава и от Саудитска Арабия, която е на 17-то място в тази класация.

Така че, ако БВП на Тайван се комбинира с БВП на Китай, се получава мощен икономически организъм.

Ето защо САЩ държат толкова много на Тайван.

Причините са както геостратегически (плацдарм срещу Китай), икономически (колосален ръст за Китай в ключови технологии) и имиджови (Америка за пореден път е на губещата страна – след Виетнам, Сирия, Саудитска Арабия, Афганистан, Украйна…)

ЗАЩО НЯМАШЕ ПОДОБНА РЕАКЦИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕТО НА НЮТ ГИНГРИЧ ПРЕЗ 1997 Г.

Мнозина задават въпроса: а защо нямаше такава реакция през 1997 г., когато Нют Гингрич, заемал по онова време същата длъжност като Нанси Пелоси, а именно спикер на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ, посети Тайван?

Първо, Нют Гингрич беше от опозиционната партия на Бил Клинтън и отлетя за Тайван, очевидно против волята на администрацията. Сега изглежда, че Байдън също се изказа против пътуването на Пелоси и администрацията се старае да оповести това по всички канали. Пелоси и Байдън обаче са партийци, между тях не е имало конфликти и съдейки по действията на Белия дом, и двамата са решени да не оставят Китай да надигне глава. Следователно посещението се възприема съвсем различно.

Второ, ситуацията около визитата е съвсем различна. През 1997 г. американците не доставяха толкова много оръжия на острова и удържаха тайванците от провокативни стъпки. Отношенията между САЩ и Китай се развиваха по възходяща градация. По това време Хонконг бе в процес на връщане на Китай и последното желание на китайците беше да се разгръща мащабен конфликт с Тайван, респективно Запада. Атмосферата на посещението беше съвсем различна. Сега Съединените щати са обявили Китай за свой основен противник и продават огромни количества оръжия на Тайван. Напрежението и без това посещение бе значително, сега ще стане заплашително.

И накрая, Китай вече е напълно различна страна в сравнение с 1997 г. Това, което китайците можеха да допуснат тогава, сега е недопустимо.

ЗА ТАЙВАНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И КИТАЙСКИЯ АВТОРИТАРИЗЪМ

Във връзка с посещението на Пелоси в Тайван се развихриха заявленията за постиженията на Тайван, дължащи се на демократическото му устройство, несравними с тези на Китай, защото там имало авторитаризъм.

Първо, добре е да се изяснят понятията: Китай не е авторитарна държава, а държава с parexcellence олигархическо управление (партокрация). Авторитарни бихме могли да наречем страни като Северна Корея, Оман, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и др.

Второ, да се говори за демокрация в Тайван, е твърде пресилено, защото тя до 1996 г., когато се проведоха първите президентски избори, си беше напълно авторитарна държава, но по цялата верига на държавното управление тя си остава държава в преход.

Трето, постиженията на Тайван (както впрочем и на самия Китай, както и на Япония, Южна Корея, Сингапур и др.) си остават преди всичко въпрос на външни инвестиции и трансфер на технологии. И няма никакво значение каква е формата на държавно управление: демокрация, олигархия с нейните разновидности или някакъв тип авторитарно управление. От най-силно развиващите се страни в света Сингапур и Китай са партокрации, т.е. олигархии, Индия е държава с кастово деление (също вид олигархия), редица източно-азиатски страни са също олигархични, но това не пречи за постигането на висок икономически ръст.

Четвърто, напълно ясно е защо инвестициите и технологиите заляха именно региона на Югоизточна Азия: защото там у населението в продължение на хилядолетия бяха култивирани определени качества, крайно висока дисциплина, крайна непретенциозност, изключително висока отговорност, задоволяване с жълти стотинки. Това доведе инвеститорите, т.е. западните компании, до трилиони печалби. Но всичко приключва, жизненият стандарт се вдигна и вече в този регион не е евтино да се инвестира, да не говорим, че с натрупването на богатства той все по-малко е склонен да ги споделя с „инвеститорите“ си.

САНКЦИИ НА КИТАЙ СПРЯМО САЩ

В петък Китай замрази отношенията си със САЩ по редица въпроси, включително разговорите за изменението на климата и военните връзки между двете страни. Също така бяха предприети: отмяна на диалога със САЩ по въпроси на отбраната, координацията на отбранителната политика и военно-морската сигурност, връщането на нелегални имигранти, сътрудничеството в областта на престъпността и най-вече транснационалната престъпност, търговията с наркотици и изменението на климата. Китай също обяви в петък санкции срещу председателя на Камарата и семейството й заради посещението й в Тайван, заявявайки, че това представлява „груба намеса във вътрешните работи на Китай“.

РЕАКЦИЯТА НА САЩ

Посещението на Пелоси в Тайван е напълно в съответствие с политиката на САЩ спрямо Китай, няма причина Пекин да ескалира

В същото време Вашингтон, въпреки че се страхува от реакцията на Китай, не вярва, че тайванският конфликт е възможен точно сега.

РЕАКЦИЯ В ЗАПАДНИТЕ МЕДИИ

Наред с подкрепа и одобрение на посещението на Пелоси в западните медии имаше и откровени критики, посочващи, че това посещение изостря и без това напрегнатата международна обстановка и

 • Посещението на Пелоси в Тайван рискува да подкопае усилията на САЩ за укрепване на отношенията с азиатските съюзници (Ню-Йорк Таймс).
 • Това е вървене по ръба на пропастта (CNN).
 • Светът явно не се е наситил на конфронтацията между Русия и Украйна, опасността от глад, изменението на климата и пандемията. В Далечния изток сега се струпва „буреносният облак на новата криза“. „Никога досега ситуацията около Тайван не е била толкова напрегната, както сега, когато китайският държавен и партиен лидер Си Дзинпин е на власт. Посещението на ръководителя на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ Нанси Пелоси беше само директен повод за нова вълна на напрежение“ (Шпигел).
 • „Безразсъдното“ посещение на Пелоси в Тайван задълбочава разрива между САЩ и Китай (Гардиан).
 • Какво означават последиците от посещението на Пелоси за Тайван и Китай? Отговорът на Китай дава твърде малко възможности за Китай или да отстъпят (Гардиан).
ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ НА КИТАЙ

Китайските власти никога не са казвали, че няма да позволят посещение на острова. Въпросът е, че това посещение не е съгласувано с тях, а е напук, демонстрация е на сила и пренебрежение към Китай, нарушение е на основни договорености още от 1979 г. Те определено няма да започнат война със Съединените щати. В Пекин говорят за червените линии, които Вашингтон може да премине и че след това отношението към САЩ ще бъде различно. Преди ХХ конгрес на ККП през ноември тази година, който ще преизбере за 3-ти път Си Дзинпин за ръководител на ККП, а след това и за държавен глава, китайските власти явно нямат нужда от военен конфликт. Отговорът на Китай ще бъде последователен и ще преследва стратегически печалби. Така че все още ескалация няма – тя тепърва предстои.

Първи сценарий: „минималистичен“. Китайската армия по време на учението ще окупира островите в Тайванския пролив, които формално са под контрола на Тайван. Най-вероятно Тайпе ще трябва да се примири с това.

Втори сценарий: хибриден конфликт. Обявяването на морска блокада на Тайван с кибератаки срещу инфраструктурата там, което ще срине икономиката на острова.

Трети сценарий: атака без нахлуване. Ракетни удари и бомбардировки на военни обекти – с цел демилитаризиране на острова.

Четвърти сценарий: хибридна инвазия. Ракетни удари с кацане на специални части. Малко вероятно е да успеят да поставят под контрол целия остров – но са способни да окупират Тайпе.

Пети сценарий: пълномащабно нахлуване. Операция в духа на десанта в Нормандия, която ще доведе до значителни загуби сред цивилното население и ще постави света на ръба на ядрена война.

Ясно е обаче, че хибридният сблъсък за Тайван ще продължи и в бъдеще – докато не се реализира един от радикалните сценарии.

С други думи, не си струва да се слага край на тази история, след като самолетът на Пелоси кацна в Тайпе. Ние сме в самото начало на глобална конфронтация.

В нея недвусмислен краен победител – към днешна дата – по принцип е невъзможен, тъй като в тази игра:

 • няма строго определен интервал от време,
 • няма неотменими правила,
 • броят на участниците е неограничен.

Условната победа в него не е кацането на Нанси Пелоси на летището в Тайпе, а системното изчерпване на ресурсите и волята на противника за участие в играта, след което той ще бъде принуден да се съсредоточи върху решаването на чисто вътрешни проблеми и да си даде почивка за прегрупиране. Или пък да вдигне бялото знаме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Световната енергетика и отражението на процесите в нея върху България

Световната енергетика и отражението на процесите в нея върху България

Бих искал да представя на уважаемата публика моите виждания за състоянието и развитието на световната енергетика, както и отражението им върху българската енергетика. И тъй като не съм тесен специалист в тази област, ще ви представя енергийните процеси в тясна връзка с политиката.

За всички е ясно, че назряват огромни промени в световната енергетика, които могат да бъдат пагубни и за отделни държави, и за цели цивилизации. Както е известно, от памтивека за съществуването на човека и човешките общности са абсолютно необходими три неща: вода, храна и енергия. Днес към тези три неща можем да добавим лекарствата или по-обобщено – медицината. От всичко останало човек може да се откаже за определен период – от кратък до среден. Но от споменатите – не може.

Всъщност като че ли нищо не предвещаваше подобна криза в световната енергетика. Природни ресурси за нормалната й работа и задоволяването на всички страни по света при сегашните проучени находища и сегашното потребление има поне за 40-45 години, а за някои като въглищата – за поне 200 години. Започнаха да си пробиват път и нови технологии за производство на ел. енергия като фотоволтаиците и ветрогенераторите. С което започна и увеличаващият се стремеж към екологизиране на енергетиката.

 

Но през последните десетина години се появиха и развиха тежки противоборства в международен план, които до голяма степен изхвърлиха от пазара основни производители като Иран и  Венецуела. От доста години върви икономическата война между Глобалния Запад и Русия, която от няколко месеца навлезе в решаващата си фаза. Именно тази борба е в основата на колосалното поскъпване на енергията в световен мащаб, но най-вече в Европа. Бяха загърбени всякакви пазарни правила (например не се използва готовият „Северен поток – 2), който щеше да успокои пазара на газ, а и на ел. енергия в Европа до нормалните им нива. Вместо това се предпочете плащането на невиждано високи цени за газ, повлекли поскъпването и на петрола, и на ел. енергията. И това несъмнено е обвързано с геостратегическия дневен ред, налаган от глобалния Deep State, говорител на който е форумът в Давос.

