Зявление за членство

Организираме публични срещи със симпатизанти всяка първа сряда на месеца. На тези срещи можете директно да си зададете въпросите към нас. Покана за тези срещи можете да получите при абониране за бюлетина ни или да я намерите на фейсбук страницата ни в деня на срещата.

Препоръчваме на всеки заинтересован да се запознае с платформата ни. Платформата е подробна и покрива основните визии и идеи които защитаваме, както и пътя по който те да бъдат реализирани. Приветстваме специалисти, които биха могли да доразвият и обогатят платформата.

Набираме нови членове за развитие на партийни структури в страната и извън нея. Търсим хора с които да постигнем целите си, а именно въвеждането на Пряка Демокрация. Попълнените заявления за членство изпращайте на адреса за кореспонденция в секция „За контакт“

Можете да изтеглите заявление за членство от тук.