fbpx

КЪМ КАКВО СЕ СТРЕМИ ПАРТИЯ „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

ПОЛОЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ДНЕС

Възникване на мощни кланови групировки

В България вече 30 години има демокрация. Но може би е по-добре да поставим думата „демокрация“ в кавички, защото на практика властта е изключително строго контролирана от мощни кланови групировки, борещи се помежду си за влияние и разпределяне на огромни средства посредством държавния бюджет. Те свалят и качват правителства, владеят изцяло медиите и социологическите агенции, посредством които имат всички лостове за манипулиране на общественото мнение, контролират изцяло правораздавателната система, ограбват безмилостно българския народ, присвояват огромна част от европейските субсидии. Оказа се, че вместо да възникнат нови политически субекти, които да водят държавата напред, стана така, че част от старата номенклатура си възвърна позициите под нова форма.

Ако обаче се направи анализ на резултатите от 30-годишния преход от социализъм от съветски тип към капитализъм, те ще се окажат крайно неутешителни.

Резултати 30 години по-късно
 • Спад на населението с почти една четвърт,
 • Обезлюдяване на цели региони, смърт на стотици населени места,
 • Драстичен спад на селското стопанство – в държава с население под 7 млн. души с възможности да изхранва (по изявления на селскостопански експерти) до 50 млн. души се внасят над 80% от храните,
 • Спад в равнището на образованието- след 70-то място в света,
 • Трудно достъпно здравеопазване – корупция и плащания дори на осигурените лица; детска смъртност, 3 пъти по-голяма от тази в развитите страни,
 • Липса на свобода на словото – 111-то място в света,
 • Образуване на компрадорски елити,
 • Изключително ниски нива на доходите, недостигащи дори равнището на стартовата година на промените – 1989

Последното е особено важно. След анализ на официалните данни от сайтовете на международни организации, отчитащи индексите за човешко развитие, икономическите показатели и статистики, както и тези от националните НСИ и НОИ, стигнахме до извода, че в България

 • покупателната способност на средната заплата през 2019 г. е ок. 71% спрямо тази през 1990[1] г.,
 • покупателната способност на средната пенсия през 2019 г. е ок. 67% спрямо тази през 1990 г.

При това трябва да се има предвид, че през самата 1990 г. имаше спад ок. 30% спрямо 1989 г.

Същевременно реалното увеличение на БВП за 30-годишния период по съпоставими данни е едва 45%. Което показва, че увеличеният БВП при намалено с почти 23% население не достига с ок. 30% доходите на населението през 1990 г., т.е. има невиждано ограбване и концентриране на паричните средства в малък брой олигарси.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЛИТИ В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ

Съвременните политически елити, имащи достъп до реалната власт, са без изключение свързани със задкулисните кланови групировки и са зависими от тях. Вината за крайно незадоволителните резултати в развитието на страната лежи изцяло върху партиите, ръководили я през последните 30 години. Отново всички партии без изключение изобилстват с хора, свързани родово, политически и икономически не само с олигархическите кланове, но и с бившата БКП и структурите на Държавна сигурност. Достатъчно е да се прочетат внимателно биографиите им и да се добавят към тях старателно прочистените подробности. С такива елити бъдещето на България е твърде мрачно.

Тези анализи трябва задължително да се поставят в контекста на актуалното международно развитие, в което се наблюдава стремеж за исторически реванш на бившите комунистически Китай и Русия, откъдето произлиза и огромен задкулисен натиск върху днешните управляващи и немалка част от извънпарламентарната опозиция. Още по-голям натиск идва и от съвременна пантюркистка Турция, жадуваща да си възвърне доминацията над всички страни от бившата Османска империя и да стане лидер в мюсюлманския свят. Това поставя под реална опасност дори суверенитета и независимостта на България.

Следователно най-важното в предстоящия период е преосноваването и преформатирането на партийния елит. А това е възможно единствено чрез възникването и утвърждаването на нови партии, несвързани по никакъв начин нито с БКП/БСП, нито с бившата Държавна сигурност, нито с икономическите задкулисни кланове. Задача изключително трудна, защото всички средства за борба с подобен процес са в ръцете на днешните елити: от медийното дискредитиране през административните спънки до разправите с помощта на съдебната система и дори до преките заплахи за здравето, семейството и живота на хората, дръзнали да се противопоставят на статуквото.