За какво става дума?

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И СВЕТОВНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

На всички е известно, че от 70-те години на миналия век насам започна да протича поредният процес на глобализация. За да бъда точен в терминологията, искам да посоча, че процеси на глобализация и деглобализация са протичали многократно в човешката история.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

Ако си послужим с научното определение на глобализацията, тя представлява процес на интернационализация, протичащ във всички сфери на живота – в икономиката, културата, техниката, финансите, комуникациите, миграциите на населението, и т.н.

 

Основната причина за въпросното явление е бурният ръст на международната търговия, без при това да има толкова бурен ръст на производството. Процесът, както казах, е наблюдаван в различни исторически епохи. Така например само през ХІХ в. обемът на международната търговия е нараснал почти 40 пъти. Краят на този етап в глобализацията настъпва в края на 20-те години на ХХ в., когато всички развити страни, стремейки се да се справят с Голямата депресия, въвеждат мерки на усилен протекционизъм, довели до рязкото намаляване на международната търговия.

 

Тук ще си позволя малко отклонение, защото е много важно да се разбере същината и историята на глобализацията. Глобализацията съвсем не е ново явление – тя е съществувала и през други епохи, включително в Древността. Такива процеси са наблюдавани в Месопотамия в епохите на разцвет на Вавилон и Асирия (ІІІ-ІІ хил. пр. Хр.), в Китай след създаването на Империята (ІІІ в. пр. Хр.). Ареалът на всички глобализации до последната е местната ойкумèне – термин от Античността,  означаващ познатата обитаема част на земята. Така че до последната глобализация можем да говорим за регионална глобализация.

Добре документирани са редица глобализационни цикли, например в Средиземноморието: доминация с постигане на монопол на Атина (VІ-V в. пр. Хр.), Картаген (V-ІІІ в. пр. Хр.), Рим (ІІ в. пр. Хр. – ІІ в. сл. Хр.), Венеция и Генуа (ХІІ-ХІV в.), след което следват 5 европейски глобализации, протекли не в Средиземноморието, а най-вече в басейна на Атлантическия океан, но и на други континенти с оглед на Великите географски открития. Начело на тези глобализации се сменят последователно Испания, Португалия, Холандия, Франция, Великобритания. Последният хегемон на настоящата глобализация са САЩ. От всичко казано следва и изводът, че глобализацията е циклично явление.

И още нещо: Трябва много ясно да правим разлика между глобализацията, която е естествен процес, дължащ се на развитието на развитието на технологиите, и глобализма, който е идеология. Глобализацията, както я описахме по-горе, е драстично увеличената възможност на хората да се преместват в пространството и да общуват в реално време, независимо къде се намират, което като че ли смалява планетата и я обединява. Бихме могли да наречем това явление „естествена глобализация, или „планетарна взаимосвързаност“.

Глобализмът обаче, в качеството си на идеология, предполага значителен отказ от национален суверенитет и прехвърлянето на редица национални правомощия в ръцете на неизбирани от никого наднационални структури, свързани най-вече с банковия капитал и транснационалните корпорации (ТНК). Глобализмът се бори за ново, постиндустриално устройство на света, нов политически и икономически ред, подчинен на световните властови елити, за световно правителство, ръководещо ключовите процеси в света. Ако подобно устройство се осъществи, би имало твърде малко място за демокрация, както и за национални държави с техния суверенитет.

 

И при сегашната глобализация, която за пръв път отговаря пряко на името си, вече наблюдаваме преминаването на пика и насочване към долната част на синусоидата, тоест към устройство на света, при което основната роля ще принадлежи на националните правителства, а не на наднационални структури.

 

Но точно това не е по вкуса на Deep State. Защото световното правителство, към което той се стреми, може да се постигне единствено по време на пика на поредната глобализация.

А глобализационните цикли са с различна продължителност. Обикновено траят по 1-2 века. Което значи, че сегашното поколение на световните елити ще се размине с възможността да се превърне в „господари на света“.

 

Това наложи да се бърза и да се вършат неща, които са в пълна противоположност с всякаква логика както на международните отношения, така и на икономическите правила. И основното от тях – специално искам да подчертая това – е промяната в начина на производство и структурата на енергетиката, за да може тя да се прехвърли изцяло в страните от Глобалния Запад, без да зависи от сегашните страни производители. Така нито САЩ, нито ЕС ще зависят от арабския свят, от Русия или други страни. За целта бе измислена и т.нар. „Зелена сделка“, която претърпя пълен крах в самия край на миналата година, когато Европейската комисия, след като произведе купчина основополагащи документи в няколкостотин (а може би няколко хиляди) страници изведнъж обяви природния газ и ядрената енергетика за екологични. Някои здравомислещи хора в ЕК очевидно са взели надмощие и са доказали, че „Зелената сделка“ означава колапс на европейската енергетика.

 

ИДЕАЛНАТА БУРА (4 КРИЗИ В ЕДНО)

И още едно отклонение, предназначено да даде доказателства в потвърждение на току-що казаното. Всъщност можем да говорим за три (дори четири) паралелни тежки кризи:

 1. Първо беше пандемията (може да я свържем с медицината) и в контекста на последвалите събития аз лично започвам да преосмислям досегашната си позиция, която беше неутрална по отношение генезиса на КОВИД-19. Все повече смятам, че тази криза се вписва идеално във водовъртежа на комплексната световна криза.
 2. Вече се вихри енергийната криза, за която говорим.
 3. Очертава се тежка продоволствена криза в световен мащаб.
 4. Налице е – и тя тепърва ще се задълбочава – тежка финансова криза, съпроводена с рекордна от ІІ свет. война инфлация.

И всички тези кризи са ръкотворни, а не естествени. Всички са предизвикани от човешкия фактор, при това нарочно. Защо – вече споменах.

 

И още нещо: САЩ вече от 2-3 години са най-големият производител на газ. И най-големият потребител. Те произвеждат по ок. 1 трилион куб. метра газ годишно. Но ако се вярва на тяхната US Energy Information Administration (EIA), която е тяхната държавна енергийна агенция, САЩ имат проучени запаси от 473 трилиона кубически фута, което, превърнато в кубически метри (дели се грубо на 35), прави ок. 13.5 трилиона кубически метра. Следователно САЩ имат газ за по-малко от 14 години. Какво прави една страна с невероятно голямо потребление, ако газът, от който се произвежда и повече от 30% от електроенергията, ще свърши само след десетилетие? Нима го разпродава и на международния пазар, при това се стреми да продаде колкото се може повече? Според мен – не. Би трябвало да го пази максимално, а да купува много на международния пазар. Защо е тогава подобно поведение? Според мен – защото САЩ смятат, че когато този период наближи, ще имат съвсем друго отношение към основните източници на газ, които ще бъдат под техен пряк контрол. Друга причина аз не мога да намеря, колкото и да я търся. И всичко това се вписва в поредицата от кризи и, така да се каже, идеалната буря, в която именно САЩ хвърлят света.

 

Но да спрем да говорим за глобализацията и другите кризи, и да се върнем към енергетиката.

 

ЕНЕРГЕТИКАТА

Енергетиката навсякъде се състои от 4 главни компонента:

 • производство на електричество от различни източници,
 • преработка на петрол като горива и смазочни материали за транспорта (автомобилен, железопътен, воден, въздушен) и в малка степен за производство на електричество,
 • потребление на природен газ за производство на електричество, за отопление и за производство на синтетични материали,
 • потребление на въглища за производство на електричество, за отопление и за химическата промишленост.

Както се вижда, всъщност всички енергийни източници се използват за производството на електрическа енергия, чието значение с оглед на тенденциите в развитието на световната икономика само ще се засилва.

Така през 2020 г. съотношението на основните енергийни източници за производството на електричество е било следното:

 • въглища – 40%
 • петрол и петролни продукти – 10.6%
 • природен газ – 21.8%
 • възобновяеми източници – 6.7%
 • водноелектрически централи – 16.4%
 • атомни електроцентрали – 4.2%
 • други – 0.3%

Сега обаче световните елити искат всичко да се сведе само до два вида енергетика:

 1. Производство на ел. енергия;
 2. Водородна енергетика.

Това означава тотална преработка на всички мрежи и средства както за производство, така и за доставка, да не говорим за крайните потребители, които няма да имат много общо със сегашните. А това са трилиони долари и едва ли всички по света ще могат да си го позволят.

 

Всъщност схемата на производството на ел. енергия ще включва:

 • ВЕИ (ветрогенератори и фотоволтаици),
 • ВЕЦ (водноелектрически централи)
 • АЕЦ
 • Компенсаторни централи, които ще регулират пиковете и спадовете в потреблението, като например през нощта използват излишната енергия за производството на водород, а през деня по време на пиковете ще използват този водород за производство на допълнителна енергия.

Всички останали твърди и течни горива (въглища, нефт, газ) трябва по идея да не се използват, а на тяхно място да дойдат водородните технологии.

 

НЯКОИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

Оттук можем да направим няколко заключения:

