fbpx

Приоритети

ПП Демокрация знае и има система как да осигури стабилност, сигурност, просперитет и справедливост в България

 • 11 111 чиновници на национално, областно и местно управление, нито човек повече
 • 11 министри в министерски съвет, обявени преди изборите
 • 100 члена на експертен кабинет (до 30% политически назначени и 70% – чрез конкурс)
 • 1 000 души областно управление пряко избираеми в 6 региона и София
 • 10 000 души местно управление (пряко избираеми по общини)
 • Намаляване на народните представители до 90 човека, разпределени в 6 региона и София град
 • Експертно правителство, управляващо посредством интегрирани водещи технологии при пълна прозрачност
 • Хората са най-важни: решаване на демографския проблем и връщане на българите от емиграция
 • Нулева толерантност към корупцията: нарушителите не могат да работят на държавна работа доживотно
 • Разбиване на монополите и хранилките на организираната престъпност и връзките им с политическите партии
 • Ясни критерии какво е българско предприятие, спиране на паричните потоци между България и офшорни зони
 • Пълна енергийна независимост, която да осигури национална сигурност и гарантира оцеляването на българския народ
 • Условия за развитие на малък и среден бизнес, но и на високотехнологични производства
 • Културен и екотуризъм, насочен към платежоспособни туристи, подкрепен от развито родно земеделие и животновъдство
 • Достойно възнаграждение за българина, въвеждане на почасово заплащане
 • Стабилност, предсказуемост и опростяване на данъчната система, 100% събираемост на данъци, акцизи и мита
 • Прехвърляне на по-голяма част от финансирането на обществените услуги към местните структури на управление
 • Въвеждане на стандарти за отчитане на обществените разходи, строга отчетност, прозрачност и отговорност
 • Достъпно и качествено здравеопазване за всички граждани, премахване на здравната каса
 • Качествено образование, ориентирано към реалния живот и бизнес, съобразено с водещи световни тенденции и новости
 • Реално гражданско участие в управлението на държавата: минимум 20% в експертните комисии
 • Безплатен електронен подпис за всички граждани, задължително гласуване на избори, допитвания и референдуми
 • Намаляване от 50 до 70% на държавна, областна и общинска администрация, преквалификация за всички
 • Работеща съдебна система – съдебен борд, полагащ основите на единна европейска съдебна система
 • Сигурност на гражданите, гарантирана от работеща полиция, премахване от 50 до 60% на неефективни структури. 20 000 души професионална армия, допълнена от модела „оръжие във всеки дом“
 • Разследване при пълна прозрачност на политически решения с национална важност в периода 1985 до 2013 г
 • Разследване на всички приватизационни сделки от 1990 до 2013 г., обосновано на новосъздадено законодателство
 • Възстановяване на държавната собственост върху държавните задгранични фирми до 1991 г