ЦЕЛИТЕ НА ПАРТИЯ „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

В този критичен за бъдещето на страната ни исторически момент са необходими радикални, болезнени реформи. Основната ни цел е отпушването на енергията на нашия народ:

 • на предприемаческата – чрез премахване на поне две трети от лицензионните и разрешителните режими; чрез бързо и лесно кредитиране на малкия и среден бизнес; чрез развиване на високо-технологични производства; чрез ликвидиране на битовата престъпност, която в редица региони се е превърнала в основна спирачка за икономическата активност; чрез държавна помощ на износа, чрез ликвидиране на пълзящата монополизация на икономиката;
 • на гражданската – чрез внедряване на всеобхватна система на гласуване по всички важни въпроси, базирана на новите информационни технологии за постигане на ефективна ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ;
 • на духовната – чрез издигането в ранг на приоритет на образованието, културата и науката, съответното им финансиране и законодателно обезпечаване;
 • на физическата – чрез ефективно и общодостъпно здравеопазване, развитие на масовия спорт и постоянни усилия за създаване на екологична и здравословна среда
 • на моралната – чрез изчистване на политиката от корупция, демагогия, лъжи, задкулисни сделки, партизанщина, безпардонност и грубиянски език, за да се даде по този начин пример и на обществото за морал и култура в ежедневието на всички равнища.

Възможно ли е това?

Напълно е възможно. Защото ние вярваме в себе си и във взаимодействието с обществото, което предстои да изградим.

Защото ние сме:

 • специалисти в най-широк спектър – от икономиката до етнологията и от образованието до военното дело
 • съмишленици, вярващи в предприетото дело
 • убедени демократи и реформатори
 • родолюбци
 • хора, които искат да живеят заедно с децата и внуците си в просперираща и подредена страна
 • личности, на които не липсва решителност и смелост да постигнат целта си

Ние сме част от нашия народ, възприемащи ставащото като лична и обществена катастрофа.

КАК ДА ПОСТИГНЕМ СВОИТЕ ЦЕЛИ?

Единственият начин, по който бихме могли да постигнем своите цели, е да положим огромни усилия и да стигнем до умовете и душите на хората, за да се запознаят те с идеите, целите и визията на партия „Пряка Демокрация“ и да ги приемат като свои. Да работим неуморно и продължително, за да осъществим бавна еволюция, а не революция!

Наясно сме, че от ЕС, който е раздвоен между големите общоевропейски партии ЕНП и ПЕС, и извлича полза от редуването на леви и десни партии начело на държавата, помощ няма как да получим, още повече в състоянието, в което Съюзът се намира днес.

Нещо повече, ежедневно се сблъскваме с противодействие от страна на властите, които се стремят да прекратят нашето присъствие в медийното пространство чрез пряко въздействие върху медиите, в които сме намирали прием досега.

А ние имаме какво да кажем и какво да предложим на обществото:

 • имаме новаторска теория за задълбочаване на демокрацията, довеждайки я до нейния върховен стадий – пряката демокрация от съвременен тип
 • имаме ясна и задълбочена, професионално изготвена програма за всестранни реформи, които да изведат икономиката, социалната политика, образованието, военната мощ и сигурността, устойчивото развитие на нови равнища
 • имаме малобройно, но изключително квалифицирано ядро, способно бързо да събере най-добрите специалисти за провеждането на политиките във всеки сектор
 • имаме пределно ясна и тона представа за геополитическите реалности.

България все повече се превръща във форпост на цивилизования свят срещу азиатското влияние върху Европа. Ако продължаваме да живеем в същата дезорганизация, малограмотност и продажност на елитите, от една страна, и активни действия на противниците на Свободния свят за исторически реванш, от друга страна, сме изправени пред реалната възможност този форпост да бъде превзет.

В никакъв случай не бива да подценяваме редовните пропагандни изявления и ширещите се сред обществото настроения, че за недостатъците и катастрофалния регрес в почти всяко отношение вината лежи върху новия ни цивилизационен избор, обвързаността ни с ЕС. За неутрализирането на тези пропагандни клишета единственото ефективно средство е реалното и бързо развитие на страната, увеличаването на благосъстоянието на гражданите, осигуряването на законност и справедливост, постигнати чрез следването на европейските и атлантическите ценности.

Все още имаме надежда, че възраждането на народа ни е напълно възможно. Ние сме партията, която е в състояние да осъществи това.

И единствените съюзници, на които можем да разчитаме, са българските граждани.

[1] Вземаме за отправна точка 1990 г., тъй като НОИ и НСИ не предлагат данни за 1989 г.

Вашият коментар