 1. Тъй като в новите технологии ще бъдат изразходвани трилиони долари, то те ще бъдат разработвани и прилагани почти изцяло от енергийни ТНК. Именно тези ТНК ще окупират повечето страни в света, поставяйки икономиките им под своя зависимост. А зад тези ТНК знаем кой стои.
 2. Цената на всички видове енергия ще поскъпне драстично и навярно няма да бъде повсеместно достъпна. Което означава, че редица народи ще бъдат хвърлени в енергийно Средновековие.
 3. При тази схема е твърде възможно наличието на сривове в производството, тъй като и ВЕИ, и ВЕЦ зависят от капризите на природата и не дават стабилно и постоянно производство.
 4. Сегашното изобилие на енергия, изградило съвременната цивилизация, ще остане в миналото, отстъпвайки място на дефицити и зависимости.
 5. Редица могъщи държави като Китай и Русия няма да възприемат този модел, защото той ще разруши икономиките им: Китай още поне век няма да се откаже от въглищата, които са в основата на днешната му енергетика и всичките му постижения през последните 30 години, а Русия има достатъчни ресурси, за да не се подчинява на тази схема. Така около тези страни ще започнат да гравитират множество други държави, които няма да могат да си позволят новата енергетика. Това пък ще доведе до тежко разделение на икономически и военни блокове.
 6. Колкото и да е странно, парниковият ефект може да се окаже благоприятен през следващите 50-60 години, защото мнозина учени предвиждат навлизането през 30-те години на този век в миниледникова епоха като тази, наречена „минимум на Маундер“ и развила се между 1645 и 1715 год., когато климатът се е характеризирал в кратки лета и продължителни зими, съответно слаби реколти и проблеми с изхранването и отоплението. Но Европа се е справила. Което не значи, че щадящите природата технологии не бива да се развиват.
 7. Развитието на технологиите трябва да върви по реда си и проблемите с тях да бъдат анализирани, предвидени и предварително решени. Такъв при водородните технологии например е спонтанната му запалимост при дòсега с кислорода от въздуха и възможността за пожар и дори взрив. При фотоволтаиците има проблем с преработката на излизащите от употреба панели. При ветрогенераторите възниква проблемът с отнемане на голяма част от енергията на въздушните потоци. При голяма концентрация на някои направления (например офшорните ветропаркове) е възможна промяната на въздушните потоци чрез снижаването на тяхната енергия, която от своя страна може да доведе до непредсказуеми климатични промени.
 8. При АЕЦ, ако броят им се увеличи драстично, използваното сега гориво уран-235 бързо ще свърши. Изходът е в развитието на ториевата енергетика, която ще използва уран-238 и торий. Тези елементи, за разлика от уран-235, не влизат по естествен път във верижна реакция на делене и отделяне на топлина, а за целта трябва да бъдат бомбардирани с голям поток неутрони. Технологиите приблизително са ясни, но досега не са разработени поради ниската цена на уран-235. А торий и уран-238 има стотици пъти повече от уран-235 и дори употребата им да е няколко пъти по-интензивна от сегашния уран-235, ще стигнат за 400-500 години. Да не говорим, че се пристъпва към многократното използване на отработеното гориво в т.нар. микс-гориво, смес от свежо и отработено гориво. Но ториевата енергетика има голямо бъдеще и в редица страни се работи усилено върху това. Например в Индия.

 

 

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ БЪЛГАРИЯ?

В България през 2020 г. основните източници за производството на електричество са били следните:

 • АЕЦ – 16 555 000 МВтЧ
 • ТЕЦ – 16 200 000 МВтЧ
 • ВЕЦ – 3 МВтЧ
 • Фотоволтаични централи – 1.6 МВтЧ
 • Ветрогенератори – 1.5 МВтЧ
 • Биоцентрали – 1.5 МВтЧ

 

Приетата от ЕС стратегия за безвъглеродна енергетика след 2050 г. поставя редица въпроси пред българската енергетика. Въпреки че се опита да шикалкави и дълго не отговаряше на въпроса кога ще закрие ТЕЦ-овете, българското правителство в края на 2019 г. заяви, че няма да подкрепя въгледобива след 2025 г. (преди това говореше за 2030 г.), а съвсем наскоро излезе съобщението, че до 2025 г. трябва да излезе със стратегия за построяване на ТЕЦ на природен газ, призвани да заместят въглищните.

Въвлечени в цялата тази европейска недомислица, в която няма никаква яснота с какво в рамките на 3 десетилетия ще бъдат заместени основните енергийни мощности при увеличаващо се заради електромобилите и отоплението потребление на ел. енергия, българското правителство продължава да се държи като типичен компрадорски агент, стремейки се да угоди на външните си надзиратели, вместо да се заеме с решаването на изключително важен проблем.

 

Съвършено очевидно е, че още немалко десетилетия ще трябва да купуваме природен газ, и също толкова очевидно е, че той трябва да идва от Русия по „Турски поток“. Всичко останало оскъпява значително този продукт и тежи на икономиката. Същото се отнася за петрола, който също още поне 2 десетилетия ще се употребява, и то в значителни количества.

 

Що се отнася до производството на ел. енергия, то алтернативата е една – съчетание на АЕЦ, ВЕИ и ВЕЦ. При това положение очевидно по-голямата част от производителите ще трябва да се ориентират към реакторите на бързи неутрони (ториева енергетика). Така че сега построяването на втора атомна централа в България е от жизнено значение за страната. Т.е. трябва да се построи „Белене“ и още два блока към „Козлодуй“ от ново поколение.

 

НЕЩО ЗА РЕГУЛАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР

И тук искам да вмъкна и нещо за регулацията на енергийния пазар в България.

Едва ли има по-непазарна регулация от тази на енергийния пазар. И това не е наше, а европейско изобретение. В тази регулация, която няма нищо общо с пазара, а се извършва от чиновници, влизащи в държавна комисия, производителите на ел. енергия са подредени според средностатистическите разходи за производството им и тези, които произвеждат скъпа енергия, получават субсидии. За регулиран и свободен пазар няма да говоря, защото вие прекрасно знаете всичко по този въпрос.

Но специално искам да подчертая, че в България абсолютно всички производители с изключение на АЕЦ „Козлодуй“ получават субсидии от фонда „Сигурност на Електроенергийната Система”, който се попълва с отчисления от продажните цени. Този фонд разпределя ок. 2 млрд. лева годишно, като лъвския пай получават собствениците на ВЕИ, т.е. партийните галеници от Тройната коалиция и от ГЕРБ (едните вредили се в края на мандата на Сергей Станишев, другите в началото на първия мандат на Бойко Борисов).

 

За всички тези неща може да се съди от прелюбопитните документи, издавани всяка година от КЕВР, които, макар да са публични, не са обсъждани от българските журналисти и специалисти и остават непознати на широката публика.

Но всяка година в началото на юли КЕВР издава свое решение, определящо субсидиите за производителите. За последните години няма да коментирам, защото там е абсолютна вакханалия. Ще коментирам решението за 2019 г., последната „нормална“ година:

Ето пример от документа:

 1. Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени:

1.6. Премия в размер на 121,23 лв./MWh при преференциална цена – 188,29 лв./MWh, без ДДС, за вятърни електрически централи, работещи до 2 250 часа;

1.7. Премия в размер на 105,89 лв./MWh при определената цена – 172,95 лв./MWh, без ДДС, за вятърни електрически централи, работещи над 2 250 часа;;

 

Какво означава това? Означава, че от реалната производствена цена 188.29 лв/МВтЧ се изваждат 121.21 лв. за същия този мегаватчас (които се плащат от НЕК), за да се постигне пазарната цена от 67.06 лв/МВтЧ, на която енергията се продава на пазара. Или че от 172.95 лв/МВтЧ производствена цена за вятърни централи, работещи над 2250 часа, се изваждат 105.89 лв. (които се плащат от НЕК, или по-точно от Фонд “Сигурност на Електроенерийната Система”)

 

Още примери, този път премии за фотоволтаични паркове:

3.7. Премия в размер на 158,07 лв./MWh, без ДДС, при преференциална цена – 237,05 лв./MWh, без ДДС, за фотоволтаични електрически централи с инсталирана мощност над 200 kW до 10 000 kW;

3.8. Премия в размер на 157,28 лв./MWh, без ДДС, при преференциална цена – 236,26 лв./MWh, без ДДС, за фотоволтаични електрически централи с инсталирана мощност над 10 000 kW;

Има случаи, в които премията достига до 620.13 лв./МВтЧ.

 

Пак да повторим: всички производители на електроенергия без АЕЦ „Козлодуй“ получават субсидии.

 

Как се държи в тази ситуация българското правителство? Цялата сага около АЕЦ „Белене“ е низ от престъпления. Същото се отнася и за регулациите и манипулациите с износа на тока. Всички те неминуемо ще получат своята оценка, а виновниците ще бъдат съдени още с идването на власт на партия „Пряка демокрация“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

От днес, 27 април, „Газпром“ ще спре подаването на природен газ за България.

С това държавата ни се подлага на колосален риск и предстои неминуемо спиране на всички топлофикации на газ, редица заводи и производства, многобройни крайни абонати, употребяващи природен газ.

Съчиненията на българските държавници, че били предвидили всичко и били осигурили заместващи мощности, са очевидни лъжи, защото няма откъде да дойдат количества, по-големи от 30% от нормалните, а дори и тези мизерни проценти съвсем не са сигурни.

България е пред енергиен колапс, който може да се задълбочи и в областта на горивата, а също и ядреното гориво за АЕЦ „Козлодуй“.

Оправданията, че спазваме някаква солидарност с решенията на ЕС, са достойни за обитатели на медицински заведения за непълноценни хора, защото нашите управници не са избирани за осигуряване на солидарност с ЕС, а за да управляват България. И да не допускат възможно най-ключовото нещо за всяка цивилизация – осигуряването на необходимата за съществуването й енергия.

Правителството още от днес трябва да си подаде оставката и да се върви към предсрочни избори.

А партия „Пряка демокрация“ заявява, че когато има възможност, ще даде под съд отговорните за настоящото положение.

 

 

27.04.2022                                                                                                                  Председател на партия „Пряка демокрация“

 

Петър Клисаров

 

ЗА СЕГАШНАТА СВЕТОВНА КРИЗА

 

Това, което става сега, а именно конфронтацията в Украйна, всъщност е конфронтацията със Запада (Европейския съюз и Съединените щати), която е историческа неизбежност. Не е въпрос на политически решения на Путин или Байдън, този сблъсък е неизбежен просто заради това, как се развива нашата цивилизация, или по-скоро как се плъзга надолу към тежка катастрофа. Това не може да бъде отменено, има толкова много различни фактори, които са се развивали дори не в продължение на десетилетия, а в продължение на векове, че нито един човек не може фундаментално да промени това, нито едно решение. Възможно е донякъде да бъде коригиран ходът на тази фаза, възможно е да бъдат използвани едни или други ресурси, да бъде спечелена една или друга тактическа битка, но като цяло всичко това е неизбежно.

Всяка сложна система има тенденции на развитие, а има и тенденции на упадък. Е, сега сме в етапа на упадъка. И на много кардинални промени поради съчетанието на 4 тежки фундаментални кризи:

1.   Смяна на хегемона

Глобалният Запад и в частност – САЩ като лидер на Глобалния Запад, не могат повече да се справят с тази своя роля. Въпреки своите повече от 800 военни бази по света САЩ вече не могат и не смеят да влязат в остро противоборство дори с такива страни като Северна Корея и Венецуела, които допреди 10-тина години биха били смачкани безмилостно. Да не говорим за паническото бягство от Афганистан. А само преди около седмица САЩ изобщо не отговориха на ракетния удар на Иран в близост до военната база и строящото се американско консулство в иракския град Ербил.

