Петър
Клисаров

Мейл

Телефон

От понеделник до петък 09:00 до 17:00

ПП Пряка Демокрация

Седалище:

София, ж.к. Гоце делчев 41А, бл. Б