fbpx

Публичен регистър​

1. Основни обстоятелства:
Наименование: Политическа Партия „Пряка Демокрация“
Седалище: София, ж.к.Гоце делчев 41А, бл. Б
Устав
Председател и представляващ партията:  Петър Клисаров
Зам. председател: Калин Павлов
Членове:
– Красимир Янев
– Борис Цанков
– Никола Додов
Контролен съвет:
– Красимир Стоянов
– Иван Казаков
– Виктор Ставрев

2. Дарения и завещания

3. Социологически, рекламни и ПР агенции
Българска Национална Телевизия
Българско Национално Радио
Телевизия Евроком ООД
ТВ-1

4. Притежавани недвижими имоти (няма)

5. Разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000,00 лв. (няма)

6. Вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица (няма)

7. Годишни финансови отчети

8. Отчети за предизборни кампании

9. Дарители

10. GDPR