Още по-зле стоят нещата от икономическа гледна точка. Да припомним, че след ІІ св. война Глобалният Запад е произвеждал ок. 80% от световния Брутен вътрешен продукт (БВП), след разпада на СССР – ок. 60%, а днес – ок. 45%. Трендът в световното икономическо развитие категорично не е в полза на Запада. Рейтинговата агенция Price Waterhouse Cooper в своя прогноза за икономиките през 2050 г. твърди, че групата Г-7 ще произвежда 2 пъти по-малко БВП, отколкото групата Е-7 (Emerging markets), включваща Китай, Индия, Русия, Бразилия, Индонезия, Мексико и Турция. А произвеждайки по-малко, Западът няма как да не започва да обеднява, отначало относително, а после и абсолютно. Особено ако бъде учредена алтернативна резервна валута, която може да поеме повече от половината международни трансакции.

https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/the-world-in-2050.html

Но тъй като хегемонът досега в човешката история никога не е бил сменян без война, то и сега това ще стане по същия начин. Само че понеже войната днес не може да бъде гореща, защото ще унищожи всички, тя ще бъде (и вече е) война на първо място икономическа и финансова, после – медийна, после – идеологическа, после – ресурсна.

 

2.   Енергийна криза

Може би не всички са забелязали, но ние в галоп навлязохме в тежка и продължителна енергийна криза. В момента, в който в света започна активен икономически растеж след ковидната криза цените на газа скочиха поне 5-6 пъти (а в някои моменти стигнаха до 10-11 пъти), а на петрола – с ок. 30-40%. В тази обстановка Европа имаше възможност да осуети този ценови шок, който се отразява крайно негативно върху цялата икономика, само с един ход – пускането на „Северен поток – 2“. Но тя не го направи по геополитически причини.  С което активно подрива собствената си икономика.

В този контекст е редно да се каже, че нашата цивилизация е изправена пред енергиен недостиг:

 1. Доказаните световни запаси на петрол биха стигнали за ок. 42 години при сегашните темпове на експлоатация, като нови запаси се очертават да бъдат открити главно в руския шелф на Северния ледовит океан и в Арктика. Впрочем, най-много нови находища са открити в далечната 1965 г. (ок. 58 млрд. барела), а през последните 20 г. – средно ок. 5-6 млрд. барела.
 2. Запасите на газ в САЩ спрямо потреблението и износа ще стигнат за 14 години: в края на 2020 г. запасите на газ (шистов и природен) се оценяват от US EnergyInformation Administration (EIA) – Official Energy Statistics from the U.S. Government, на 473 трилиона кубически фута, което, превърнато в кубически метри (дели се грубо на 35), прави ок. 13.5 трилиона кубически метра.

https://www.eia.gov/naturalgas/crudeoilreserves/

Като се има предвид, че производството – по данни на същата държавна американска организация през 2022 г. се очаква да достигне 97.5 млрд. куб. фута (т.е. ок. 2.79 млрд. куб м) на ден, то е лесно да се изчисли, че годишно САЩ произвеждат почти точно 1 трлн. куб. м газ.

Делим запасите на производството и получаваме ок. 14 години.

Какво смятат да правят по-нататък американците, нямаме никаква представа. Очевидно, имат надежди, че нещо в международното производство и търговия радикално ще се промени в тяхна полза. В противен случай в съвсем обозримо бъдеще те ще се окажат пред тотален енергиен глад.

Има и още нещо, безкрайно интересно. На американската национална газова борса HenryHub цената на природния газ се върти ок. 280 долара/1000 куб. метра, което е средно ок. 5-6 пъти по-малко от цените, на които Европа и Далечният изток купуват газа. Т.е. цената за вътрешния американски пазар е една, а за съюзниците – друга. И тъй като ок. 30% от мощностите за електродобив в САЩ са на газ, то и ел. ток там е на съвсем нормални цени, за разлика от тези в ЕС.

Което означава, че САЩ постигат тройната си цел: 1. Да отслабят значително в икономически план конкурента си ЕС и още по-силно да го привържат политически; 2. Да разкъсат енергийните връзки на ЕС и Русия чрез последните политически събития; 3. Да окажат значителен натиск върху Китай, който, както е известно, по времето на Тръмп сключи договор за значителни енергийни доставки от САЩ.

 1. Екологичните опасности от прекомерното развитие на ВЕИ. Миналата година имаше значителен период, когато нямаше вятър и европейската енергетика се изправи пред чувствителни трудности. Тогава някои специалисти посочиха като евентуална причина голямото количество офшорни ветрогенератори, които изсмукват енергията на ветровете и могат значително да променят въздушните потоци от Атлантика към Европа. Никой обаче не мисли за това, а се градят планове за многократното им увеличаване. Това може да доведе до истинска климатична катастрофа с непредсказуеми последици, като например превръщане на част от континента в пустиня, но сега това е последната грижа за европейските „политици“.
 2. Възможност Русия да нанесе в обозримо бъдеще coup de grâce (удар на милосърдието, с който доубивали тежко ранените на бойното поле или на смъртоносни дуели). Русия е в състояние да нанесе колосални щети на европейската и световната икономика – например да спре газа за Европа, който е 40% от потреблението там. Каквото и да се прави, тези количества в никакъв случай няма да бъдат покрити в рамките на 2-3, дори повече години.

Русия може да спре доставките на неон (заедно с Украйна произвеждат ок. 50% от този инертен газ, който се използва в промишлеността като хладилен агент в криогенните технологии, а също при производството на фото и радиооборудване.

Или на паладия (ок. 40% от световното производство), без който не могат да се произвеждат катализаторите за автомобили, а също и чиповете в микроелектрониката.

 

3.   Хранителна криза

Няколко фактора ще предизвикат тежка криза в търговията със зърнени храни през тази година, като основните са два: Русия от няколко години държи първото място по износ на жито, а заедно с Украйна са основни производители за зърнени храни в света.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_producing_countries_of_agricultural_commodities

Не е ясно в условията на продължаващата война каква реколта от зимните култури ще бъде събрана и дали изобщо ще има пролетна сеитбена кампания за пролетниците. А това ще създаде огромно напрежение на световните пазари. Другият фактор са изкуствените торове, основната суровина за които е природният газ. При сегашните му цени наторяването става истински лукс. Вече по въпроса имаше протести на фермери в Португалия. А тази криза тепърва ще се разраства.

Ние вече виждаме – преди да сме стигнали до самата криза – какво става с цените на хляба и хлебните изделия. Но това не е нищо – тепърва ще видим процеси, с които ще бъде трудно да се справим.

 

 

4.   Финансова криза

В края на миналата година общата кредитна задлъжнялост в света се равняваше на 247 трилиона долара. Световният БВП пък e ок. 92 трлн. долара. Т.е. раздадените кредити надвишават цялото производство на вътрешен продукт ок. 2.7 пъти. А като се има предвид, че за оптимална в съвременната икономика се смята парична маса, която е 56-60% от БВП, е ясно, че фиктивният капитал е ок. 4.5 – 5 пъти по-голям от реалния. Е, този балон се надува и в един момент или трябва да се спука, или част от въздуха – да се изпусне. Това и предстои да стане. Само че това ще удари болезнено всички, а най-вече обикновените хора. И в най-добрия случай ще се изрази в голяма инфлация, която ще занули почти всички спестявания на хората, а немалко от тях ще бъдат принудени да продават имуществото си. В най-лошия случай ще има тотален колапс на икономиките по примера на голямата криза през 1929-1932 г., довела икономиката на САЩ например до намаляване с 50%, а Германия – до идването на Хитлер на власт.

 

1.  ВЪЗМОЖНИ ИЗХОДИ ОТ КРИЗАТА
1.   Кратко противостоене и договаряне за ново разделение на света

Светът все повече се разделя на 3 части:

 • Глобалният Запад (САЩ, ЕС, Канада, Австралия, Япония, Южна Корея)
 • Русия и Китай
 • Всички останали, които чакат резултатите от сблъсъка на гигантите.

Сблъсъкът на гигантите е в ход. Разговорът онлайн между Байдън и Си Дзинпин приключи абсолютно неуспешно, като китайският ръководител обвини САЩ за украинската криза и категорично обяви, че сътрудничеството му с Русия ще продължи и ще се задълбочи.

https://www.politico.com/news/2022/03/18/bidens-call-with-xi-bilateral-deadlock-00018622

С оглед на гореказаното за четворната криза добрият вариант за изход от този сблъсък е договарянето между страните на нов световен ред, нови сфери на влияние и равноправно икономическо сътрудничество, в което ще отсъстват понятия като „санкции“, „доминация“ и т.н. Защото сривът в световната икономика ще е огромен.

Познавайки обаче манталитета на Глобалния Запад (и особено на англо-саксонската му съставляваща), това няма да се случи. Защото този манталитет е изцяло изграден върху агресията и чувството за превъзходство (вариант на ксенофобията и расизма, който наблюдаваме днес спрямо Русия). Западът, ако не е в нокдаун, никога няма да се съгласи на подобни преговори и разумни отстъпки.

 

2.   Нова, много по-тежка желязна завеса

Затова би трябвало да очакваме по-скоро спускането на желязна завеса, много по-тежка от тази, която преди 76 години бе обявил Уинстън Чърчил във Фултънската си реч. Тази желязна завеса ще бъде икономическа, медийна, идеологическа и ксенофобска и ще раздели тотално, напълно (включително до скъсване на дипломатическите отношения) двата лагера, които почти изцяло ще прекъснат така рекламираните свободи на преместване и обмен на хора, стоки, капитали, технологии и култура.

3.   Ослушване на останалия свят: арабски свят, Африка, Латинска Америка, Югоизточна Азия

А останалият свят (почти цяла Азия, Южна Америка, Африка) ще се мъчи да остане равноотдалечен от двете противоборстващи страни и да изчака резултата от битката на гигантите, за да се присъедини към победителите. Особено характерно това се отнася за арабския свят.

Тежко на победените! Vae victis! – както са казвали римляните.

 

Живеем в интересно време. Ще наблюдаваме и преживеем гигантски сблъсък, който ще промени из основи начина на живот и бъдещето на света. Можем да очакваме, че към 2024-2025 година ще навлезем в един по-добър свят. Но кризата може да продължи и доста по-дълго – например до 2030 г.

Светът днес ми прилича на днешна Украйна. Ако не бе възприела тази крайно негативна спрямо Русия политика и не бе култивирала неонацистката идеология на новите бандеровци през 2014 г., тя сега щеше да си е цяла, заедно с Крим и Донбас, и никой нямаше да има намерение да я напада. Та Глобалният Запад ще си докара катастрофа, подобна на украинската.

Но свръхвисокото самочувствие, вярата в собствената изключителност и презрението към други народи и раси ще доведе до крушението, което на този континент неведнъж в историята се е случвало.

ВОЙНАТА В УКРАЙНА В ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТ

 

Светът вече започна да навлиза в глобална криза и събитията в Украйна трябва да се разглеждат изключително от тази стратегическа гледна точка. Затова военният компонент на т.н. „специална военна операция в Украйна“ в никакъв случай не е най-важният.

