fbpx

Набиране на средства

Банкова сметка на Политическа партия Пряка Демокрация:

IBAN: BG91 BPBI 7942 1019 0173 01
BIC: BPBIBGSF
Юробанк България АД  
бул. Раковски №137,  София 1000

Моля, при превод на средства за причина да се посочва „Членски внос, както и вашият град или държава“.
Декларация за дарителство на физически лица можете да изтеглите от тук.

Декларация за дарителство


(декларацията е необходимо да се изпрати в оригинал на адреса за кореспонденция на партията – в противен случай партията подлежи на санкции, адрес за доставки по куриер: Еконт, гр. Перник, офис Даскалово, Пряка Демокрация, тел: 0895 344 377 – Петър Клисаров)