Пряка Демокрация

Нова политическа система

Търсим съмишленици за промяна на политическата система в България

Петър Клисаров

- Председател на ПП Пряка Демокрация

Всъщност, ние не смятаме, че представителната демокрация е истинска демокрация. За нас тя е прикрита олигархия, управлявана иззад кулисите от това, което напоследък масово се нарича „дълбока държава“ (Deep State). А истинската демокрация ще е онова, което ние възнамеряваме да внедрим. Адекватното название на съвременната политическа система, разпространена в развития свят, би трябвало да е „криптоолигархия с елементи на демокрация“.