 

СЪЩИНА НА ВОЙНАТА

Всъщност това не е война между Русия и Украйна. Това е война между Русия и САЩ. И тя започна не сега, а през 2008 г. – една година след Мюнхенската реч на Путин, в която той обяви претенциите страната му да бъде третирана като световен лидер. Целта на започналата тогава война беше Русия, която предизвиква у Глобалния Запад екзистенциален страх, да бъде смазана. В повече от 500-годишния поход на Запада към глобална хегемония от Великите географски открития насам той завладя двете Америки, Австралия, Африка чрез колониалната система, Азия чрез 200-годишна доминация над Индия и повече от век търговска доминация чрез екстериториалния статус на всички големи морски пристанища и търговията с опиум, довели до две т.нар. Опиумни войни, превземане на Пекин от англичани и французи през есента на 1860 г. и няколкодневно разграбване на Стария летен дворец на китайските императори Юанминюан. След Първата световна война бе унищожена и Османската империя, което позволи на Запада да овладее и Близкия изток. Единствената страна, при това окупирала геополитическия център на света Евразия, която никога не бе завладяна или покорена под някаква форма, остана Русия. Нещо повече, тя е и единствената страна, способна физически да унищожи Глобалния Запад.

 

НАСТЪПЛЕНИЕ НА ЗАПАДА СРЕЩУ РУСИЯ

И така, поставяйки си за цел да наложи своята воля над твърде отслабената след разпадането на СССР Русия, Западът започна настъпление по две направления: дестабилизиране на околните държави, образувани след въпросното разпадане, от една страна, и дестабилизирането на властта вътре в самата Русия, от друга. С тази цел бяха организирани:

 • войната с Грузия (2008),
 • бунтът в Сирия през 2011 г., превърнал се в тежка гражданска война (в Сирия се намираше единствената воено-морска база на Русия в Средиземноморието, а също така през страната трябваше да преминат поне 2 газопровода, които бяха предназначени да изместят руския газ от европейските пазари),
 • превратът в Киев през февруари 2014 г. и последвалото отцепване на Крим и сепаратизъм в Донбас,
 • войната между Армения и Азербайджан,
 • цветната революция в Белорусия,
 • опитът за метеж в Казахстан, и т.н.

През този период възникна друг, много по-важен от борбата за отслабването и елиминирането на Русия като сериозен противник, аспект: Глобалният Запад изведнъж осъзна, че всъщност основният му геостратегически противник не е Русия, а Китай. И това бе потвърдено от Си Дзинпин на конгреса на ККП през ноември 2017 г., когато той заяви, че до 2050 г. Китай трябва да стане световен хегемон по всички направления: икономически, политически, идеологически, научен, технологически, търговски, военен.

Така пред Глобалния Запад задачите спрямо Русия се промениха значително: в качеството си на основен съюзник на Китай (главно военен, но не само) тя трябваше да бъде елиминирана преди настъпването на основната фаза в противоборството с Китай. Ако преди Западът имаше цялото време на света, за да се справи с Русия, сега времевият хоризонт пред него рязко се стесни. За целта основното внимание бе насочено към Украйна, която поначало бе моделирана и използвана като антируски проект, а властта в нея придоби застрашителни и уродливи форми след преврата през февруари 2014 г. Украйна се превърна в оръжие за осъществяване на провокации. Управлението на Украйна бе поставено под тоталния контрол на американската администрация с единствената цел да послужи за острие при започване на горещата фаза на войната с Русия, която – естествено – няма как да се води между великите сили, а единствено между някое прокси на САЩ и Русия.

Доказателство, че Глобалният Запад, и най-вече САЩ, нямаше никакви други цели  спрямо Украйна, е довеждането на тази страна с изключителни възможности до последното място по БВП на човек от населението в Европа – след Албания, Черна гора и Молдова. Същото се отнася и за превъоръжаването й. За Запада не му беше нужна мощна и добре въоръжена армия, която би могла да предизвика неясни поврати в една бъдеща война. Украйна просто бе обикновен разходен материал за пълно прекъсване връзките на цяла Европа с Русия и привличането на Германия и Франция към вече създадената ос САЩ, Англия, Австралия. Без Франция и Германия на англо-саксонците щеше да бъде много по-трудно да водят войната на два фронта. Сега те имат шанс да успеят.

По въпроса за Украйна и характеристиките на процесите в нея бях написал статия, публикувана в БГНЕС на 25.04.2019 г. и озаглавена „На ръба на бездната“), която и днес е актуална. (https://bgnes.bg/news/petar-klisarov-na-raba-na-bezdnata/ )

 

 

ВКЛЮЧВАНЕТО НА КИТАЙ В ПРОТИВОБОРСТВОТО

С настъпването на решителния кръг на борбата на САЩ с Китай, от септември 2021 г. започна пълномащабното използване на проекта „Украйна“ по предназначение, при нарастващата ескалация на провокациите срещу Донбас. Всички варианти за Съединените щати бяха печеливши. Колкото и да се дърпаше и да не желаеше да се намесва решително, Москва нямаше избор: ако през последните почти 8 години на противоборството между ЛНР и ДНР с Украйна всеки ден средно бяха изстрелвани по 20-30 снаряда, то през тези месеци станаха стотици, а ден преди нахлуването на Русия ОССЕ, която е институцията, наблюдаваща конфликта, отчете повече от 3000. Към това се прибави и може би решаващото изказване на президента Зеленски, че Украйна трябва да създаде свое ядрено оръжие и че тя има всички възможности за това.

 

Така Русия бе въвлечена във война, която тя се надяваше да води след 2-3 години, когато щеше да е по-добре подготвена. Разбира се, поставените цели за горещата война в Украйна скоро ще бъдат постигнати. Те бяха обявени като демилитаризация, денацификация, извънблоков статут, гарантиран отказ от ядрени оръжия и най-вероятно –федерализация.

Западът хвърли в огъня Украйна, за да изтощи Русия както с войната, така и със следвоенното й възстановяване, нанасяйки й икономически удар със санкциите и практическото прекратяване на търговията с нея. С неотслабваща сила потече и ще тече и медийната офанзива, а също и идеологическият сблъсък. Русия очевидно отдавна се готви за тази война, но все още не й достигна време за пълноценна подготовка. Времето пък на Запада изтече и той не можеше да направи нищо друго, освен да дръпне спусъка. Но, от друга страна, Глобалният Запад спечели първия рунд, защото постави Русия в условия на цугцванг, изграждайки срещу нея славянски антируски фронт от поляци и украинци (съпоставими по численост), и защото я принуди да влезе в схватката на негови условия и в момент, избран от него.

 

ПРИЧИНИ ЗА ВОЙНАТА

Най-важният от тези процеси е драстичното намаляване на икономическата мощ на Глобалния Запад и обратното – бързият растеж на икономиките на техните опоненти от Изтока и най-вече от Евразия. Както писах в статия за БГНЕС, публикувана на 21.06.2018 г., страните от Г-7 произвеждат днес не повече от 30% от световния БВП. А само 20 години по-рано са произвеждали ок. 65%. След ІІ св. война пък – над 80%. (http://www.bgnes.com/biznes/ikonomika/4593000/ ). Същото се отнася и за военната, и за политическата им мощ. И перспективите сочат, че процесът ще се развива все по-бързо във все по-негативна за САЩ и съюзниците му посока. Това означава, че населението им е започнало да обеднява относително, а вече е на прага (ако не го е и преминало) да обеднява абсолютно. Естественото следствие от тези процеси са недоволството, протестите и вълненията. Ние ги виждаме непрестанно. Естествената реакция пък на притежаващите реалната власт е да преминат от демократична видимост на управлението към форми на диктатура – отначало по-меки, впоследствие по-твърди, съпроводени с пълен контрол върху човешката личност, медиите и социалното общуване.

Никой хегемон никога в човешката история не си е отивал доброволно. Винаги е бил отстраняван с война. Да си припомним какво е ставало в рамките на Глобалния Запад през последните малко повече от 500 години доминация, за които споменахме по-горе. През тези години начело на Глобалния Запад са заставали ту Венеция, ту Испания, ту Франция, ту Великобритания, ту САЩ, и тези промени никога не са минавали безкръвно. Сега промяната на хегемона няма да бъде в рамките на една цивилизация, а основният полюс на бъдещата доминация ще се премести далеч на изток.

От казаното следва, че започналите процеси не са въпрос на нечия воля или злонамереност. Някои „експерти“ побързаха да обявят Путин за параноик. Както е казал Айнщайн: „Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все пак не съм сигурен.“ Това не е за Путин.

 

КАКВО СЛЕДВА ЗА НАС?

Предстои ни изключително болезнен преход, който ще засегне всички. Никой не бива да си мисли, че ще мине между капките. Ще има драстично спадане на жизненото равнище, политически хаос, бурен ръст на престъпността, социални вълнения, вероятно мощни миграции.

След 5-6 години всичко ще се проясни.

Тогава можем да се окажем със съвсем други господари. А че ще имаме господари, е сигурно. Ние отдавна сме си изгубили чувството за достойнство, самолюбие, родолюбие и стремеж към независимост. Сега, както това бе в началото на 90-те години на миналия век, ние отново ще имаме възможността да си извоюваме независим статут и да се развиваме по наши правила, закони и тесни връзки с всички страни по света, а не с поредната международна камарила. Но никак не съм склонен да вярвам, че ще го направим. По-скоро ще се вържем за поредната колесница, за да подлайваме за кокал и за закрила от други подлайващи.

Дано да имаме сили да доживеем до 2028.

 

СТАТИЯ ВЪВ „ФОРИН АФЕЪРС“

Вчера, 17 януари 2022, най-влиятелната и авторитетна медия в САЩ, изданието на американските decision-makers, публикува крайно неочаквана статия, която предлагаме на симпатизантите ни в наш превод.

Предлаганите в нея решения до голяма степен съвпадат и с вижданията на партия „Пряка демокрация“ и – ако се сбъднат – биха представлявали огромен принос на американския естаблишмънт за един мирен, съзидателен и проспериращ свят в близкото бъдеще.

Линк към текста на английски: https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-01-17/time-nato-close-its-door?utm_medium=newsletters&utm_source=fatoday&utm_campaign=Time%20for%20NATO%20to%20Close%20Its%20Door&utm_content=20220117&utm_term=FA%20Today%20-%20112017

 

 

 

Време е НАТО да затвори вратата си

Алиансът е твърде голям — и твърде провокативен — за да бъде това за негово добро

Майкъл Кимидж[1]

 

Алиансът на НАТО не е подходящ за Европа от ХХІ в. Това не е защото руският президент Владимир Путин казва, че е така, или защото Путин се опитва да използва заплахата от по-широка война в Украйна, за да наложи неутралитет на тази страна и да спре разширяването на алианса. По-скоро това е така, защото НАТО страда от сериозен недостатък в дизайна: потопен дълбоко в котела на източноевропейската геополитика, той е твърде голям, твърде лошо конструиран и твърде провокативен, за да бъде това за негово добро.

 

Създаден през 1949 г., за да защити Западна Европа, НАТО в началото беше истински триумф. Организацията сдържаше напредващия Съветски съюз, поддържаше мира и позволяваше икономическата и политическата интеграция на Западна Европа. След края на Студената война Съединените щати и различни страни от Централна и Югоизточна Европа насърчиха драматично разширяване на алианса, отваряйки вратите на НАТО за повече от дузина нации в последователни кръгове на разширяване. Днес алиансът е непригодно и безформено чудовище от 30 държави, обхващащо Северна Америка, Западна Европа, балтийските държави и Турция. Това предизвика колебания в НАТО какво точно е предназначението на алианса: дали то се нарича нападение, или отбрана, след като беше намесена военно в Сърбия, Афганистан и Либия. Огромният размер на алианса и неопределеността на неговата мисия рискуват да въвлекат НАТО в голяма европейска война.

 

За да опрости стратегическата си цел и да подобри отбранителния си капацитет, НАТО трябва публично и изрично да се откаже от добавянето на още членове. Алиансът трябва да заяви ясно, че дългата му фаза на разширяване е приключила. Прекратяването на политиката на отворени врати, колкото и трудно да се осъществи, и преосмислянето на архитектурата за сигурност на Централна и Източна Европа няма да бъде отстъпка за Путин. Напротив, то е необходимост, за да може най-успешният съюз на ХХ в. да издържи и да просперира през двадесет и първия.

 

 

ПО-ГОЛЯМОТО НЕ ЗНАЧИ ПО-ДОБРО

Първоначалният алианс на НАТО изпълняваше три основни функции. На първо място беше защитата. Съветският съюз се придвижи твърде много на запад в резултат от Втората световна война, поглъщайки независими нации, и се утвърди като голяма европейска сила. НАТО не обърна тази тенденция, а по-скоро започна да я управлява, като създаде периметър, отвъд който Съветският съюз не можеше да отиде. Второ, НАТО разреши ендемичния проблем със сигурността на Западна Европа и по-специално проблема с последователните взривове на антагонизъм между Франция, Германия и Британия. Превръщането на тези страни от периодични врагове в стабилни съюзници беше рецепта за траен мир. И накрая, НАТО гарантира ангажимента на САЩ в европейската сигурност – точно това, което Първата световна война и нейните объркващи последици не успяха да направят.

 

От 1949 до 1989 г. НАТО изпълняваше всички тези свои основни функции. Съветският съюз така и не посмя да изпрати танковете си през Фулдския коридор[2]. Вместо това той създаде съветска версия на НАТО – Варшавския договор, – който беше предназначен да противостои на американската мощ в Европа, да ограничава Германия и да укрепва съветското военно присъствие от Източен Берлин до Прага и Будапеща. В Западна Европа НАТО поддържаше мира толкова ефективно, че тази функция на алианса беше почти забравена. Войната между Франция и Германия стана немислима, което позволи евентуалното създаване на Европейския съюз. Въпреки войната във Виетнам, въпреки Уотъргейт и енергийната криза през 70-те години на миналия век, САЩ никога не се оттеглиха от Европа. Вашингтон беше също толкова ангажиран с европейската сигурност през 1989 г., колкото и през 1949 г. С други думи, алиансът НАТО беше работил блестящо.

 

Но след това дойде драматичен период на предефиниране. Президентите Бил Клинтън и Джордж Буш – младши се заеха да градят политиката си спрямо НАТО, изхождайки от две базови предположения.

Първото е, че НАТО е най-доброто средство за гарантиране на европейския мир и сигурност. Духът на френско-германското помирение, смятаха те, би могъл да бъде разширен успоредно с разширението на НАТО и по този начин рискът една необвързана европейска държава да придобие ядрени оръжия и да излезе извън контрол, да бъде на практика изключен. По подобен начин разширяването на НАТО се разглеждаше като защита срещу Русия. Германският канцлер Хелмут Кол и много източноевропейски лидери усещаха, че 90-те години на миналия век са аномални и че Москва рано или късно ще възстанови могъществото си. Когато го направи, разширеното НАТО може да бъде опората срещу Русия, както първоначалното НАТО е било срещу Съветския съюз.

Второто предположение, върху което се градеше разширяването на НАТО, произтичаше от оптимистичните идеи за международния ред. Русия би могла да тръгне по пътя към демокрацията и една руска демокрация естествено би се радвала да си сътрудничи с НАТО. Русия би могла и да не се насочи към демокрация, но въпреки това би била принудена да се съобразява с наложения от Америка ред. През 2003 г. Службата за политическо планиране на Държавния департамент на САЩ изработи документ, озаглавен: „Защо НАТО трябва да покани Русия да се присъедини към нея“. Това така и не се случи, но американските политици предположиха, че магнетичният западен модел ще привлече Русия към Европа, а заедно с нея – и редица страни, които все още не бяха в НАТО: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. НАТО и западният политически модел биха могли да вървят напред ръка за ръка. Като се има предвид колко добре бе работила НАТО до този момент, повече НАТО по дефиниция би означавало повече мир, повече интеграция, повече ред.

 

НАТО не е причина за нестабилността в Източна Европа, но не може да бъде отделена от нестабилността в региона.

И двете предположения, стоящи зад разширяването на НАТО, се оказаха неправилни. Структура, създадена за Западна Европа от средата на века, нямаше никакъв смисъл за Източна Европа след Студената война. Първоначалната НАТО беше ограничена от редица фактори: от „Желязната завеса“, от географията, от политиката. Намиращите се извън НАТО Австрия и Финландия не бяха част от модела: те бяха формално неутрални, но изразяваха верността си към ценностите на демокрацията, като подкрепяха императивите на западната сигурност. Освен това ужасите на Втората световна война бяха потиснали национализма в Западна Европа, чиято история изобилства със силни национални държави. След 1945 г. не е имало нерешени въпроси за границите между тях. Никоя външна сила – нито Съветският съюз, нито Китай – нямаха намерения да променят границите на Западна Европа. По този начин НАТО успяваше да се изяви именно като отбранителен военен съюз, за което организацията и бе създадена.

 

Днес разширеният алианс НАТО действа съвсем различно в Източна Европа. През 2022 г. не съществува еквивалент на Желязната завеса, а в източната част на Европа географията не ограничава разширяването на НАТО. Поради това алиансът е неудобно и случайно разпръснат в Източна Европа. Калининградска област е малък остров на Русия в море от територия на НАТО, чиято линия минава, криволичейки, от Естония до Черно море. Съюзът НАТО от ХХІ в. е затънал в блатото на неяснотата къде свършва западната граница на Русия и започва източната граница на Европа – въпрос, който от ХVІІ в. насам е причина за безброй войни, някои от които произлизат от руския империализъм, а други – от западния експанзионизъм. НАТО пресича произволно десетки разделителни линии в свирепото бойно поле на империи, национални държави и етноси, каквото представлява Източна Европа. Алиансът не е причина за регионална нестабилност, но като неутрално присъствие и обект на руска вражда, той не може да бъде отделен от тази нестабилност. Може би, ако всички европейски страни (освен Русия) бяха членове на НАТО, алиансът би могъл да бъде ефективна защита срещу Москва, но това далеч не е така.

 

Неочакваните опасности от разширяването на НАТО се усложняват от политиката на отворени врати, която прави източния фланг на алианса неразбираем. Декларацията на НАТО от 2008 г., че Украйна и Грузия някой ден ще станат членове, беше в най-добрия случай амбициозна и в най-лошия неискрена. Впрочем потенциалът за придвижване в източна посока на границата на НАТО е съвсем реален, както се видя и от последните изказвания за потенциалното присъединяване на Финландия и Швеция. Но стремежът на украинското правителство да влезе в НАТО замеси алианса в най-експлозивния етно-националистически конфликт в региона, дори ако привържениците на автономията на НАТО виждат членството на Украйна като въпрос единствено на зачитане на устава на алианса, който закрепва политиката на отворени врати или на даденото от Бога право на Киев да избира съюзниците си. Отбранителният алианс не е подготвен да се справи с конфликт между страна, която не е членка, но която търси членство, и ядрена сила, която е готова на всичко, само и само да осуети това членство. Това е конфликт, от който НАТО може само да загуби и който дори може да застраши съществуването на алианса, ако държава-членка като Полша или Литва бъде въвлечена в продължаващата война между Русия и Украйна.

 

Допълнителен риск за разширяването на НАТО е международният ред около алианса. Вместо да изпитва желание да се присъедини към установения от САЩ ред в Европа, Русия се стреми да изгради собствен международен ред и да ограничи американската мощ. По ирония на съдбата разширяването на НАТО или обещанието за него помага на Путин в това усилие. Този процес подкрепя неговия разказ за предателството на Запада и оправдава руския интервенционизъм пред руската общественост. В Русия НАТО се възприема като чуждо и недружелюбно тяло. Разширяването му е стълб на вътрешнополитическата легитимност на Путин. Русия се нуждае от лидер, така че логиката на Путин върви и укрепва положението му на ръководител, който може да каже „не“ на съюз, създаден да казва „не“ на Москва.

 

ОБРАТНО КЪМ ОТБРАНИТЕЛЕН СЪЮЗ

НАТО трябва да промени курса, като публично и изрично се откаже да кооптира в структурата си нови държави-членки. Организацията обаче в никакъв случай не трябва да загърбва ангажиментите си към страни, които вече са се присъединили (доверието на Европа към САЩ зависи от зачитането на техните интереси), но трябва да преразгледа предположенията, залегнали в основата на разширяването на НАТО през 90-те години. Тъй като алиансът вече е прекомерно разширен в един от най-опасните региони в света, включването на Украйна би било стратегическа лудост. Театърът на абсурда, отразяващ привързаността на Запада към политиката на отворени врати, е сам по себе си обиден за Украйна (и за Грузия) и с течение на времето ще породи в тези страни озлобление спрямо Вашингтон. Всички знаят, че това, което казват, е в противоречие с реалността, но украинците и американците продължават да мътят водата и да пораждат неясноти и недоразумения, като не говорят откровено.

 

Съединените щати се нуждаят от нова стратегия за справяне с Русия в Източна Европа, която не разчита предимно на НАТО. Алиансът е там, за да защитава своите членове и затварянето на отворената врата би му помогнало да го направи. Без съмнение, прекратяването на експанзията ще изисква трудна дипломация. Това би противоречило на често повтаряните обещания на американски и европейски политици и би скъсало с политиката на прецедентите. Но съюз, който не може да действа в свой собствен интерес и който се придържа към опровергани предположения, ще подкопае себе си отвътре. Оцеляването изисква реформа, а ограничаването на членството в НАТО би позволило подход, съобразен със сложността на региона, с международен ред, в който западният модел няма върховенство, и с ревизионизма на Путинова Русия, който няма да изчезне скоро.

 

Съединените щати и техните европейски съюзници и партньори трябва в същото време да предложат нова институция за преговори с Русия, която да се съсредоточи върху управлението на кризи, разрешаването на конфликти и стратегическия диалог. НАТО не трябва да играе никаква роля в това. Струва си да изпратим съобщение до Москва, може би за лидера, който идва след Путин, че НАТО не е всичко и не е край на цялата европейска сигурност. И нещо изключително важно: Вашингтон трябва да продължи с повишено внимание. Статуквото е несигурно и всеки сантиметър, който може да бъде спечелен от една съвместна американо-европейско-руска дипломация, си струва да се спечели. Шансовете такава дипломация да успее, са малки, но да не й се даде шанс, би било непростима грешка.

 

Вместо да разчита на НАТО, Вашингтон трябва да си служи с  компетентни икономически мерки в предстоящите конфликти с Русия. Заедно с Европейския съюз Съединените щати биха могли да използват комбинация от санкции, мерки за блокиране на трансфера на технологии и усилия за изолиране на Русия от европейските и американските пазари, за да окажат натиск върху Русия да не се намесва в Украйна, както и в други области на разногласия. Това едва ли е нова идея, но изостаналата икономика на Русия и относителната й финансова слабост я правят добра цел за подобни мерки.

 

В случай на нов военен конфликт с Русия, Съединените щати трябва да формират ad hoc коалиция със съюзници и партньори, за да се справят с възможни заплахи, вместо директно да намесват НАТО (освен ако Русия не атакува член на НАТО). От 1991 г. насам опитът на НАТО да действа извън територията на НАТО, е твърде неблагоприятен, като част от него са неуспешните мисии в Афганистан и Либия. Тези злополуки извън зоната на НАТО доказват, че играта на алианса е отбраната, а не нападението.

 

Затварянето на отворените врати на НАТО няма да реши проблемите на Вашингтон с Русия. Тези проблеми се простират далеч отвъд алианса. Но прекратяването на разширяването на НАТО би било акт на самозащита за самия алианс, давайки на алианса предимствата, каквито само по-голямото ограничение и по-голямата яснота биха могли да му осигурят.

 

 

 

 

 

[1] Майкъл Кимидж е професор по история в Американския католически университет. От 2014 до 2016 г. той работи в Отдела за политическо планиране в Държавния департамент на САЩ, където ръководи направлението Русия/Украйна.

[2] Фулдски коридор (англ. Fulda Gap) — територия в германската провинция Хесен, започваща от границата й с Тюрингия в района на град Фулда и простираща се по посока на Франкфурт-на-Майн. Названието е измислено от западните военни въз основа на факта, че от 1945 г. началото на Фулдския коридор е представлявало линия на разграничение между съветската и американската окупационни зони в Германия, а по-късно се е превърнало в държавна граница между ГДР и ФРГ.

 

 

ЯДРЕНИТЕ ОРЪЖИЯ И ЕВРОПА

Браян Клъфли[1]

На 5 октомври Държавният департамент на САЩ обяви, че към 30 септември 2020 г. арсеналът от ядрени оръжия на американската армия наброява 3750 бойни глави. Със задоволство бе заявено, че: „Този ​​брой представлява намаление на ядрения арсенал с приблизително 88% в сравнение с неговия максимум (31 255) в края на фискалната 1967 г.“. Не се споменава обаче, че намалението от 2018 г. е само 35 единици.

В същия ден изданието на Министерството на отбраната на САЩ Stars and Stripes съобщи, че „изтребител-бомбардировач на ВВС, чийто европейски дебют бе набелязан за края на годината, преодоля важен етап в своето развитие, като хвърли макети на ядрени бомби по време на тренировъчни полети, предназначени да гарантират способността му да изпълнява ядрената възпираща мисия на НАТО… Успешният тест на F-35A Lightning II дойде, когато 48-то изтребително крило, разположено в базата Лейкънхийт на Кралските воено-въздушни сили, активира 495-та изтребителна ескадрила миналата седмица за нова мисия в Европа. Преди пристигането на F-35A Lightning в Лейкънхийт, два самолета от същата модификация, излетели от военновъздушната база Нелис в Невада, извършиха комплексна демонстрация на възможностите на горепосочената оръжейна система, която можеше играе ролята на дипломен изпит за получаването на ядрен сертификат.

 

През февруари 2021 г. държавният секретар на САЩ Антони Блинкен информира Конференцията по разоръжаване в Женева, че: „Президентът Байдън даде да се разбере: САЩ имат императив за националната сигурност и морална отговорност да намалят и в крайна сметка да премахнат заплахата от оръжията за масово унищожение“, и че: „Президентът Байдън обеща да предприеме стъпки за намаляване на ролята на ядрените оръжия в нашата стратегия за национална сигурност“. От тези изявления обаче така и не стана ясно как премахването на заплахата от ядрените оръжия или намаляването на тяхната роля във военната стратегия на САЩ може да бъде постигнато чрез пригаждането на нов тип бойни самолети за носители на ядрени оръжия, увеличавайки с още един клас атомоносната бойна авиация, и след това разгръщането на тези самолети в Европа.

Обединеното кралство има също толкова интересно разбиране  за това, което самата тя описва като „свой водещ подход към ядреното разоръжаване“, но което всъщност се състои в увеличаването на арсенала от ядрени оръжия. Както Кралският обединен институт за отбранителни изследвания отбеляза през март тази година: „В правителствения доклад, наречен Глобална Великобритания в една конкурентна епоха: Интегриран преглед на сигурността, отбраната, развитието и външната политика на Обединеното кралство за 2021 г.[2], се посочва, че „Обединеното кралство отмени самоналоженото ограничение на общия си запас от ядрени бойни глави“ от настоящите 225 бойни глави.

Въпросният правителствен доклад обяснява, че част от националната политика в областта на отбраната, обявена през 2021 г., се състои в това, че се предвижда „намаляване на общия таван на британските запаси от ядрени бойни глави от максимум 225 до максимум 180 към средата на 20-те години. Ала с оглед на развиващата се обстановка в областта на сигурността… това вече не е възможно и Обединеното кралство ще увеличи ядрения си арсенал до максимум 260 бойни глави.“ Тогава на международната общност бе дадено уверението, че макар да увеличава броя на системите за доставка на ядрени оръжия, Обединеното кралство е „твърдо ангажирано с пълното прилагане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) във всичките му аспекти, включително ядреното разоръжаване“.

Интригуващо е, че сегашното британско правителство изпитва голямо желание да ни накара да повярваме, че увеличението на броя ядрени оръжия и разполагането на 27 американски самолета F-35, способни да носят ядрени оръжия, в базата на Кралските военновъздушни сили в Лейкънхийт по някакъв начин се съвместяват с ядреното разоръжаване. Единственото, в което британците проявяват последователност, е връзката на тези оръжия със запасите от американски атомни бомби, които вече са в Европа.

Не е известно дали има или ще има някакви атомни бомби на САЩ, които да бъдат разположени в Лейкънхийт, и без съмнение подобно развитие не би предизвикало никакво притеснение у правителството на Обединеното кралство. Ясно е обаче, че по този начин се добавят още ядрени бомби към стотината или повече, които вече се съхраняват в арсеналите на въздушните бази в Клайне Брьогел в Белгия, Бюхел в Германия, Авиано и Геди в Италия, Волкел в Холандия и Инджирлик в Турция. Жалко е, че докато САЩ и Великобритания настоятелно твърдят, че се опитват да намалят заплахата от ядрена война, те всъщност увеличават и разширяват броя, местоположението и възможностите за нанасяне на удари чрез системите си от ядрени оръжия.

 

Всъщност политиката на военния алианс САЩ-НАТО винаги е била, че „ядрените оръжия са ключов компонент от целокупните способности на НАТО за възпиране и отбрана“. Тя се основава почти изцяло на капацитета на САЩ да доставя ядрените бойни глави до мястото, което трябва да бъде унищожено. Стратегията е тези възможности да бъдат разширени, като за целта се предвиждат огромни разходи за новото поколение междуконтинентални балистични ракети, които сега биват наричани „Системи за стратегическо възпиране с наземно базиране“ и вероятно ще струват 95 млрд. долара, стига да се вместят в първоначално планираните разходи.

Както се посочва от Бюджетната служба на Конгреса, „по закон се изисква на всеки две години да се дават прогнози за 10-годишните разходи за ядрените сили“, а последният й документ „Прогнозни разходи за ядрените сили на САЩ от 2021 до 2030 г.“[3] представлява едно стряскащо четиво, в което се предвижда, че американските данъкоплатци в тази ера на фискални кризи ще трябва да плащат по 60 милиарда долара годишно за издръжка и усъвършенстване на ядрените сили през следващите десет години. Службата изчислява, че „около 188 млрд. долара от общо 551 млрд. долара през периода 2021–2030 г. ще отидат за модернизиране на ядрените оръжия и системите за доставка. От тази сума 175 милиарда долара ще отидат за модернизиране на стратегическата ядрена триада[4], а 13 милиарда ще бъдат за модернизиране на тактическите ядрени оръжия и системи за доставка[5]. И това не включва финансирането на такива мащабни проекти като ударния самолет F-35, чиято програма за проектиране, производство и поддръжка ще струва около 1,6 трилиона долара.

 

Политическото оправдание за огромните военни разходи за конвенционални и ядрени оръжия от правителствата в Лондон и Вашингтон е тяхното твърдение, че Русия и Китай представляват заплаха и че – според документа от 3 март 2021 г., озаглавен „Временно стратегическо ръководство за национална сигурност“[6] – Русия, например, е „решена да засили своето глобално влияние и да играе разрушителна роля на световната сцена“. (Предполага се, че Вашингтон има предвид вида разрушение, за което „Асошиейтед прес“ съобщи на 7 октомври, когато „растящите цени на газа в Европа спаднаха… след като руският президент Владимир Путин обяви, че страната му може да продава повече газ на европейските борсови купувачи в допълнение към съществуващите дългосрочни договори.”)

 

Ръстът в разгръщането на ядрени системи и цялостното развитие на ядрените оръжия в Европа не срещат одобрение в европейската общност. Така например социологическо проучване, публикувано през януари[7], разкри, че 74% от италианците, 58% от холандците, 57% от белгийците и 83% от германците искат ядрените оръжия на САЩ да бъдат премахнати от техните страни, а друга анкета (на неправителствената организация „Кампания за ядрено разоръжаване“) установи, че 77% от британците подкрепят пълната забрана на ядрените оръжия.

Европа е в състояние на хаотично движение, породено не само от икономическите и социалните последици от пандемията. Така например неотдавнашният отказ на правителството във Варшава да спазва законите на Европейския съюз може да доведе до напускане на Полша от ЕС (което ще бъде посрещнато с одобрение от повечето граждани на ЕС), но това няма да има ефект върху нарастването на военната мощ на САЩ и НАТО – „Разширеното предно присъствие“ (Enhanced Forward Presence) – по границите на Русия, подсилено в значителна степен и с ядрени оръжия.

Разгръщането от страна на САЩ на допълнителна ескадрила от изтребители-бомбардировачи, способни на носят ядрено оръжие, в Обединеното кралство за „нова мисия в Европа“, съчетано със съществуващите запаси от ядрени оръжия в Европа и необсъжданото с никого решение на Великобритания да увеличи арсенала на ядрените си оръжия, са сигнали за континенталните европейски държави, че планирането на ядрена война срещу Русия се ускорява. Докато тези страни предпочитат да поддържат балансирани съюзнически отношения с Вашингтон и Лондон, би било препоръчително да поставят въпроса относно мотивите, стоящи зад нарастващия акцент върху ядрената война и да настояват за намаляване на военната инфраструктура и въоръжения, водещи към конфронтация с Русия.

 

КРАТЪК КОМЕНТАР:

 1. ЕС от известно време води самоубийствена политика поне в 2 направления:
 2. Конфронтацията по всички линии с Русия, от които военната конфронтация може да превърне цяла Европа в ядрено пепелище, но изобилстват „политици“ като военната министърка на Германия Анегрет Крамп-Каренбауер, които са готови да нанасят превантивни ядрени удари по Русия, защото нещо в политиката на тази страна не им харесва;
 3. Безумната енергийна политика, която може да доведе но енергиен колапс на Европа и ликвидирането на европейската цивилизация като такава. По този въпрос вж. статията „Енергийната криза в Европа и у нас“ отпреди ок. 2 седмици.

 

 1. Налице е необикновена деградация в равнището на европейската политическа класа, която непрекъснато се задълбочава. Символ на тази деградация са двамата последни ръководители на Европейската комисия – г-н Жан-Клод Юнкер (Ишиаса) и г-жа Урсула фон дер Лайен, която е напълно безпомощна и негодна да формулира каквато и да е адекватна икономическа, социална, енергийна, вътрешна и външна политика на Съюза. Затова пък е твърда като чугун в 2 направления – т.нар. „Зелена сделка“ и задълбочаване на практиките, водещи към волеви решения на съюзно ниво в противоречие с интересите на отделните държави.

Тази деградация е започнала още с назначаването на първия ръководител на Европейската комисия – отявления нацистки идеолог и офицер Валтер Халщайн, който е и главният автор на Устава на Общия пазар (бъдещия Европейски съюз).

А е редно да си припомним, че именно фантастично високото равнище на европейската политическа класа в миналото, нейният професионализъм, интелигентност и новаторски дух са главният фактор за налагането на европейския политически модел в целия свят и извличането поради това на огромни политически и най-вече икономически дивиденти.

Това обаче е минало. Предстои окончателният залез на Европа, на който за съжаление ние ще бъдем свидетели, а нашите деца и внуци – потърпевши. При това той ще бъде залез ръкотворен, а не естествен.

[1] Ветеран от въоръжените сили на Великобритания и Австралия, бивш заместник-ръководител на военната мисия на ООН в Кашмир, бивш военен аташе на Австралия в Пакистан.

[2] https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy#strengthening-security-and-defence-at-home-and-overseas

[3] https://www.cbo.gov/publication/57240

[4] https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2021/05/19/the-debate-on-the-icbm-fleet-just-got-a-whole-lot-easier/

[5] https://www.armscontrol.org/act/2020-10/news/air-force-awards-new-icbm-contract

[6] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf

[7]https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ican/pages/234/attachments/original/1611134933/ICAN_YouGov_Poll_2020.pdf

ТУРЦИЯ В ТЕЖЪК КОНФЛИКТ С 10 ЗАПАДНИ СТРАНИ

СЪБИТИЯТА

Турският президент Реджеп Ердоган е на път да предизвика небивал през последните десетилетия конфликт с 10 западни страни: САЩ, Германия, Франция, Канада, Дания, Финландия, Нидерландия, Норвегия, Швеция и Нова Зеландия. Той заяви, че е наредил на външния министър на Турция да обяви въпросните посланици за „персона нон грата“.

Причината за този необикновен политически демарш е, че на 18 октомври дипломатическите мисии на тези държави призоваха турските власти да освободят политическия активист Осман Кавала, който е обвинен в подстрекателство към сваляне на законната власт чрез масовите митинги през лятото на 2013 г. и че е взел  участие в опита за преврат през юли 2016 г. От ареста на Кавала са изминали четири години. През 2020 г. съдът го оправда, но почти веднага издаде заповед за нов арест.

Осман Кавала подкрепя религиозните и етническите малцинства, застъпва се за мирно решение на кюрдския въпрос и за помирение с Армения. Дипломатическите мисии на западните страни нарекоха новия процес „петно ​​върху демокрацията, върховенството на закона и прозрачността на съдебната система“.

 

Реджеп Ердоган не им остана длъжен и първоначално заяви:

“Защо тези десет посланици правят подобни изявления? Ваша работа ли е да давате урок на Турция? Кои сте вие? Оставете Кавала. Нима в собствените си държави оставяте убийци, терористи и бандити да се разхождат свободно? Те винаги отговарят, че съдът е независим. Тоест, вашият съд е независим, а нашият зависим? Нашият съд дава най-добрият пример за независимост”, цитира думите му „Хабертюрк“.

А после, на съботен митинг в град Есхишехир, продължи с обвиненията:

„Човек на име Кавала е клон на Сорос в Турция! Десет посланици го искат във външното министерство. Какво безсрамие!”

 

Засега скандалът все още не е достигнал до окончателната си развръзка. До този момент турското външно министерство само е привикало посланиците, за да им напомни за необходимостта от спазване на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Турското външно министерство не даде други коментари. От германското външно министерство съобщиха, че провеждат консултации по този въпрос с останалите девет държави. От Държавния департамент на САЩ заявиха, че очакват яснота от турското външно министерство. Тоест последната дума в тази история все още не е казана.

Неофициално стана известно, че дипломати от турското външно министерство са положили усилия да убедят държавния глава да преразгледа своето решение. От своя страна посланиците все още не са получили уведомления за депортиране от турските власти.

Ако турското външно министерство завърши предприетия от Ердоган демарш и експулсира дипломатите, това ще бъде безпрецедентна ситуация. Подобни действия на Анкара ще доведат до дипломатическа криза, тъй като Западът няма как да остане безучастен и да преглътне подобно унижение. Ще има поне симетрична ответна мярка – турските дипломати в съответните страни също ще бъдат експулсирани.

Ако и на този етап страните не успеят да намерят начин да намалят степента на конфликта, нещата може да стигнат до политически разрив между Турция и западния свят. САЩ и ЕС може да прибягнат до санкции, за да „вразумят“ разпищолилия се Ердоган. Но можем да кажем, че познавайки вече Ердоган, това ще постигне точно обратния ефект.

 

На този фон е добре да си спомним и за продължителните разговори, състояли се на 29 септември в Москва с руския президент Путин.

„Имахме възможност да обсъдим какви стъпки можем да предприемем по отношение на самолетни двигатели и военни самолети“, е казал президентът пред група журналисти по време на обратния полет за Турция.

Както отбелязва Hurriyet, Путин е предложил изграждането на сухопътни и морски платформи за изстрелване на космически ракети, а Ердоган е потвърдил ангажимента на Турция да закупи още един комплект (4 дивизиона) от зенитно-ракетната система С-400, обещавайки, че Анкара “няма да отстъпи” от покупката. В същото време той е призовал Съединените щати или да предоставят изтребителите F-35, поръчани от Турция, или да върнат сумата от 1,4 млрд. долара, платена от Турция.

„Нашият интерес към С-400 продължава да бъде същият. Да се ​​направи крачка назад, е изключено. Разбира се, на тази полезна среща ние обсъдихме също така какви стъпки ще предприемем в областта на самолетните двигатели, военните самолети и други оръжейни системи. (…) Освен това можем да участваме в общи проекти в областта на корабостроенето, включително и в построяването на подводници “, е казал Ердоган.

Освен в оръжейната област президентът Ердоган е предложил на Русия да работят заедно по изграждането на още две атомни електроцентрали, а руската страна е отговорила положително на това предложение.

КРАТЪК КОМЕНТАР

 

Последните събития като че ли затвърждават впечатлението, че Турция продължава да се дистанцира от тясното си сътрудничество с Глобалния Запад и се насочва към Азия и Далечния изток. Нищо чудно след някоя и друга година Турция да излезе от блока НАТО или най-малкото да бъде маргинализирана в неговите рамки. Това ще й развърже ръцете да активизира действията си за увеличаването на турското влияние в Централна Азия и на Балканския полуостров като бивши части от Османската империя. И ако в рамките на пантюркистката концепция за Велики Туран влизат също така немалко територии и население в Русия и Китай, то към тях на този етап Турция няма да проявява особена активност, за да поддържа добри отношения с тези страни, които засега са й нужни.

За нас обаче това не вещае нищо хубаво.

Освен засиления политически, културен, религиозен и етнически натиск, който ще последва върху България от страна на Турция, ние ще се сблъскаме със засилен политически и военен натиск от страна на САЩ и НАТО. За да се укрепи югоизточният фланг на НАТО с маргинализирането на Турция, от нас ще се иска да престанем да говорим за „платноходки, туризъм и плажове“, а да станем фронтова държава, защитаваща посочения фланг на НАТО. А това ще означава бази, зенитни и противоракетни комплекси, командни центрове, пристанища и друга военна инфраструктура.

И няма да има кой да се противопостави на тези сили.